Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VAN HET PARTIJBUREAIJ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VAN HET PARTIJBUREAIJ

5 minuten leestijd

SAMENWERKING

Gedachtig aan het spreekwoord dot de gestadige druppel de steen uitholt, wijzen we de besturen van de plaatselijke verenigingen op de noodzaak om in een vroeg stadium duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden van (het voortzetten) van samenwerking bij de gemeenteraadsverkiezingen. Als er betreffende het samenstellen van de kandidatenlijst geen problemen te verwachten zijn, hebt u nog tijd genoeg. Maar wanneer de mogelijkheid bestaat dat u te maken krijgt met vrouwelijke kandidaten bij GPV en/of RPF, don is het goed daarover vroegtijdig met elkaar van gedachten te wisselen. Probeer te voorkomen dat er straks onder druk van de tijd beslissingen genomen moeten worden waarvan u later zegt; dat hed eigenlijk anders gemoeten. Bevraag elkaar dus op bestuurlijk niveau in een vroeg stadium.

Een zaak die daarmee te maken heeft is, dat ik me af en toe niet helemaal aan de indruk kan onttrekken dot er bestuursleden zijn die vooraf eigenlijk een spoedcursus 'partijstandpunten inzake het aangaan van een gemeentelijk samenwerkingsverband' zouden moeten volgen. Een telefoontje naar het partijbureau is overigens voldoende om enig daarbijbehorende materiaal in uw bezit te krijgen.

CONCEPT-STATUTEN, ENZ.

Tot 1 juni j.l. was er voor onze verenigingen de gelegenheid amendementen in te leveren op en vragen te stellen over de conceptstatuten en het concept-algemeen reglement. Daar was in de procedure een periode van twee maanden voor uitgetrokken. Zo'n twee weken voor het verstrijken van de einddatum, waren er drie of vier amendementen binnen en een enkele vraag. Zo weinig, dat ergens in hef achterhoofd de vraag al voorzichtig opkwam of het wel nut zou hebben voor zó weinig amendementen zo veel mensen op de been te brengen voor een aparte Huishoudelijke vergadering.

Maar ziedaar, die vraag hoeft niet meer gesteld te worden. Het antwoord kwam in de vorm van meer dan twee honderd en dertig amendementen en vragen! Waarover? Over alles, vrijwel geen artikel uitgezonderd. Daar ligt dus weer een vette kluif voor commissie en Hoofdbestuur.

De nu nog te volgen procedure ziet er, gezien vanuit de Huishoudelijke Vergadering van D.V. zaterdag 27 september, als volgt uit: reglementair moeten de amendementen, al dan niet voorzien van een pre-advies, minimaal een maand daarvoor, dus vóór 27 augustus bij de kiesverenigingen zijn. Als ook dit keer gekozen wordt voor publikotie in De Banier, dan is dat de Banier die uitkomt op donderdag 14 augustus. Dat komt net zo uit, als gevolg van een iets gewijzigde frequentie van verschijnen in de zomer. Dan hebt u dus nog zes weken de tijd voor de besluitvorming binnen uw vereniging.

De amendementen zullen vanzelfsprekend zoveel mogelijk worden gebundeld. Voor het beantwoorden van de vragen is er weliswaar geen procedure vastgelegd, maar dat neemt niet weg dat er een serieuze poging gewaagd zal worden ook uw vragen tijdig en afdoende te beantwoorden. In ieder geval tijdig. Want mocht dan de beantwoording toch niet zijn zoals u het had gedacht, dan moet u de mogelijkheid hebben aansluiting te zoeken bij één van de ingediende amendementen.

WIJZIGINGEN ADRESBOEK VI

Dhr P. van der Hoek, Kilstraat 21, 3299 XA te Maasdam, is de nieuwe secretaris van gkv Binnenmaas. Tel. nr; 078-6761 128 (p11).

Het secretariaat van pkv Leiden wordt momenteel tijdelijk waargenomen door F.A. van Es, Burgerhof 8, 2353 VW te Leiderdorp, tel.nr 071-5820724 (p 13).

Dhr L.A. Kodde, secretaris prov - ciale vereniging Zeeland en racjslid te Middelburg, is verhuisd near de W. Teelinckstraat 1 3, 4335 'S te Middelburg. Het telefoonnurr; -er is ongewijzigd gebleven (p 23/; . 50).

Dhr A. van Rooijen, Parijslaan ''. 3446 AT te Woerden, tel. 034£ 431 01 8, is de nieuwe secretarie van pkv Woerden (p 29). Dhr A. Versteeg, Maasdijk 29b 4261 AC te Wijk en Aalburg, K nr. 0416-693844, heeft het secretciaat van gkv Aalburg op zich ge > men (p 32).

De secretaris van pkv Hilversum 3 verhuisd naar Pieter Postlaan 26 1222 U te Hilversum, tel.nr. 031- 6836870 (p 33).

Dhr J.G. Vriens, raadslid te Binr-^nmaas, is verhuisd naar Seringen straat 1, 3297 BR te Puttershoek Het telefoonnummer is ongewijz gd gebleven (p 45).

Dhr T Human, Voorstraat 108, 3251 BE te Stellendom, tel. 018"- 491432 is dhr A. van der Wence opgevolgd als raadslid. Dhr A.C Lokker is dhr Joh. Klepper opgevolgd als wethouder (p 47).

AANBIEDING

SGP-jongerenvereniginc Da Costa te Rijssen heeft voor de lie hebber(s) het volgende in de aar, bieding; nummers van Zicht, jac'gangen 1975 t/m 1991, waarv-; n sommige jaargangen compleet; .onderling Contact de jaargangen 1969 t/m 1974 en Ons Contac- 1978 de nrs 2 t/m 4 en 1979n 1. Nadere informatie; tel. 0548- 515707.

AANBIEDEN KOPIJ

Het komt nog steeds me enige regelmaat voor dat berich' n die men in De Banier geplaatst v 1 hebben, te laat worden aongele verd. Kopij moet een week vóór e verschijningsdatum binnen zijn. ^ e- de in verband met de naderende zomerperiode vragen wij daarvfor uw aandacht. In de maanden ju en augustus verschijnt ons partijorgc^n namelijk niet iedere twee weken Wij hopen dat per nummer op c ze pagina te vermelden en vragen daarvoor uw aandacht. Voor het eerstvolgende nummer is de inleverdatum donderdag 19 juni.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1997

De Banier | 20 Pagina's

VAN HET PARTIJBUREAIJ

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken