Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

5 minuten leestijd

te houden D.V. op zaterdag 28 februari 1987 in de Jaarbeurs-Congreszaal, Jaarbeursplein te Utrecht, telefoon 030-955421.

AANVANG 10.00 UUR PRECIES

De Jaarbeurs-Congreszaal is vanaf het Centraal Station via een overdekte luchtbrug in ongeveer 3 minuten te bereiken. Men behoeft dus niet het station te verlaten. Auto's kan men parkeren op het parkeerterrein aan de Croeselaan.

Attentie!

1. De leden wordt verzocht de plaatsen bestemd voor de afgevaardigden n i e t te bezetten. Afgevaardigden die niet in het gereserveerde deel van de zaal zitten hebben geen stemrecht! 2. Elke kiesvereniging heeft het recht om twee stemgerechtigde afgevaardigden te zenden, die elk voorzien moeten zijn van een gekleurde kaart. Alleen de twee afgevaardigden van elke plaatselijke kiesvereniging die aan haar financiële verplichtingen aan de partij heeft voldaan, hebben het recht aan de besprekingen en stemmingen deel te nemen (art. 7 lid b van de Statuten). De afgevaardigden moeten vooraf de presentielijst tekenen en hun volledig ingevulde stembiljetten in de kist doen, welke zich bij de presentielijst in de hal bevindt. 3. Elk lid van de partij heeft toegang, mits voorzien van een geldige toegangskaart. 4. De plaatsen in de loge zijn uitsluitend bestemd voor de medewerkers van het partijbureau. 5. Ieder houde zich aan de aanwijzingen der regelingscommissie. In de zaal wordt niet gerookt. 6. In de pauze zal u ten laste van de partijkas een broodmaaltijd worden aangeboden. De kosten van deze maaltijd bedragen ± ƒ 20, — per persoon. Indien enigszins mogelijk zagen wij gaarne dat u dit bedrag extra in de coUectezak deponeerde.

Agenda

1. Opening. 2. Telegram aan H.M. de Koningin. 3. Zingen van de coupletten 1 en 6 van ons volkslied. 4. Rede van Ir. B. J. van der Vlies, voorzitter van de Tweede Kamerfractie. 5. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 22 februari 1986 (zie „De Banier" d.d. 27 maart 1986). 6. Ingekomen stukken. 7. Benoeming leden stembureau. 8. Jaarverslag van de partijsecretaris over 1986. 9. Mededelingen van het Hoofdbestuur. 10. verslag van de partijpenningmeester over 1986. Mededelingen van het partijbureau. 12. Verslag controlecommissie 1986 en benoeming controlecommissie 1987. 13. Collecte. 14. Gebed voor de maaltijd. Pauze 15. Gebed na de maaltijd. 16. Controle op de door de afgevaardigden bezette plaatsen. 17. Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur. 18. Voorstellen van het Hoofdbestuur. 19. Vragen van kiesverenigingen. 20. Voorstellen van kiesverenigingen. 21. Rondvraag. 22. Collecte. 23. Slotwoord door ds. W. Chr. Hovius. 24. Sluiting.

Namens het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij,

Ds. D. Slagboom, voorzitter,

C. G. Boender, secretaris.

Verkiezing leden Hoofdbestuur (agendapunt 17)

Aan de beurt van aftreden zijn:

Drs. M. Burggraaf en ir. M. Houtman. Beiden zijn herkiesbaar.

Als respectievelijke tegenkandidaten zijn gesteld:

1. C. Oskam te Katwijk, 48 jaar, Ned. Hervormd, leraar, raadslid;

2. Mr. A. Stuijvenberg te Westmaas, 36 jaar, Ger. Gem., brigadier politie, secretaris kiesvereniging, kandidaat provinciale staten.

In de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer A. Vlasblom, zijn door het Hoofdbestuur de volgende kandidaten gesteld:

1. A. de Boer te Twello, 39 jaar, Ger. Gem., directeur Amrobank, van 1969 tot 1985 lid van de Raad van Advies.

2. M. den Hollander te Vlaardingen, 30 jaar, Ger. Gem., assistent-acoountant, fractie-assistent gemeenteraad, bestuurslid kiesvereniging, kandidaat provinciale staten.

Voorstellen van het Hoofdbestuur (agendapunt 18)

Voorstel tot vaststelling van de bijdrage voor de partijkas voor het jaar 1987 op grond van de volgende door het Hoofdbestuur vastgestelde begroting.

Begroting voor de partijkas voor het jaar 1987

(tu.s.sen haakjes staan de bedragen van de begroting voor hel jaar 1986)

ƒ 85.000 (ƒ 80.000) ƒ 57.000 (ƒ 50.000) lasten partijbureau bijdrage studiecentrum * bijdrage voorhchtingsen vormingscentrum ** ƒ 96.000 {ƒ 93.000) bijdrage LVSGS *** ƒ 30.000 (ƒ 30.000) bestuurs-en vergaderkosten ƒ 20.000 (ƒ 15.000) Totaal ƒ288.000 (ƒ268.000)

Op basis van 21.500 leden is dit ƒ 13, 40 per lid. Voorgesteld wordt de ledenbijdrage voor 1987 vast te stellen op ƒ 12, — en het nadelig saldo ten laste van de reserve te brengen.

* Toelichting bijdrage studiecentrum totale lasten ƒ175.000 totale baten ƒ 30.000 te verwachten subsidie ten laste van de partijkas /• 145.000 ƒ 88.000 ƒ 57.000

** Toelichting bijdrage voorlichtings-en vormingscentrum

totale lasten totale baten te verwachten subsidie ten laste van de partijkas / 160.000 ƒ 1.000 /• 159.000 /• 63.000 ƒ 96.000

*** ToeUchting bijdrage LVSGS totale lasten totale baten te verwachten subsidie ten laste van de partijkas /• 99.500 ƒ 4.500 / 95.000 ƒ 65.000 ƒ 30.000

Vragen van kiesverenigingen (agendapunt 19)

Er zijn geen vragen ontvangen.

Voorstellen van kiesverenigingen (agendapunt 20)

Hellevoetsluis stelt voor een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van gratis verstrekking van uitgaven van

het studiecentrum, voorlichtings-en vormingscentrum en verkiezingsmateriaal.

Toelichting: Het zijn vaak kleine kiesverenigingen die grote gebieden met veel inwoners hebben te „bewerken". Omdat iedere propaganda-activiteit geld kost, is het voor zulk een vereniging niet mogelijk veel te doen. Door verhoging van de bijdrage aan de partijkas moet het mogelijk zijn de kosten meer gelijkelijk over de verenigingen te verdelen.

Preadvies Hoofdbestuur:

Door het Partijbureau is het gevraagde onderzoek verricht. Naar aanleiding van dit onderzoek stelt het Hoofdbestuur voor in het vervolg verkiezingsmateriaal gratis te verstrekken, echter met uitzondering van het verkiezingsmateriaal voor de gemeenteraadsverkiezingen, omdat dit een gemeentelijke aangelegenheid betreft.

Per periode van vier jaar bedragen de kosten van folders en affiches voor de. Tweede Kamerverkiezing en de Provinciale Statenverkiezing rond een ton. Dit komt dus neer op rond ƒ 25.000 per jaar. Bij aanneming van dit voorstel door de Algemene Vergadering 1987 zou dan met ingang van D.V. 1988 de bijdrage voor de partijkas hiervoor met een gulden dienen te worden verhoogd. Doorberekening aan de plaatselijke kiesverenigingen zou hierdoor dan plaats hebben op basis van het aantal leden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 januari 1987

De Banier | 20 Pagina's

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 januari 1987

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken