Bekijk het origineel

MEDITATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

MEDITATIE

4 minuten leestijd

“Doch het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen."Jesaja5J: 10a:

Schriftoverdenking

De lijdensweken zijn voor velen in onze kringen een begrip geworden. Iets dat nu eenmaal in hel kerkelijk jaar een plaats heeft verkregen.

Helaas is het voor menigeen niet meer dan een begrip. Weinig wordt verstaan wat het lijden betekent en hoe diep dat lijden voor de Borg en i^aligmaker van Zijn kerk wel geweest is. En met dat "verstaan" bedoelen we (icestelijk verstaan. Immers, door de bediening van (Jods (ieest kan men alleen maar iets leren verstaan \'an het werk dat de Zone (iods deed om de straf der uitverkorenen op zich te nemen en de toorn Ciods\anwege hun zonden uit te delgen. En toch is het zo profijtelijk als de Meere een mens daarin licht en gezicht geeft. NX'aarbij we opmerken dat daanoor alleen plaats is als de Heere er plaats voor maakt.

En nu roept de profeet Jesaja (de evangelist van het Oude Verbond) ons toe dat het de Heere behaagd heeft Hem, Sions betalende Borg, te verbrijzelen. Met andere woorden: het behaagde Ciod in de hemel om Zijn Kind, Zijn Zoon, in Zijn menselijke natuur te verbrijzelen.

Wellicht vraagt men zich af: was dat nu wel nodig dat God Zijn Zoon dat alles oplegde? Ja, dit was absoluut noodzakelijk, zullen er nog mensen gered worden \'an (iods rechtvaardige toorn (ner de zonde.

God had er een behagen in dat de Zaligmaker Zich daartoe vrijwillig overgaf, opdat Zijn heilige Raad tot redding van ellendigen zou kunnen worden volvoerd. Het was de enige weg. Hij, in de plaats van gevallen Adamszoncn en -dochteren.

Christus Jezus gaf Zich vrijwillig over tot dit nameloos lijden, in ziel en lichaam, opdat de toorn Gods zou kunnen worden weggenomen. Ja, Hij heeft die toorn, die heilige toorn, vrijwillig weggedragen.

Hij is verbrijzeld geworden. Hij gaf Zich daartoe tot de ere Zijns Vaders en tot behoud van hen die in dit leven aan de weet kwamen, dat het rechtvaardig zou zijn indien de Almachtige (jod hen voor eeuwig verbrijzelde.

Zijn onzondige ziel en onzondige lichaam hebben deze verbrijzeling vrijwillig aanvaard. De Heere geve ons er toch inzicht in dat Hij een vervloekte, smadelijke en smartelijke dood wilde ondergaan, opdat goddelozen gered mochten worden van de rechtvaardige straf die (iod aan Adam al had bekend gemaakt.

Zelf geen schuldenaar zijnde, wilde Hij Zich zó overgeven, opdat schuldige mensenkinderen nog redding mogen verkrijgen en weer tot (iod genomen mogen worden.

Maar wil dit nu waarde krijgen in ons leven, dan moeten wij ook leren van de hemel wat het betekent om ais een verbrijzeld, doemwaardig en el­ lendig schepsel daar neer te liggen in het stof der zonde, zonder zich ooit meer op te kunnen heffen.

En deze verbrijzeling des harten kan alleen gekend worden als we mogen leren, door (iods (ieest en Woord, dat wij ons de eeuwige straf hebben waardig gemaakt vanwege alle zonden de we bedre\'en, met gedachten, woorden en werken, de zonden van bedrijf en de zonden van nalatigheid, ja de bron van de zonden te mogen leren kennen, zodat de ziel moet uitroepen: "Ik ben gans melaats!" O, een waarlijk verbrijzeld en \'erslagen hart wil de Heere niet verachten. Integendeel, daar wil Hij op nederzien en het werk \'an Zijn Zoon toepassen in hun hart, tot heling en genezing van allezonden.

De Heere moge ook onder ons daar kennis van geven, het is zo donker geworden, zodat er weinig behoefte meer is om waarlijk verbrijzeld te worden, en dan is er geen behoefte om Hem Die verbrijzeld werd te mogen leren kennen als de enige Zaligmaker.

De Heere geve de rechte verzuchting aan de Troon der genade, opdat we, geleid door Zijn (ieest en Woord, Hem nodig mogen krijgen, die Zich doodgeliefd heeft om zondaren (doelmissers) te verlossen van verderf en ondergaan.

Lere Hij ons zó naar (ioede Vrijdag en Pasen toe te leven. Het zou tot ons eeuwig nut zijn.Amen.

Beekbergends

ds. A.W. Verhoef

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 1993

De Banier | 20 Pagina's

MEDITATIE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 1993

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken