Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GENETISCHE IDEALEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GENETISCHE IDEALEN

6 minuten leestijd

Vervolg van pagina 15

bedoelen we de virussen en bacteriën die het gastdier met zich draagt en het leven van de ontvanger of zijn omgeving dodelijk zouden kunnen aantasten. De mens kan best baat hebben bij bepaalde vormen van dierlijk materiaal, bijvoorbeeld bot. Een grens ligt daar woor het orgaan of weefsel de stofwisselingsfuncties en daarmee de persoonlijkheid van de ontvanger beïnvloedt.

De derde ontwikkeling die we bespraken, is die van de genetisch gemanipuleerde voedingsgewassen. Deze ontwikkeling is helemaal in gang gezet door de producenten van bestrijdingsmiddelen. Hoe meer gemanipuleerd zaad ze verkopen, hoe meer bijbehorende bestrijdingsmiddelen er de deur uitgaan. Gebruik van deze bestrijdingsmiddelen leidt tot sterke vervuiling van de omgeving. De gemanipuleerde stoffen vormen daarnaast een bedreiging voor de volksgezondheid. Mensen kunnen zelfs hun weerstand tegen bepaalde stoffen verliezen. Om deze redenen moet deze vorm van genetische manipulatie van voedingsgewassen geheel verboden worden.

ZEEK TERUGHOUDEBD

In het besproken Commentaar kunt u allereerst een beoordeling vinden van de achtergronden van deze ontwikkelingen. Wij staan zeer kritisch tegenover de houding waarmee de wetenschap Gods schepping te lijf gaat. De wetenschap toont soms geen enkel respect maar dringt door tot de kleinste onderdelen van de schepping zonder te beseffen in welke grotere verbanden die deeltjes staan. Wij hebben willen wijzen op deze verbanden. Wij roepen op tot respect voor de verscheidenheid en eigenheid van Gods schepping.

Ook nu hebben we ons, net zoals in de nota uit 1994, niet uitgesproken tot een verbod op het gebruik van elke toepassing. Het zou zo kunnen zijn dat voor een bepaald medicijn niet op een andere manier te verkrijgen is, dan langs de weg van het klonen, terwijl dit medicijn levensreddend is. Wij zullen de ontwikkeling ervan niet stimuleren. Als het voorhanden is, het gebruik ervan niet veroordelen.

TEN SLOTTE

Het studiecentrum heeft een nieuwe poging gedaan om zich te verstaan met nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de erfelijkheid. Nadat het studiecentrum in 1994 een nota over dit onderwerp uitgaf, deed de vraag zich voor of de de nieuwe ontwikkelingen niet zodanig zijn, dat een absoluut verbod op elke vorm van genetische manipulatie, klonen, xenotransplantatie etc. P> dig was.

In dit nieuwe Commentaar hebb .n we nog nadrukkelijker willen lat' n zien hoe het eigenmachtig omgcan van de mens met de schepping tot gedachten leidt, die niet in over-.enstemming zijn met de Bijbel. Mair niet elke ontwikkeling en niet elke nieuwe uitvinding is zonder mee' onbruikbaar en afkeurenswaard g, ook als die op grond van verkee de motieven tot stand komt. Vandac de nuance in de standpuntbepo! ng als het gaat om het gebruik van iedicijnen -op basis van kloontech .iek verkregen- in levensbedreigende situaties en bij gebrek aan andere middelen

Het studiecentrum houdt zich ac bevolen voor kritische opmerkinge' om met behulp daarvan in deze moeilijke vraagstukken bij het licht van Gods Woord de juiste koers te varen.

H.F. Massink

Dit commentaar is te bestelsn door f 12, 10 (inc. verz. kosten) over te maken op girc ir. 526317 tnv Adm. Zicht, Laan van Meerdervoort 165, De^i Haag o.v.v. 'Genetische idealen'.

Nieuw Commentaar Guido de Brèsstichting

Onder de titel Genetische idealen gaf de Guido de Brèsstichting een nieu> v Commentaar uit. Nieuv/e toepassingen van kennis van de erfelijkheid van plant, dier en mens, bracht en het studiecentrum tot het schrijven van deze brochure. Het gaat over klonen, xenotransplantatie en genetisch gemanipuleerde voedingsgev/assen.

ACHTERGROND

Het Commentaar Genetische idealen is een vervolg op de in 1994 uitgegeven nota Genen in het geding. In deze nota toonde de SGP zich kritisch tegenover de ontwikkeling van genetische manipulatie op verschillende terreinen. De nofa uit 1 994 bevat een toetsingskader v/aormee ontwikkelingen op het gebied van de erfelijkheid zijn te toetsen. In de beoordeling speelt mee v/at de plaats van het organisme (5 in de rangorde van het leven. Manipulatie van een bacterie is wat anders dan manipulatie van een dier. Gelijktijdig is het van belang te letten op de doelstellingen tot, de middelen waarmee en de gevolgen vo.r- veranderingen van de erfelijke aanleg.

ZCGIS gezegd, de SGP toonde zich in 1994 uiterst terughoudend inzake genetische manipulatie. Toch werd niet elk gebruik ongeoorloofd geacht. Te denken valt verder aan net inzetten van micro-organismen voor het reinigen van een vervuilde bodem. Te denken valt aan het maken van medicijnen tegen bepaalde ziekten, bijvoorbeeld menselijk insuline voor diabetici.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Er deden zich sinds 1994 nieuwe ontwikkelingen voor. Wetenschappers konden dieren klonen. Via een ingewikkelde techniek konden zij een copie maken van een volwassen schaap. Dan heb je dus twee schapen met precies dezelfde erfelijke eigenschappen. Het was nu mogelijk om snel een hoeveelheid dieren te maken met dezelfde eigenschap. Door een dier eerst te manipuleren (bijvoorbeeld door het inbrengen van een eigenschap voor de productie van een bepaal­ de stof) en het vervolgens te klonen, is het mogelijk in korte tijd veel van die stof te maken. Het geslaagde experiment riep echter een forse discussie op. Dit geëxperimenteer zich wel eens kunnen uitstrekken tot de mens.

Een tweede ontwikkeling is de xenotransplantatie. Het gaat om het transplanteren van een vreemd (=xenos) orgaan. In dit geval is het vreemde, dat het orgaan van een dier afkomstig is. Tot xenotransplantatie moet overigens ook de transplantatie van dierlijk weefsel gerekend worden. De ontwikkeling van xenotransplantatie is met name ingegeven door het tekort aan donororganen in Nederland. Dit tekort is ook de reden voor de overheid om u te vragen uw organen beschikbaar te stellen. De methode van xenotransplantatie dient hetzelfde doel: het opheffen van het organentekort.

Een derde ontwikkeling is die van de genetisch gemanipuleerde voedingsgewassen. U zult wellicht iets van de discussies gelezen hebben in de krant over de manier waarop de landen in de Europese Gemeenschap moeten omgaan met genetisch gemanipuleerd materiaal. Moet daar al of niet een etiket op? Het gaat hier om genetisch gemani-Vreemd?

puleerde soja en maïs. De planten zijn zodanig erfelijk veranderd dat ze niet meer vatbaar zijn voor een bepaald soort bestrijdingsmiddel. Dus nu kan de boer onbeperkt van dat middel gebruiken, zonder dat zijn gewas er schade van ondervindt.

DE OPVATTING 'GENETISCHE IDEALEN' IN

Wij vinden het klonen als zodanig problematisch, omdat daar genetische manipulatie bij nodig is. Het klonen van dieren miskent de eigen waarde van het dier, zoals de normale natuurlijke voortplanting. De experimenten brengen daarnaast vele mislukk(ei)ingen met zich mee. Het klonen van mensen is onbespreekbaar. Dit gaat geheel voorbij aan de bijbelse instelling van het huwelijk. Het huwelijk is de bedding voor de voortplanting van de mens.

Xenotransplantatie in de vorm van transplantatie van complete organen is nu nog op geen enkele manier mogelijk. Juist de geweldige infectiegevaren die kunnen optreden, maakt dat deze methode nu niet toelaatbaar is. Met de infectiegevaren

Vervolg op pagina 14

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1998

De Banier | 20 Pagina's

GENETISCHE IDEALEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken