Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

4 minuten leestijd

te houden D.V. op zaterdag 26 februari 1994 in de Jaarbeurs-Congreszaal, Jaarbeursplein te Utrecht, tel.030-95 54 21

AANVANG: 10.00 UUR PRECIES.

Dejaarbeurs-Congreszaal is vanaf het Centraal Station via een overdekte luchtbrug in ongeveer 3 minuten te bereiken. Men behoeft dus niet het station te verlaten.

Auto's kan men parkeren op het parkeerterrein aan de Croeselaan.

Attentie!

1. De leden mogen de plaatsen bestemd voor de afgevaardigden NIET bezetten. De afgevaardigden wordt verzocht de plaatsen voor de genodigden NIET te bezetten. Afgevaardigden die niet in het gereserveerde deel van de zaal zitten, hebben geen stemrecht!

2. Elke kiesvereniging heeft het recht om twee stemgerechtigde afgevaardigden te zenden, die elk voorzien moeten zijn van een gekleurde kaart. Alleen de twee afgevaardigden van elke plaatselijke kiesvereniging die aan haar financiële verplichtingen aan de partij heeft voldaan, hebben het recht aan de besprekingen en stemmingen deel te nemen, (art. 7 Hd b van de Statuten.)

3. De afgevaardigden moeten vooraf eerst de presentielijst invullen in duidelijk leesbaar schrift en daarna hun volledig ingevulde stembiljetten in de kist doen welke zich bij de presentielijst in de hal bevindt.

4. Elk lid van de partij heeft toegang, mits voorzien van een geldige toegangskaart.

5. Ieder houde zich aan de aanwijzingen van de regelingscommissie. In de zaal wordt NIET gerookt.

6. In de pauze zal u een broodmaaltijd worden aangeboden. De kollekte vóór de pauze dient ter bestrijding van de kosten daarvan.

AGENDA

1. Opening. 2. Telegram aan H.M. de Koningin. 3. Zingen van de coupletten 1 en 6 van ons volkslied. 4. Rede van Ir B.J.van der Vlies, voorzitter Tweede Kamerfractie. 5. Benoeming leden stembureau. 6. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 27 februari 1993. (zie De Banier d.d. 25 maart 1993) 7. Verslag van de Huishoudelijke Vergadering d.d. 25 september 1993- (is aan de secretarissen toegezonden) 8. Jaarverslag van de partijsecretaris over 1993. 9. Aanbieding nota "Gewetensvrijheid" van de Guido de Brèsstichting Studiecentrum. 10. Mededelingen van het Partijbureau. 11. C^ollecte voor de kosten van deze vergadering. 12. Afsluiting ochtenddeel en gebed voor de maaltijd.

PAUZE

13. Gebed na de maaltijd en opening middagvergadering. 14. Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur. 15. Jaarverslag van de partijpenningmeester over 1993- 16. Verslag controlecommissie over 1993- 17. Benoeming controlecommissie voor 1994. 18. Vragen en Voorstellen, (zie de pagina's 4 en 5) 19. Rondvraag (vragen kunnen worden ingeleverd bij het Hoofdbestuur aan het begin van de pauze). 20. Collecte voor het Verkiezingsfonds. 21. Slotwoord door ds. D.Slagboom. 22. Sluiting.

Het Hoofdbestuur van de STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ,

voorzitter

secretaris

Ds. D.J.Budding,

A.de Boer, Verkiezing leden Hoofdbestuur

Aftredend en herkiesbaar zijn:

Ds DJ.Budding, ds C.A.van Dieren en ds D.Slagboom.

De resp. tegenkandidaten zijn:

1. Ds W.van Vlastuin; 30 jaar, Nederlands Hervormd predikant te Wouterswoude;

2. Ds C-.Hogchem, 37 jaar, predikant van de Gereformeerde Gemeenten te Borssele;

3. Ds L.W.van der Meij, 43 jaar, Christelijk Gereformeerd predikant te Alphen a/d Rijn.

De vacature van M.Burggraaf staat nog open; tevens dient te worden voorzien in de vacatures ontstaan door het vertrek van C.G.Boender en ds W.Chr.Hovius.

Als kandidaten daarvoor zijn gesteld:

In de vacature M.Burggraaf:

L.G.I. Barth te Ouderkerk a/d IJssel; 29 jaar, jurist/makelaar; Ned.Hervormd.

J.Haeser te Hardinxveld-Giessendam; 40 jaar, wethouder, medewerker Spaans Evangelische Zending; Ned. Hervormd.

In de vacature C.G.Boender:

(LR. van den Berg te Zwijndrecht; 43 jaar, docent aan De Driestar te Gouda; lid van de Gereformeerde Gemeenten. A. Waaijenberg te Veen; 46 jaar, lid van de Raad van Advies, directeur van een laboratorium; lid van de Gereformeerde Gemeenten.

In de vacature ds W.Chr.Hovius:

Ds. J.H. van Daalen; 46 jaar, Ned. Hervormd predikant te Ede.

Ds. H. Verheul; 48 jaar, Ned. Hervormd predikant te Amersfoort.

Voorstel 1 van PKV Enkhuizen

PKV Enkhuizen stelt voor de datum van 1 april in Artikel 11 van het Algemeen Reglement te wijzigen in 15 mei.

Toelichting: Meerdere kiesverenigingen houden hun jaarvergadering in maart/april en in verkiezingsjaren zelfs in mei. Daar kunnen zich bestuurswijzigingen voordoen. Om te voorkomen dat de gegevens tweemaal per jaar ingediend moeten worden, is het beter deze datum aan te passen.

Prea-advies Hoofdbestuur:

Geadviseerd wordt dit voorstel aan te nemen.

Voorstel 2 van het Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur stelt voor lid a van Artikel 12 van het

Algemeen Reglement als volgt te wijzigen:

Afvaardiging

a. Elke plaatselijke kiesvereniging met 150 leden of minder, vaardigt 2 stemgerechtigde leden af naar de vergaderingen van de statenkringvereniging, van de provinciale vereniging alsmede naar de algemene en huishoudelijke vergadering.

Bij meer dan 150 doch minder dan 451 leden, is het aantal afgevaardigden 3; bij meer dan 450 doch minder dan 751 leden, is het aantal afgevaardigden 4; bij 751 of meer leden, is het aantal afgevaardigden 5.

(Als uitgangspunt voor het aantal afgevaardigden geldt het ledenaantal volgens artikel 11 lid 2 van het Algemeen Reglement).

Toelichting:

Meerdere kiesverenigingen dienden een voorstel in tot wijziging van Artikel 12 van het Algemeen Reglement, met het doel te komen tot een meer evenredige afvaardiging van grote(re) kiesverenigingen naar meerdere vergaderingen.

Het Hoofdbestuur heeft deze voorstellen bezien in samenhang met de kwestie Rijssen/Provinciale Vereniging Overijssel en is, zowel ter beantwoording van de vragen

als ter oplossing van genoemd probleem, tot dit voorstel gekomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 1994

De Banier | 20 Pagina's

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 1994

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken