Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

IN GESPREK... met J.van Ek.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

IN GESPREK... met J.van Ek.

8 minuten leestijd

f n het hele adresboek kom je de functie die hij veirult maar één keer tegen. Alleen bij de statenleden van de provincie Gelderland. Daarmee is fractie-assistent J.van Ek uit Wageningen dus eigenlijk best een beetje uniek. Dat is op zichzelf al een goede reden om zo iemand eens iets over z'n bezigheden in de partij te laten vertellen. Maar de directe aanleiding voor het gesprek dat wij met hem hadden, was de mededeling dat hij voornemens is om aan het einde van deze statenperiode ook een punt te zetten achter deze, door hemzelf als 'buitengewoon boeiend' beschreven bezigheid.

Levensloop

Is hij het beleven mag en er op 1 mei 1995 mee stopt, hoopt Van Ek enkele dagen later de leeftijd van 70 jaar te bereiken. Zijn geboortedatum is namelijk 6 mei 1925. Onderwijs ontving hij op de Nederlands Hervormde Koepelschool te Ede. Op bijna veertienjarige leeftijd is hij gaan werken op een agrarisch bedrijf. Dat heeft geduurd tot 1947. Van 1947 tot 1951 is hij werkzaam geweest op een metaalfabriek. Maar het buitenleven bleef toch een beetje trekken en in 1951 werd de fabriek dan ook weer verwisseld voor de buitenlucht toen hij bedrijfsleider kon worden bij een tabaksplanter.

In 1958 maakte hij de overstap naar de SPV, de Stichting Plantenveredeling in Wageningen. Door middel van cursussen plantenveredeling en erfelijkheidsleer heeft hij zich in die tijd ook verder in dat werk bekwaamd. Na een bijna dertigjarig dienstverband bij de SPV is hij in 1986 met de VUT gegaan.

Gemeentepolitiek

Wanneer hij precies lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij werd, is niet meer te achterhalen omdat de desbetreffende stukken er niet meer zijn. Maar het was betrekkelijk kort na de oorlog, vermoedelijk in 1946. Omdat hij daar toen woonde werd hij lid van de SGP-kiesvereniging 'Gideon' te Eist (II.). Daar werd hij in 1949 tot secretaris gekozen. Dat duurde tot zijn verhuizing naar Wageningen in 1970. Het was de partijgenoten daar blijkbaar niet ontgaan dat de kiesvereniging er een lid had bijgekregen die over bestuurlijke ervaring beschikte, want nog in hetzelfde jaar was Van Ek opnieuw secretaris, nu van de PKV in Wageningen.

In datzelfde jaar 1970 was de SGP in Wageningen bij de gemeenteraadsverkiezingen haar raadszetel kwijtgeraakt. Daarmee dreigde het SGP-geluid in de gemeente verloren te gaan. Als reactie daarop is een werkgroep opgericht die zich, onder leiding van Van Ek, intensief ging bezighouden met de gemeentepolitiek. Ondanks het feit dat men niet in de Raad vertegenwoordigd was, werden toch Algemene Beschouwingen geschreven en ingediend, mèt een alternatieve begroting. En dat werd nog gewaardeerd ook. Bij de begrotingsbehandeling kreeg men zeUs vanaf de publieke tribune de gelegenheid om daarover nog wat te zeggen!

Ook toen de profielschets voor een nieuwe burgemeester moest worden opgesteld, heeft de SGP-werkgroep daaraan een bijdrage geleverd en kreeg ze zelfs van de Commissari.s van de Koningin de gelegenheid dat mondeling toe te lichten.

Partijpolitiek

aar niet alleen de plaatselijke politiek had zijn belangstelling. Als afgevaardigde van de kiesvereniging was hij een trouw bezoeker van de vergaderingen van de provinciale vereniging. Ook daar viel hij op door zijn actieve opstelling en zijn intensieve betrokkenheid. Zonder het principiële aspect uit het oog te verliezen, 'dat moet altijd nummer één zijn', drong hij er altijd op aan om de praktische mogelijkheden maximaal te benutten.

Daarnaast was Van Ek bovendien nog zeer actief betrokken bij het jongerenwerk van de SGP; regionaal als voorzitter van de studievereniging 'Petrus Datheen' in Veenendaal en landelijk als redactielid van 'Ons Contact'.

Provinciale politiek

oor de steeds verdergaande toedeling van rijkstaken aan de provinciale overheid, werd de werkdruk voor de statenleden steeds groter. Zij kwamen niet of nauwelijks door de hele papierwinkel heen. Toen dan ook in 1978 door de Provinciale Staten een besluit werd genomen geld ter beschikking te stellen voor fractie-ondersteuning, ging onze Gelderse statenfractie uitzien naar een assistent.

Gezien zijn activiteiten op een breed politiek terrein hoeft het niet te verwonderen dat daarbij de keus viel op ene J.van Ek uit Wageningen.

En zo werd Van Ek in 1978 de eerste, en tot nu toe enige, officiële statenfractie-assistent. Dat betekende overigens wel dat een aantal taken moest worden afgestoten, waaronder de bemoeienissen met de gemeentepolitiek. Ook het secretariaat van de plaatselijke kiesvereniging werd aan een ander overgelaten, hoewel hij nog steeds - als algemeen adjunctdeel uit maakt van het bestuur Het was wel een enorme omschakeling. Hij weet het nog als de dag van gisteren. Van de gemeentepolitiek die dicht bij de burger staat naar het afstandelijke van de provinciale politiek. 'Het eerste halfjaar had ik niet breed' herinnert hij zich. Maar met geduld en volharding is hij er toch langzaam maar zeker ingegroeid.

Hij merkt op dat hij het buitengewoon waardeert dat hij in het fractieberaad volwaardig kan meepraten over de te behandelen zaken. Naast zijn drijfveer om de SGP-beginselen te helpen uitdragen, heeft ook het feit dat zijn werk merkbaar werd gewaardeerd, hem ook altijd bijzonder gemotiveerd.

Werkzaamheden

O p de vraag naar het aantal uren dat hij hier per maand mee bezig is, antwoordt Van Ek dat dit nogal wisselend is. Er zijn maanden waarin hij met 10 uur toekomt, maar er zijn er ook waarin hij aan zestig uur niet genoeg heeft. Gemiddeld schat hij het op zo'n 450 uren per jaar

Moeilijker te beantwoorden is de vraag waaruit de werkzaamheden nu precies bestaan. Een van zijn eerste taken was het aanzoeken van SGP-deskundigen die desgevraagd, elk op het terrein van hun eigen specifieke deskundigheid, de Statenfrac­ tie van advies zouden kunnen dienen. Van Ek coördineert dat, verzamelt adviezen en bouwt ze om in de vorm waarin ze voor de fractie bruikbaar zijn.

Een ander werkterrein ligt op het gebied van het overleg tussen gemeenteraadsfracties in de provincie en de Statenfractie. En op initiatief van de heer Van Ek functioneert nu ook al weer 15 jaar lang een 'verband van statenleden'. Dat verband had aanvankelijk eenmaal per jaar overleg met onze parlementariërs. Een overleg dat als zeer zinvol werd ervaren. Zo zinvol dat men na enkele jaren tot de conclusie kwam dat eenmaal per jaar gewoon te weinig was. Sindsdien is er een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst.

"Wie verzamelt en bundelt de uit alle provincies aangedragen bespreekpunten voor deze bijeenkomsten? Wie verstuurt de agenda's? Wie zorgt voor de notulen? Als deze of soortgelijke vragen aan de orde kwamen, waren alle ogen gericht op ... Van Ek. Wie anders?

Partijbureau

H iermee is lang niet alles gezegd. Contacten met overheden, instellingen, organisaties, bedrijfsleven. Noemt u maar op. Is het verkiezingstijd? Van Ek regelt de formulieren en formaliteiten. Een aanzet voor een provinciaal verkiezingsprogramma? Typisch iets voor Van Ek. Vraagt iemand om informatie? Bij Van Ek kunt u terecht.

Dat alles kan eigenlijk als volgt worden samengevat: Ooststeeg 27 te Wageningen is eigenlijk het adres van een soort provinciaal partijbureau. Die indruk wordt versterkt bij het zien van de werkkamer Tientallen ordners, ingedeeld per onderwerp, planken vol met nota's, notities en notulen. Maar ook een kopieerappa­ raat, telefoon, telefax, laserprinter en computer Op een leeftijd waarop de meeste anderen met een grote boog om dat soort apparatuur heen gaan lopen, heeft Van Ek ook deze apparatuur nog veroverd. Via een directe verbinding met de moedercomputer in het provinciehuis peutert hij alle daarin opgeslagen voorstellen te voorschijn.

Het is te begrijpen dat de Statenfractie niet erg enthousiast reageerde toen ze de mededeling kregen dat hun assistent met ingang van de volgende periode niet meer beschikbaar is. Of hij toch niet wilde blijven tot er een opvolger gevonden was? Het antwoord was 'nee'. Zijn besluit staat vast. De leeftijd gaat een rol spelen en de artsen hebben hem ook het dringend advies gegeven een wat rustiger leven te gaan leiden. Al enkele keren was er sprake van toch vrij ernstige hartklachten, waarvoor hij ook al enkele keren is behandeld.

Veel gezinsleven is in de loop der jaren opgeofferd. Veel avonden van huis geweest en thuis ook nog altijd aan het werk. Na 46 jaren inzet voor de SGP wil hij er beslist een punt achter zetten.

Tenslotte

N iet eens alles waarover we spraken, kwam in het bovenstaande aan de orde. Maar wel staat vast dat het werk dat Van Ek met veel inzet voor de partij heeft verricht, veel en veelzijdig is geweest. Gedreven, zoals hij zelf aangaf, allereerst door de liefde voor de beginselen die de SGP voorstaat en tracht uit te dragen. Het is een voorrecht daarin een taak gehad te hebben. Hij zal tegelijk de eerste zijn om te erkennen dat daarin geen enkele verdienste ligt. Alles wat wij mensen deden of doen zullen, valt eenmaal weg. Al dat goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid. Alleen Zijn gerechtigheid redt van de dood.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 december 1994

De Banier | 20 Pagina's

IN GESPREK... met J.van Ek.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 december 1994

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken