Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EEN GEZALIGDE ZONDAAR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

EEN GEZALIGDE ZONDAAR

5 minuten leestijd

door Ds. Chr. van Dam.

MEDITATIE

En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem en zeide tot hem: , , Zacheus haast u en kom af, want Ik moet heden in uw huis blijven, en hij haastte zich en kwam af en ontving Hem met blijdschap.

Luc. 19:5, 6

De Heer e ging door Jericho, een stad die onder de vloek lag, reeds gedurende de tijd vanaf haar wederopbouw, ondanks het goddelijk besluit met oordeelsdreiging, dat zij niet herbouwd mocht worden, maar waar de Heer e met genade komt wordt de vloek opgeheven. De Heer e kwam uit het over Jordaanse om op te gaan naar Jeruzalem, waar het alles zou volbracht worden aan de Zoon des mensen, wat geschreven was door de profeten.

Maar de discipelen verstonden niet, hetgeen gezegd werd. Hij gaf eerst een blinde, die in Hem geloofde het gezicht zijner ogen. En dan: zie er was een man, met name geheten Zacheus en deze was een tollenaar en hij was rijk. Hij was van Joodse afkomst, maar zich overgevende in de dienst van de heidense Romeinen, hij was een overste der tollenaren, een ontvanger-generaal, met gezag, want hij kon als hij moeite had op de hulp van de Romeinse soldaten rekenen. Hij was rijk, hoe hij die rijkdom verkregen had, dat was bij de Joden geen geheim, en vandaar dat de tollenaren door het volk gehaat en veracht worden. Maar wonderlijk onder de discipelen van Jezus, was Levi en die was ook tollenaar geweest, maar door Jezus' liefdemacht tot een discipel gemaakt. Rijkdom is gemakkelijk voor het aardsgezinde hart, maar hoe bezwaarlijk zal een rijke ingaan in het Koninkrijk Gods. Zacheus had al vaak gehoord van de wonderdoende Jezus van Nazareth. En waar Hij ginds aankwam met een grote schare en hij klein van persoon was, klom hij in een vijgeboom om Hem te kunnen zien, want Christus werd niet op de schouders gedragen, gelijk in de wereld wel plaats grijpt met beroemde personen. Hij stelde dus groot belang in Jezus maar was dat blote nieuwsgierigheid, dat die rijke man als een kwajongen in die vijgeboom klom? Wij geloven, dat het een diepere begeerte was gewerkt door de trekkende liefde Gods en door de werkii^ van de Heilige Geest, al begreep hij daar zelf niets van. Een ontwaakte conscientie, benam hem de valse rust ondanks zijn rijkdom in de wereld. Hij kende Jezus niet, maar de Heere kende hem wel, niet alleen bij name, maar kende zijn gedachte en zijn begeerte en naar Zijn goddelijke natuur kende de Zoon van God hem al van eeuwigheid. Een mens kan uit nieuwsgierigheid naar de kerk gaan om een hem onbekende dominee te horen, en dat het achteren blijkt, dat de Heere die nieuwsgieri^eid of belangstelling opgewekt heeft, om daarmee een genadig gesteld doel te bereiken. Wie zal Gods beleid doorgronden? Het komt er maar op aan voor ieder mens of wij bij God bekend zijn, en of onze naam mag geschreven staan in het boek des levens.

Christus zag op de juiste tijd en plaats opwaarts naar boven. Hij ziet door alle tijden heen met medelijden en ontferming op al zijn arm verloren volk in het uur van Gods welbehagen. Hij ziet Zijn uitverkorenen daar liggen in hun diepe ellendestaat.

Christus zag Zacheus, omdat Hij hem naar die vijgeboom getrokken had, want Zijn trekkende liefde, en die diepe behoefte, dat verlangend uitzien naar de Heere Jezus, wordt uit en van zichzelf bij de natuurlijke mens niet gevonden.

Dat vergeten van alles om zich heen, dat kinderlijk gemoed bij die man, waren al zulke aantrekkelijke dingen bij die Zacheus. Maar het, was dan ook een gekende van de Vader en van de Middelaar Gods en der mensen van eeuwi^eid en nu werd hij bij name genoemd in de tijd, want gekenden, verkorenen moeten zalig worden, omdat het heeft gewild, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de Drie-enige Ver­ bondsgod. Bij name genoemd, dus verwerpen wij met kracht de leer der algemene verzoening, maar de zali^eid hangt af van de verkiezende liefde des Vaders, de verdienende liefde van Christus en de toepassende liefde van de Heilige Geest. Ook wordt zalig, niet de wettische eigengerechtigde mens, daarin blijvende, maar een alles verbeurdhebbende zondaar, die zich voor God vernedert tot in het stof. Die zichzelf veroordeelt voor God en Hem recht en gerechti^eid toekent, als zou men niet anders verdiend hebben dan het eeuwige verderf, zulken komt de Heere te roepen met een onwederstandelijke kracht.

De uitwendige roeping komt tot allen, die onder het Evangelie leven, daar ook bij, haast u, want het kan geen uitstel lijden, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Kom af van uw hoogten, die gij in uw blindheid telkens weer beklimt. Jezus komt in de uitwendige roeping aan ons allen in dit leven voorbij, roepende met grote welwillendheid, kennis van ons nemende. De uitwendige roeping bewaart voor zonden, geeft soms enige indrukken, ook wel aards-tijdelijke zegen. Het bevel in de uitwendige roeping is onomstotelijk, maar staat ten opzichte van de wederbarende genade krachteloos en machteloos. Er is geen vrije wil, ook geen gunstig tijdstip, er zijn geen vatbare naturen, integendeel, de uitwendige roepir^ is gans onvoldoende, want men kan niet en men wil niet.

Wordt vervolgd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1973

De Banier | 8 Pagina's

EEN GEZALIGDE ZONDAAR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1973

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken