Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat is de Guido de Brèssstichting?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wat is de Guido de Brèssstichting?

4 minuten leestijd

De Guido de Brèsstiehting is het studiecentrum van de Staati< undig (lereformeerde Partij. Het studiecentrum is in l'^""! opgericht en draagt sinds 1 januari 1992 de naam "duido de Brèsstichting. Studiecentrum SGP.

De grondslag van de Guido de Brèsstichting is het Woord van (iod naar reformatorisch lielijdcn. De stichting stelt zich geheel en onvoorwaardelijk op de in dal Woord geopenbaarde waarheden en beginselen, en de daarop gegronde Drie l'ormulieren van Enigheid. Voor haar politieke uitgangspunten sluit ze aan bij het Program \'an beginselen van de partij.

De Guido de Brèsslichting wil \anuit bo\engen()emde grondslag de politieke vraagstukken bestuderen.

Activiteiten

Om het doel te bereiken worden verschillende activiteiten \erricht, zoals; het doen van politiek-weienschappelijk onderzoek; het verspreiden van de resultaten van dat onderzoek door middel van publikaties; het uitge\'en van het studieblad 'ZICHT'; het beheren van een bibliotheek; het verrichten \an documentaire werkzaamheden; het bijeenbrengen van kennis en er\'aring uit de achterban; het onderhouden van contacten met politieke, kerkelijke en maatschappelijke organisaties; het organi.seren van congressen; het bijdragen aan de nieuwe Toelichting op het Gemeenteprogram.

Studie

Studie heeft binnen de SGP een noodzakelijke en belangrijke plaats. De partij is dat overigens aan haar beginsel verplicht.

De (iuido de Brèsstichting hecht er aan met name die onderwerpen in studie te nemen die \'oor allen die staan op grond \an Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis \ an grote betekenis zijn.

Ze heeft haar boodschap niet in de eerste plaats \'0()r de eigen achterban. Dat ook, maar belangrijker is dat gelding krijgt en behoudt wat God in Zijn Woord zegt, ook ten aanzien \an politieke \raagstukken. l-en \an de hoofdtaken van het studiecentrum is het doordenken van bepaalde problemen en de resultaten daar\an neerleggen in nota's. In de achterliggende jaren zijn over \'erschillende onderwerpen nota's uitgebracht. Sinds 1 januari 1992 worden die nota's in samenwerking met uitgeverij Den Hertog B.V. te Houten op de markt gebracht.

Organisatie

De organisatie \an de werkzaamheden v^ordt afgestemd op de eisen die aan de (iuido de Brc.sstichting worden gesteld. De volgende .soorten werkvormen worden gehanteerd:

a. Werkgroep

Teneinde doelgericht en efficiënt te werken is het in.stituut werkgroep in het le\'en geroepen. Hen werkgroep wordt gevormd uit een aantal deskimdigen op het terrein waarcner de (iuido de Brèsstichting een publikatic wil laten verschijnen. Zij worden door haar aangezocht en dienen zich verbonden Ie \'oelen met de staatkundig gereformeerde beginselen.

b. Ad hoc werkgroep

Naast de formele werkgroep bestaat de mogelijkheid een aantal personen bij elkaar te brengen die op korte termijn een commentaar uitbrengen. (; ommentaren worden uitgegeven als informatiemateriaal om bij te dragen tot een standpuntbepaling op actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken.

c. Departementale steungroep

Voor een kleine partij is het noodzakelijk gebruik te maken van de kennis en enaring van de achterban. Het aantal deskundigen dat de (iuido de Brè.s.stichting steunt, is groot. De toename \'an het aantal personen dat bereid is het te verrichten werk te .steunen, vraagt om coördinatie. Daar\'oor is de formule \an de departementale steungroep gekozen. Tenmin.ste één keer paar jaar, bij \'oorkeur vóór de begrotingsbehandeling, komen de leden \an de desbetreffende steungroep en de S(iP-fractie van de 'Tweede Kamer bij elkaar.

d. Congres

De (iuido de Brè.s.stichting .streeft ernaar tenminste één keer per jaar een congres te organi.seren. In 1990 werd een congres georganiseerd over 'Hmancipatie als dwangbuis' en in 1991 over het thema 'Heeft de overheid het altijd voor het zeggen? '. In 1992 .stond de relatie tussen de Purope.se Gemeenschap en Oost-Huropa centraal. Dit jaar wordt D.V. 2 oktober een congres gehouden over 'theocratie'.

‘Zicht’

Het blad 'ZICHT' is een uitgave van de (iuido de Brèsstichting. De ondertitel van 'ZICHT' is: gereformeerd zicht op politiek en maatschappij.

'ZICHT' wil de .staatkundig gereformeerde beginselen \'ertalen naar de politieke werkelijkheid van vandaag.

drs.J.Mulder,

directeur (iuido de Brès.stichting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1993

De Banier | 28 Pagina's

Wat is de Guido de Brèssstichting?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1993

De Banier | 28 Pagina's

PDF Bekijken