Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEZIN EN WERK - DE DAG GEDEELD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GEZIN EN WERK - DE DAG GEDEELD

3 minuten leestijd

Nieuw Commentaar Guide de Brèsstichting

Misschien v/ordt het > vel een belangrijk item voor de komende verkiezingen: de verdeling van v\^erk- en zorgtaken over man en vrouw. De Guido de Brèsstichting gaf in juni een Commentaar uit v/aarin zij op bijbelse gronden aangeeft waarom de verant> voordelijkheid voor de zorg van eventuele kinderen primair bij de vrouw ligt. Overigens zegt de SGP dat niet alleen.

EMANCIPATIE-KRITISCH

De standpunten die in dit Commentaar zijn neergelegd, roepe' vanzelfsprekend in onze samenleving een sterke reactie op. Anderzijds lijkt het er soms op dat het eroancipatiedenken haar hoogtepunt heeft bereikt. In het junimummer van liberaal Reveil, het blad van het wetenschappelijk bureau van

de WD, kwam ik een tweetal opmerkelijke artikelen tegen die een andere kant laten zien van de beweging tot bevrijding van de vrouw.

Het eerste artikel is van G.A. van der List, medewerker van de Teldersstichting, waarin hij beweert dat sekseverschillen een biologische grond hebben, maar dat daar in onze tijd nauwelijke over gesproken mag worden. Hij stelt dat het in wetenschappelijke kringen onomstotelijk vaststaat dat 'specifiek mannelij­ ke en vrouwelijke gedragingen een biologische grondslag hebben'. Dit in het publieke debat naar voren te brengen wekt wrevel, zo vervolgt hij, omdat hiermee de gelijkheidsideologie wordt aangetast.

In een tweede artikel in hetzelfde nummer schrijft mevrouw A.W.M, van Rijthoven, pschyo-anolytica, over de consequenties van het wer­ken van man en vrouw. Zij wijst er op dat met het moderne arbeidsethos de huwelijks- en gezinsmoroal onder druk is komen te staan. Zij wijst op de devaluatie van het ouderschap en van de zorg als zinvolle activiteit en als moreel perspectief. Ouderschap is een keuze waarvoor, naar haar mening, best een deel van werk of carrière mag worden opgeofferd. En dat ten behoeve van de kinderen. Want die missen wel degelijk iets in de geproffesionaliseerde opvoedingssituatie buitenshuis.

DAGINDELING DOOR TAAKVERDELING

Het Commentaar met de titel Dagindeling door taakverdeling is een reactie op de probleemstelling van de Commissie-Dagindeling. Het studiecentrum geeft daarmee al bij voorbaat zijn mening over de werkzaamheden van deze commis­ sie, die door minister Melkert op 4 november 1996 is geïnstalleerd. Deze commissie kreeg als opdracht 'creatieve oplossingen' te bedenken voor een eenvoudiger combinatie van werken en zorgen voor tweeverdieners met kinderen. Volgend jaar mei hoopt de Commissie te rapporteren.

Het commentaar Dagindeling door taakverdeling neemt het op voor de door de minister als achterhaald beschouwde opvatting over het gezin en de daar geldende taakverdeling tussen man en vrouw. De publicatie geeft aan dat de klassiek-christelijke visie op het gezin haar wortels heeft in de Bijbel (hoofdstuk 2). Niet alleen op grond van bijbelse gegevens, maar ook op grond van sociaal-wetenschappelijke inzichten wijzen de auteurs de moeder aan als de eerstveranhvoordelijke voor de zorg voor haar kind (hoofdstuk 3).

GEZINSMODEL

Tegenover het individualiseringsstreven stellen de auteurs het gezinsmodel, ook in sociaal opzicht (hoofdstuk 4). Het gezin moet weer uitgangspunt worden voor het sociale en economische beleid. Het probleem van de werkloosheid behoort dan wellicht nog sneller tot de verleden tijd. Werk dient niet aan individuen te worden toegerekend, maar aan gezinnen als kleinste economische eenheid.

Dit betekent dat vormen van verlof, die het tweeverdienerschap aanmoedigen, overbodig zijn. Al eerder is door de SGP een lans gebroken voor het splitsingsstelsel, een wijze van belastingheffen, waarbij in ieder geval zij, die hun kinderen zelf willen opvoeden, niet benadeeld worden. Dit commentaar herhaalt dit pleidooi in korte bewoordingen.

Het commentaar is te bestellen door f 1 2, 50 (inclusief verzendkosten) over te maken op gironummer 526317 ten name van Administratie Zicht te Den Haag onder vermelding van 'dagindeling'.

H.F. Massink

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juli 1997

De Banier | 20 Pagina's

GEZIN EN WERK - DE DAG GEDEELD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juli 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken