Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EP bekritiseert ’kritische dialoog’ met Iran

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

EP bekritiseert ’kritische dialoog’ met Iran

4 minuten leestijd

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

De landen van c/e Europese Unie vinden het ntoeilijk om hun houding ten opzichte van Iran te bepalen. Een uitspraak van een Duitse rechter v\^as nodig om de ministers van Buitenlandse Zaken ertoe te brengen de zogenaamde 'kritische dialoog' met dit land op te schorten. Dit terv/i\l het al langer een publiek geheim v^as dat deze kritische dialoog weinig resultaat opleverde. Voor het EP vorm­ de het vonnis een goed moment om de betrekkingen met Iran kritisch te evalueren.

IRAN

Het bewind dat na de val van de Sjah in 1 979 in Iran aan de macht is gekomen, kenmerkt zich bepaald niet door een vredelievende opstelling. Het internationale recht wordt met voeten getreden door een regime dot er een zeer autoritaire en extremistische regeerstijl op na houdt. Moreel gezien zijn vriendschappelijke betrekkingen met Iran dan ook onmogelijk. Eerlijkheidshalve moeten de Europese landen echter toegeven, dat ze vanwege economische belangen in Iran (olie!) deze consequentie niet durven trekken. Dit dilemma bracht de Europese ministers in 1 992 tot het besluit om wel betrekkingen met Iran te onderhouden, maar daar dan een kritische invulling aan te geven. In diplomatiek jargon: 'kritische dialoog'. Daarmee koos de EU voor een andere opstelling dan de VS, die een economische boycot tegen het bewind in Iran instelde.

Enkele weken geleden zette een Duitse rechtbank in Berlijn een streep door de benadering van de EU. Vier terroristen werden veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een aanslag op tegenstanders van de Iraanse regering in 1992. Ljarbij kwam vast te staan dat de kaanse leiders achter deze aanslag . a- ten. De Europese landen kondf er vervolgens niet onderuit om hu ambassadeurs uit Teheran terug te oepen en de kritische dialoog op ; schorten. Bevreesd voor de har e taal van de Iraanse regering w d door de ministers spoedig daa; a besloten de dialoog toch te hai ihaven en hun gezanten terug te s en. Iran weigerde daarop de Duits< en Deense ambassadeurs terug te s- men, zodat met recht de vraag 9- steld kan worden: wie leest hie' eigenlijk wie de les?

URGENTIEDEBAT

Het EP wijdde een spo-ddebatje aan de gebeurtenissen 1 zijn bijdrage aan het debat stei 3 Van der VV'aal de vraag "welke ; latie de EU moet onderhouden m een land waarvan nu is vastge; ld dat hun politieke en religieuze ! ders er een geheime raad op n- houden die opdracht geeft tot d- liquidatie van politieke tegenstan ers elders in de wereld en zich in e en land schuldig maakt aan ernstigschending van mensenrechten". Daarbij wees hij eveneens op de dreiging die ervan Iran uitgaat, doordat het in snel tempo zijn wapenarsenaal uitbreidt met chemi- sche, biologische en zelfs nucleaire wapens. Door steun aan militante bewegingen als Hezbollah in Libanon en Harnas in de autonome Palestijnse gebieden dwarsboomt Iran bovendien de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten. Het is dan ook onbevredigend dat de EU en de VS die zich beiden veel inspanningen getroosten om het vredesproces te bevorderen zulke verschillende wegen gaan in hun beleid ten opzichte van Iran.

Reden genoeg om het onduidelijke diplomatieke optreden van de Europese landen, waar Iran handig gebruik van maakt, te betreuren. Hoewel onzeker is of Iran onder westerse druk zijn beleid zal bijstellen, is duidelijk dat, "zolang Iran niet bewijst met terroristische activiteiten te willen stoppen, weigert een constructieve houding aan te nemen tegenover het vredesproces en het bestaansrecht van Israël niet erkent, er van een dialoog met dit land geen sprake kan zijn. Samen met de VS zal de Unie een buitenlandse politiek moeten voeren die deze duidelijke boodschap aan het adres van Iran bevat", aldus Van der Waal. Het Parlement nam een resolutie aan van dezelfde strekking.

HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Een ander milieuonderwerpop de agenda van het EP vormdehet thema 'hernieuwbare energiebronnen'.Dit zijn bronnen van energiedie in principe onuitputtelijkzijn. Te denken valt aan bijvoorbeeldzonne- en windenergie. Demeeste energiebronnen die in dezewereld gebruikt worden zijn eindig, zoals olie, gas en steenkool. Devoorraad daarvan raakt op eengoed moment op. Blokland steldedat "haast gemaakt moet wordenmet de verschuiving naar duurzamebronnen, zodat de generaties naons niet voor crisissituaties worden gesteld".

De Eurofractie kon dan ook instemmen met ideeën van de Commissie om het gebruik van 'hernieuwbare energie' te stimuleren. "Niet om het werk van de Lidstaten over te doen, maar om het beste ervan te kunnen toepassen", aldus Blokland. Hij stelde voor om met tijdelijke belastingen het gebruik van de traditionele energiebronnen te ontmoedigen. Maar omdat de mogelijkheden om over alternatieve bronnen te benutten van land tot land verschillen, zullen de Lidstaten met de beste mogelijkheden ook het "hoogst aangesla­ gen" moeten worden. Zo kan het aandeel van duurzame energie in de totale voorziening snel stijgen en spoedig economisch rendabel zijn. Met belangstelling ziet de Eurofractie de uitwerking van de ideeën door de Commissie in een zogenaamd 'Witboek' en actieplan tegemoet.

Martijn van Meppelen Scheppink

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1997

De Banier | 20 Pagina's

EP bekritiseert ’kritische dialoog’ met Iran

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken