Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

SGP-jongeren in Straatsburg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

SGP-jongeren in Straatsburg

6 minuten leestijd

Begin april brachten 35 SGPjongeren een bezoek aan Straatsburg en het voormalig concentratiekamp Natzweiler. De deelnemers bestonden uit de winnaars van de gehouden scriptiewedstrijd, ledenwervers, bestuurs- en sectieleden en personen die zich op een andere wijze hebben ingezet voor de jongerenorganisatie. Het hoofddoel van de reis was om een kijkje te nemen in het EP en van gedachten te wisselen met Euro-parlementariërs. Voor velen is het Europese gebeuren nogal wazig. Een bezoek aan het EP kan zeer verhelderend zijn.

Stad van Calvijn

Straatsburg is overigens naast Europastad ook nog eens de stad van Calvijn. Van 1538 tot 1541 diende Calvijn, op uitnodiging van Bucer, de Franse vluchtelingengemeente. Bucer legde de bedding voor de Reformatie, waarin de stroming van Calvijn een eigen plaats kreeg. Niet alleen voor Calvijn persoonlijk, maar ook voor de voortgang van de Reformatie is deze periode van belang geweest. In deze jaren werden namelijk vier grote conferenties gehouden die tot doel hadden Rome en Reformatie tot elkaar te brengen. Overigens is er niet veel meer van de periode-Calvijn terug te vinden in Straatsburg en het EP.

Rommelig

Bij aankomst in het EP wordt de groep, zonder een ceremoniële ontvangst met bijbehorende koffie, rechtstreeks naar de publieke tribune geloodst waar een proceduredebat plaatsvindt over de verhouding tussen de lidstaten en Oosteuropese staten. Het eerste wat opvalt, is het rommelige karakter van de vergadering. Tijdens de behandeling van de notulen staan groepjes parlementariërs bijeen, er wordt instemmend geklapt of op tafel geroffeld of er wordt afkeurend 'boeh' geroepen. Tot overmaat van ramp valt het licht ook nog eens uit, wat de nodige reacties uit de zaal oproept.

Na behandeling van de notulen en agendawijzigingen vertrekken de meeste parlementariërs. De fractiespecialisten blijven zitten. De Franse onder-minister Lammasource leest hierna een verklaring van de Raad van Ministers voor, gevolgd door een reactie van Van den Broek, lid van de Europese Commissie, die de buitenlandse betrekkingen voor de Europese Unie behartigt.

Het is een steriel gebeuren in het EP. De hoofdoorzaak hiervan is de vertraging door het vertalen. Een echt debat vindt vrijwel nooit plaats omdat dit technisch gezien heel moeilijk is. In principe worden standpunten uitgewisseld. Getracht wordt om hiermee meningen te beïnvloeden. Het 'debat' wordt veelal afgesloten met een resolutie. De agenda is zakelijker dan die van de Tweede Kamer. Dat heeft te maken met het feit dat ethische vraagstukken behandeld worden door de soevereine lidstaten.

Kosten

Na een half uur publieke tribune is het tijd voor een speech, in één van de vele bezoekersruimten, door Verlaan, voorlichter bij het EP. Ingegaan wordt onder andere op de kosten. Per jaar wordt 1,5 miljard uitgegeven om dit parlement draaiende te houden. Bijna een-derde wordt besteed aan de kosten die de meertaligheid met zich meebrengt. Bovendien reist een groot aantal parlementsleden regelmatig van Straatsburg naar Brussel en Luxemburg, de andere Europese steden. Hiervoor heeft elke parlementariër een speciale stalen hutkoffer. In totaal zijn er 626 Europarlementariërs uit vijftien verschillende lidstaten.

Eigen geluid

Na het smakelijke verhaal van Verlaan krijgt 'onze' Van der Waal het woord. De SGP/GPV/RPF maakt momenteel deel uit van de fractie 'Europa van nationale staten'. Van der Waal was de vorige zittingsperiode ondergebracht bij de 'niet-ingeschrevenen'. Omdat zich daar momenteel ook rechts-extremisten bevinden, is gekozen voor de huidige fractie. Bovendien zijn er nu ook meer mogelijkheden als het bijvoorbeeld gaat om het indienen van amendementen. Biruien deze fractie, waar Van der Waal vice-voorzitter van is, laat de SGP/GPV/RPF haar eigen geluid horen.

De spreektijd is, gezien het grote aantal Europarlementariërs beperkt. "Een minuut is niet zeldzaam, twee tot drie minuten is gebruikelijk en vier minuten is heel wat. Je moet je trainen om binnen de gestelde tijd dat te zeggen wat je wilt zeggen", aldus Van der Waal. Hij vindt dat 'Europa' teveel bevoegdheden heeft. Volgens hem moet de samenwerking tussen de lidstaten beperkt blijven tot een gemeenschappelijke aanpak van grensoverschrijdende problemen die een gezamenlijke aanpak verdienen. Van der Waal heeft overigens bedenkingen bij een verdere verbreding van de EU door aansluiting van Polen, Hongarije, Tjechië en Bulgarije. "Het is nu al een circus".

Blokland vak Van der Waal bij en gaat uitgebreid in op de vragen die de groep stelt over de ecu. Blokland ziet de ecu om principiële redenen niet zitten. "De Nederlandse munt is het symbool van onze nationale identiteit. Een centrale bank betekent een enorme overdracht van bevoegdheden van de lidstaten. Ook is het praktisch onmogelijk dat verschillende economische structuren één munt gaan hanteren. Lidstaten met een zwakke munt zullen drastische maatregelen moeten treffen. Landen met een sterke munt zullen grote offers moeten brengen".

Halve maatregelen

CDA-Europarlementariër Maij-Weggen heeft een heel ander verhaal. Zij pleit voor meer en betere bevoegdheden voor het EP. "Het Verdrag van Maastricht bestaat uit halve maatregelen". Als het aan Maij ligt gaat de Europese Unie een effectiever beleid voeren als het gaat om defensie, buitenlandse politiek, justitie en binnen lands beleid. Ze vindt de EU een 'eco nomische reus' maar een 'dwerg' als het gaat om buitenlandse politiek. Maij pleit tevens voor een Europees vreemdelingenbeleid waarbij de procedures van de verschillende lidstaten op elkaar afgestemd worden. Ze maakt zich zorgen "over de toenemende intolerantie in de samenleving en de winst van de WD". Ze erkent ruiterlijk dat haar uitval richting Bolkestein verkeerd getimed was. "Maar mijn uitspraken blijven staan". Een ander zorgenkindje van Maij is de politieke instabiliteit in Oost-Europa. Een economische impuls en intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid heeft voor haar grote prioriteit.

Na een bezoek aan het voormalig concentratiekamp Natzweiler zijn we 's avonds weer op bezoek bij Van der Waal en Blokland. Ditmaal om te dineren. Als besluit reikt Van der Waal de prijzen uit van de gehouden scriptiewedstrijd over Europa. De eerste prijs, hoe kan het ook anders, is voor Jan Schippers, medewerker van de Eurofractie.

Verhelderend

Het bezoek aan het EP was zeer verhelderend en heeft geleid tot meer betrokkenheid bij het werk van Van der Waal en Blokland. Daarnaast is duidelijk geworden dat Nederland niet meer om 'Europa' heen kan. Burgers en bestuurders zijn bij de Europese regelgeving betrokken. Alleen al daarom zullen we ons niet afzijdig kunnen houden van de besluitvorming op Europees niveau. Als we ons aan het werk in 'Europa' zouden onttrekken, plaatsen we ons voor een deel buiten de politieke werkelijkheid. En, wat belangrijker is, we zouden onszelfde gelegenheid ontnemen om het eigen geluid te laten horen. We hebben de roeping om, in afhankelijkheid aan God, te werken aan een samenwerkend Europa van soevereine staten waar Zijn Naam wordt erkend en het geluid van Calvijn wordt uit­ gedragen.

Manien van der Zwan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 mei 1995

De Banier | 20 Pagina's

SGP-jongeren in Straatsburg

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 mei 1995

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken