Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aan het begin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aan het begin

7 minuten leestijd

Verenigingsjaren gaan niet gelijk op met kalenderjaren. Daarom heeft het begin van een nieuw kalenderjaar geen bijzondere betekenis in hetpaiiijleven. Voor De Banier is dat maar weinig anders, ook al vinden we op het eerste nummer in ieder kalenderjaar ook de vermelding van een nieuwe jaargang nummer 1.

Toch heeft het begin van ieder nieuw kalenderjaar in onze partij ook zijn eigen karakter. De maanden januati en februari staan vooreen niet onbelangrijk deel in het teken van de komende Algemene Vergadering die - naarjarenlangegewoonte-op de laatste zaterdag van de maand februari wordt gehouden.

Bestuursvergadering

De voorbereiding voor deze vergadering, ook wel de Partijdag genoemd, vindt voor een niet onbelangrijk deel plaats op een vergadering van het HB en de (op dezelfde dag gehouden) jaariijkse vergadering van het HB met de Raad van Advies. Deze vergaderingen worden gehouden op de eerste of op de tweede zaterdag van januari. Dit jaar was dat de eerste zaterdag, 4 januari 1997 dus. Dat heeft als voordeel dat de Agenda voor de Al­ gemene Vergadering dan vroeg is vastgesteld en ooV. tijdig geplaatst kan worden in De Banier. Een aantal kiesverenigingen bewijzen we daar een dienst mee omdat dan deze agenda behandeld kan worden op een vroeg in het jaar te beleggen ledenvergadering.

Toch heeft deze eerste zaterdag ook nadelen. De (vijf!) predikanten in het HB hebben dan namelijk net een bijzonder drukke periode achter de rug; en genoemde vergaderingen vragen ook van hen aanwezigheid èn voorbereiding.

Op tijd naar huis

Maar dit jaar treffen de vroege vogels het. De agenda voor D.V. 12 februari staat al in De Banier van 9 januari, nadat het HB vergaderde op 4 januari. Vlugger is niet mogelijk. Bij enkele onderdelen van deze agenda willen wc wat nader stilstaan.

Het eerste wat opvalt, is het gewijzigde aanvangstijdstip. Vrijwel ieder jaar wordt het 's middags toch nèt weer iets later dan de bedoeling was en dan velen lief is. Er zijn er die nog een lange reis moeten maken; anderen moeten tijdig thuis zijn omdat er nog werk op hen wacht. Zij hebben weliswaar begrip voor de oproep om toch vooral niet tijdens het slotwoord de zaal te verlaten, maar moeten dan óf vertrekken voordat het slotwoord wordt uitgesproken óf de resterende tijd op hete kolen zitten.

Wc hopen de oplossing gevonden te hebben door 's morgens een half uur eerder te beginnen. Half 10 in plaats van het gebruikelijke 10 uur. Dat betekent weliswaar vroeg(er) van huis voor degenen die van ver komen; maar eerder thuis zijn, weegt daar vermoedelijk wel tegen op.

Verandering

Vbrig jaar is een begin gemaakt met de poging alle agendapunten van huishoudelijke aard vóór de lunchpauze af te handelen. Dat lukte toen niet helemaal, ook al niet omdat gewoontegetrouw de stemmen voor de Verkiezing leden Hoofdbestuur in de pauze werden geteld. Het is de bedoeling dat dit jaar deze stemmen geteld worden tijdens de ochtendvergadering. De uitslag kan dan ook tijdens het ochtenddeel nog bekend gemaakt worden.

Dat geeft dan weer de nodige ruimte in het middagprogramma. Meer nog dan vorig jaar zal de rede van on-

Vervolg op pagina 4 ze fractievoorzitter toegespitst zijn cjp één of twee specifieke aandaclitspunten, die ook terug te vintien zijn in het document dat we voorheen de Partijrede noemden en ook op deze Algemene Vergadering weer te koop zal zijn. Gestreefd zal worden naar een spreektijd van maximaal 20 minuten.

Evenals vorig jaar zal daarna een forumbespreking gehouden worden. De reacties daarop waren vorig jaar vrijwel zonder uitzondering positief Een veel gehoorde opmerking was wel, dat de beschikbare tijd te kort was. Aanleiding dus om het nog eens, en dan zo mogelijk beter, te doen. Er zal dan ook meer tijd voor het forum beschikbaar zijn en het is dan ook heel nadrukkelijk de bedoeling dat, naast de beantwoording van schriftelijke vragen, de zaal de gelegenheid krijgt de microfoon te gebaiiken en de fommlcden te bevragen.

Volledig willen zijn, betekent hier ook: melding maken van het feit dat niet iedereen gelukkig is met deze veranderingen. Ook dat mag gezegd! Daar hoeven we niet aan voorbij te gaan en dat willen we ook niet. Verandering is geen verbetering, alleen omdat het verandering is. Verandering is ook niet per definitie verslechtering omdat het niet meer zo gaat als voorheen. Ook in deze dingen mag best wat anders beproefd worden, maar blijft het zaak om het goede te behouden.

Vernieuwing

Deze Algemene Vergadering zal ook de dag zijn waarop de nieuwe lay-out van ons partij-orgaan gepresenteerd worden. Daarover gaan we nu uiteraard niet te veel schrijven. Het moet wel een verrassing blijven. Maar, het is de moeite waard, dat kimnen wij wel beloven. Nummer 4 van de lopende jaargang zal het eerste nummer worden dat in vernieuwde vorm verschijnt. Onder normale omstandigheden zou dit de vrijdag voorafgaande aan de Algemene Vergadering in uw brievenbus liggen, maar dat zal nu niet het geval zijn. De bezc^rging zal zodanig worden vertraagd dat de partijdag-gangers de primeur hebben!

Aftredenden

Opvallend lang is de lij.st van aftredende en niet herkiesbare HB-lcden. Vijftien HB-leden. die gekozen worden voor een peric: )de van vijf jaar, zorgen ieder jaar voor drie aftredende leden. Twee daarvan zijn dit jaar herkiesbaar en één niet. De heer A.van Stuijvenberg heeft, mede gezien zijn andere nevenfunctie(s), besloten zich niet herkiesbaar te stellen.

Daarnaast, en dat maakt de lijst zo lang, is de heer L.M.P.Scholten tussentijds aftredend. De meesten onder ons zullen weten dat zijn gezondheid reeds geruime tijd zodanig is dat hij niet kan doen wat hij graag zou willen doen en ook lange tijd heeft gedaan.

Ook ds D.Slagboom is voornemens, na 26 dienstjaren, het HB te verlaten. Ook bij hem gaan de jaren tellen. Voor hemzelf wordt het moeilijker en ook thuis is zijn aanwezigheid meer en meer gewenst. En als er een keuze gemaakt moet worden, dan is het begrijpelijk dat ambtelijke werkzaamheden voorrang krijgen.

Enquête-formulier

Tenslotte nog iets dat niet op de agenda staat, maar wel alles te maken heeft met de Algemene Vergadering. Bij herhaling werden de laatste jaren opmerkingen gemaakt over de lokatie. Niet dat er kwalitatief iets zou mankeren aan de JaarbeursCongreszaal; integendeel. De zaal voldoet kwantitatief en kwalitatief aan alle eisen. IVIaar daar is de prijs ook naar! Vooral omdat aan het huren van deze zaal onlosmakelijk de maaltijd is verbonden. Het één kan niet zonder het ander. Het enige alternatief is dat deze maaltijd staande of lopende gebruikt 7, OVL moeten worden. Maar de prijsverlaging die dat met zich meebrengt, maakt het ver­ schil tussen zitten en staan niet gtjed! Om nu aan de weet te komen hoe u daar over denkt, wil het HB een vragenformulier naar alle PKV-en sturen om te inventariseren hoe gedacht wordt over een goedkopere lokatie, met daaraan verbonden ook kwalitatief mindere voorzieningen. Daarbij mc: )et u dan denken aan een minder gemakkelijke stoel, een eenvoudiger maaltijd en een minder luxe entourage. Dit vragenformulier wordt tegelijk met de stembiljetten toegezonden en kan op de Algemene Vergadering ook tegelijk met de stembiljetten worcien ingeleverd.

Welkom

Met elkaar willen we nadenken over verbeteringen waar dat wenselijk en mogelijk is. Dat betreft zowel de inhoud van de dag als suggesties betreffende de lokatie en alles wat daarbij hoort. U krijgt de gelegenheid daarover uw mening kenbaar te maken. Reeds eerder merkten we op, en we willen daar ook mee afsluiten, dat we voorzichtig om moeten gaan met het beproefde. Partijdagen hebben vanovids een min of meer stichtelijk karakter. Dat mag sommigen wat oudbakken in de oren klinken, maar toch is juist daarbij waakzaamheid geboden. Er is ook in het verleden wel veranderd van lokatie; daar hangt het dus niet van af Maar met de invulling van zo'n dag moet voorzichtig worden omgegaan. Het verliezen van een bepaald karakter zou het verlies van iets wezenlijks betekenen. En wat, vooral op principieel-inhoudelijk terrein, eenmaal verdwenen is, komt nooit meer temg.

Daarbij is het wel goed om te bedenken dat een programma alleen, hoe belangrijk ook, een dag niet "goed" kan maken. Heel veel hangt af van de mensen die daar komen en van hun "inhoud", als u begrijpt wat ik bedoel. En daar zou het grootste euvel wel eens kunnen schuilen als u mist wat er vroeger werd gevonden.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1997

De Banier | 20 Pagina's

Aan het begin

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken