Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Optreden tegen Bluf volkomen gerechtvaardigd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Optreden tegen Bluf volkomen gerechtvaardigd

5 minuten leestijd

Het geval-Bluf is bekend. Op 29 april deed de Amsterdamse politie een inval bij de redactie van dit blad en in de ernaast gelegen drukkerij, „De Raddraaiers" geheten. Niet alleen de hele oplage van ca. 2350 exemplaren van Bluf werd in beslag genomen, ook typemachines, het archief en het adressenbestand. Vier personen werden gearresteerd.

RADDRAAIERS

Het was een alleszins gerechtvaardigde actie, des te ongerechtvaardigder de kritiek die daarop van bepaalde zijde werd gespuid. In de Kamer was het mevrouw Van Es (PSP) die zich tot tolk maakte van De Raddraaiers en fel van leer trok tegen justitie en politie. Ze vroeg een interpellatie aan waarbij de ministers Korthals Altes van Justitie en Van Dijk van Binnenlandse Zaken aan de tand werden gevoeld. Het PSP-kamerlid bestempelde de inval als politieke intimidatie en poogde via haar interventie het functioneren van de Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD aan de kaak te stellen.

De actie bij Bluf was direkt ingegeven door het feit dat in het bewuste num­ mer van dit actieblad de volledige tekst stond afgedrukt van een intern overzicht van het vierde kwartaal van 1981 van de BVD. Officieel is dat een geheim stuk. Wie een dergelijk stuk openbaar maakt, maakt zich volgens het Wetboek van Strafrecht schuldig aan een misdrijf tegen de veiligheid van de Staat.

GRETIG

Overigens had het justitiële optreden tegen Bluf niet het gewenste effect. In de nacht van 29 op 30 april werd het blad opnieuw gedrukt en de volgende dag in groten getale in Amsterdam verspreid. Toen trad de justitie niet meer op, uit vrees voor grootscheepse rellen in de stad. Gevolg van e.e.a. was dat vrijwel alle andere kranten en bladen zich gretig op de hernieuwde uitgave stortten teneinde ook zelf citaten en berichten uit het BVD-rapport te kunnen publiceren. In feite werkte de actie tegen Bluf dus contra-productief. Namens de SGP-fractie was het ons kamerlid Van den Berg die aan de beraadslagingen (12 mei jl.) deelnam. Al direkt nam hij afstand van discussies over de BVD. Hij zei: „Waar gaat het in dit debat over? Niet over de BVD! Mijn fractie vindt het zelfs niet juist dat dit debat dreigt te worden gebruikt om de positie en werkwijze van de BVD aan de orde te stellen. Dat hoort primair thuis in de Commissie Inlichtingen en Veiligheid. Het gaat hier over het justitieel optreden tegen Bluf! Ik wil daarover geen onduidelijkheid laten bestaan. Kort en krachtig: de SGP-fractie stemt in met het aanpakken van dit blad."

STELSELMATIG

Verdedigers van Bluf brachten de grondwettelijk verankerde drukpersvrijheid in stelling. Dat moge zo zijn, zei de heer Van den Berg, maar die vrijheid is ook grondwettelijk begrensd.

„Optreden tegen degenen die deze grens overschrijden moet mogelijk zijn. Een rechtsorde kan niet toelaten dat aan grenzen stelselmatig wordt voorbijgegaan. Ik stel ook de vraag (. . .) hoever de drukpersvrijheid nu eigenlijk gaat."

In dat verband herinnerde het SGPkamerlid zijn behoor eraan dat toen het over de geruchtmakende Makrobranden ging ook al is gevraagd naar de mogelijkheden die het Wetboek van Strafrecht biedt om stelselmatige opruiing tot strafbare feiten aan te pakken. Minister Korthals Altes stelde zich toen op het standpunt dat die mogelijkheden voldoende zijn.

„Ziet de minister nog steeds geen aanleiding gezien de recente ervaringen, de bepalingen op dat punt aan te scherpen? " zo hield de SGP de bewindsman nu voor.

SPECTACULAIR

Over het publiceren van de BVD-stukken merkte de heer Van den Berg op dat het materiaal dat nu naar buiten is gebracht weliswaar niet spectaculair genoemd kan worden, maar in de toekomst zou dat best wel eens anders kunnen zijn. Speciale aandacht vroeg hij voor het verschijnsel „lekken". Hoe kan dat toch steeds maar weer plaatshebben? De heer Van den Berg: „De minister van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek terzake toegezegd. Onze fractie acht het een ergerhjke zaak dat het steeds meer de normaalste zaak van de wereld schijnt te worden, dat vertrouwlijke dan wel geheime berichten worden gepubliceerd." Daaraan vastknopend informeerde hij naar wat precies de juridische positie is van een persorgaan dat kennelijk staatsgeheimen afdrukt."

Verder doorbordurend op dit thema bracht de SGP-afgevaardigde nog naar voren dat hij zich zorgen maakt over de beveiliging van overheidsgebouwen en overheidsdocumenten. „Het komt zeer frequent voor, " zo zei hij, „dat stukken van vertrouwelijke aard worden bemachtigd door instanties, die daartoe niet gerechtigd zijn. Er schijnt een lijn in te zitten. Kunnen de ministers zeggen of dit een landelijke tendens is? En wat gebeurt er op dit punt? Welke maatregelen worden getroffen om te komen tot een betere beveiliging? Terzijde stel ik de vraag of wij wel op de goede weg zijn door de beveiliging van overheidsgebouwen te privatiseren. Wie bewaakt de bewaker!"

STRINGENT EN CONSEQUENT

Resumerend kwam de SGP-fractie tot het volgende oordeel:

„Misbruik van vrijheid loopt uit op ontbindende verschijnsellen in onze rechtsstaat. Wij zien dat allerwegen. Stringent en consequent overheidsoptreden is noodzakelijk. Het overheidsoptreden in dit geval juichen wij toe, maar helaas heeft het consequente karakter daarvan ontbroken."

Fractievoorlichter

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 21 May 1987

De Banier | 20 Pagina's

Optreden tegen Bluf volkomen gerechtvaardigd

Bekijk de hele uitgave van Thursday 21 May 1987

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken