Bekijk het origineel

KREMATORIUM te Rotterdam geopend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KREMATORIUM te Rotterdam geopend

4 minuten leestijd

Zaterdag 10 januari is het nieuwe krematorium te Rotterdam geopend. Het is het vijfde krematorium in ons land. Het was te voorzien, dat na de wetswijziging, waardoor lijkverbranding voor de wet gelijk werd gesteld met begraven, op verschillende plaatsen in ons land krematoria zouden verrijzen.

Het is nog niet zo lang geleden, dat politici van protestants christelijken huize het konsigne meekregen, dat ze niet vertegenwoordigd mochten zijn bij krematies. Ook mochten gemeentebestuurders geen medewerking verlenen aan het beschikbaar stellen van terreinen voor lijkverbrandingsgebouwen. Nu echter de wettelijke gelijkstelling een feit is, schijnt er niets meer te zijn dat de regering hindert om medewerking te verlenen niet alleen, maar ook om door aanwezigheid en openingsritueel deze vorm van lijkbezorging te bevorderen.

We kunnen het alleen maar betreuren, dat de huidige bewindsman van Binnenlandse Zaken, een minister van christelijk-his­ torische signatuur, met een rede het Rotterdamse krematorium heeft geopend. De Minister heeft in zijn rede uitge-sproken, dat er in de Bijbel geen enkel gebod of verbod te vinden is. Er is slechts sprake van een stuk christelijke traditie en praktijk, een diepgewortelde volkszede. In alle bescheidenheid zouden we willen aanvoeren, dat het argument dat er geen woordeüjk gebod of verbod in de Bijbel te vinden is, lang niet altijd wordt gebezigd. Veelal zijn er altijd wel exegeten bij de hand, die in dat geval met fraaie redeneringen duidelijk maken, dat dit gebod of verbod moet beschouwd worden als een tijdgebonden aangelegenheid, zodat we er thans ons van ontslagen mogen rekenen.

De uitdrukking diepgeworteld als de spreker het heeft over een zede verdient diepere aandacht. Want het was toch wel zo, dat voorheen de lijkverbranding op deze bodem geen onbekende zaak was. De evangelieverkondiging heeft in dit opzicht een grote wijziging gebracht in de gebruiken. Dat is maar niet uit lichtvaardige motieven gebeurd, gelet op de hardnekkigheid, waarmee allerlei handeüngen rondom de bezorging van de doden zich taai handhaven. Het overluiden bijvoorbeeld verklaart men als een oud heidense praktijk om kwade geesten op de vlucht te jagen. Wanneer dergelijke aktiviteiten zich eeuwen hebben gehandhaafd kunnen we er wel op aan, dat deze wijziging van lijkbezorging destijds een zeer ingrijpende zaak moet geweest zijn, waartoe men toch welbewust moet besloten hebben. Onder ons wordt somwijlen ook wel eens wat denigrerend over het „stoffelijk om­ hulsel" gesproken. Ik zal maar geen plastischer uitdrukkingen citeren. Ik heb de indruk, dat zulke uitingen meer heenwijzen naar beïnvloeding vanuit de Griekse filosofie dan vanuit de Bijbel. Ge moet eens lezen hoe in de Handelingen der Apostelen staat, dat enige godvruchtige mannen Stefanus ten grave droegen. Rigoureus zouden we zeggen, dat hier sprake was van alleen maar een lijk en dat het Stefanus niet meer was. Het zal er niet zonder diepe reden staan: droegen Stefanus ten grave.

De Minister haalt met instemming aan een zin van een partijgenoot, die in 1954 in „De Jonge Nederlander" schreef: „Ook het begraven kan wel degelijk een heidense inslag hebben. De geborgenheid in Moeder Aarde, waaruit men was geboren, vertoont evenzeer een heidense trek". Het gaat er evenwel niet om wat heidenen zoal beweerd hebben in de loop der tijden. Voor ons is doorslaggevend wat Gods Woord zegt. In het paradijs namelijk heeft de Heere gezegd, dat de mens tot de aarde zal wederkeren, dewijl hij daaruit genomen is. Gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren. Krematie, zo wordt gezegd, is een vorm van dodenbezorging, die bij onze tijd past. Kremeren bevordert de hygiëne, spaart veel grond uit, is goedkoper dan begraven en geschiedt zonder bedoening naar rangen en klassen. Wat wil men meer? We willen bij de tijd zijn. Men vraagt liever wat de tijd ervan zegt dan wat de eeuwigheid zegt. Efficiency gaat boven alles.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 1970

De Banier | 8 Pagina's

KREMATORIUM te Rotterdam geopend

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 1970

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken