Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter

5 minuten leestijd

EEN VEELBESPROKEN HUWELIJK

Dat was het huwelijk tussen prins Maurits en prinses Marilène.

Er was goedkeuring nodig van het parlement voor dit huwelijk, omdat prins Maurits wenste te blijven in de lijn van eventuele troonopvolgers. In theorie ontstaat daarmee de mogelijkheid van een RK-koningin.

De SGP heeft zich als enige politieke partij tegen dit huwelijk uitgesproken. Ons Eerste Kamerlid dhr. Holdijk was daarbij de woordvoerder. Op een zeer integere, voorzichtige en sympathieke wijze heeft hij de bezwaren van onze partij verwoord. Ook heeft hij het bruidspaar namens onze partij "van heler harte" Gods zegen toegewenst.

In dit getuigenis bleek duidelijk hoe aktueel artikel 36 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis is en blijft. Het was aan de ene kant heel pijnlijk dat de SGP in dit getuigenis alleen stond. Het was genade dat dit toch mocht gebeuren. Dat de niet confessionele partijen zich aan het SGP-standpunt zouden ergeren was te verwachten. Al bleek ook hier hoe beperkt het begrip "tolerantie' is.

Dubbel pijnlijk was het gebrek aan begrip en respect van de confessionele partijen, met name van het GPV en de RPF. Vanuit hun eigen belijden, politiek naar Gods Woord te willen bedrijven, zou toch tenminste begrip en respect verwacht kunnen worden. Bijzonder pijnlijk was ook de rol van de vaderlandse kerk in heel dit gebeuren. Deze kerk is krachtens haar belijdenis in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, geroepen onze overheid voor te houden, dat het haar roeping is: "de hand te houden aan de heilige kerkedienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronde te werpen en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen....".

Het is volstrekt duidelijk dat gezien de tijd waarin dit belijdenisgeschrift is ontstaan en aanvaard met "afgoderij en valse godsdienst" ook en vooral de Rooms Katholieke kerk bedoeld is. Dit is ook geheel duidelijk uit de Heidelberger Catechismus, waarin gesteld wordt dat de paapse(roomse) mis "... in de grond niet anders is, dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij".

Naar deze belijdenisgeschriften wordt in artikel 10 van de kerkorde van de Ned.- Herv.- Kerk verwezen. De gemeenschap daarmee wordt uitdrukkelijk beleden. Het is diep tragisch dat de Hervormde Kerk op zo velerlei wijze tegen haar eigen belijdenis heeft gehandeld. Kardinaal Simonis en de leiding van de RK-kerk waren vanuit hun visie duidelijker en consequenter.

- Een hervormde kerk is ter beschikking gesteld voor wat in feite een roomse eredienst was.

- Een hervormd predikant die elementaire waarheden van het Christelijk geloof loochent, leent zich voor deze oecumenische dienst, waarin de mis bediend werd.- Een officiële woordvoerder van de kerk noemt deze gebeurtenis een stop vooruit in de oecumene en gaat daarmee veel verder don het zogenaamde "aanvaard beleid'. Een beleid wat tegen Gods Woord en de belijdenis indruist. Een krachtig en bewogen getuigenis tegen dit gebeuren ontbrak helaas. En juist dot was op zijn plaats geweest. Het deed ons goed, dat dit wel mocht klinken vanuit de Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk.

Hoezeer is het uit dit alles duidelijk, dot het oordeel begint van het huis Gods. Hoe diep tragisch is het dat de godsdienstige vervlakking en vervaging door de kerk der Hervorming wordt bevorderd in plaats van bestreden. Hoezeer wordt Gods Geest bedroefd, doordat de waar­ heid waarvoor onze vaderen goeden bloed hebben gegeven, wordtprijsgegeven.

Maar ook de wijze waarop ons koningshuis in deze zaak heeft gehandeld, vervult ons met diepe droefheid.

Aan de ene kant stemt het ons dankbaar dat de prins en zijn echtgeiote het huwelijk als instelling Gods geëerd hebben. Ook dat is in onze tijd lang niet vanzelfsprekend. Gp zich is het ook verblijdend dat zii Gods zegen wilden vragen op hun huwelijksdag. Maar de wijze waarop dat geschiedde heeft ons diep geschokt.

Dat vormt een schrille tegenstelli'ig met wat hun voorvaderen hebben beleden en geleden. Willem van Oranje, de vader des vaderlands heeft zijn leven opgeofferd voor de strijd om de zuivere religie. Stadhouder Willem III (koning van Engeland) had als eretitel: 'beschermer van het geloof'. Dat was de zuivere gereformeerde godsdienst, die h j mocht en moest en wilde beschermen tegen Rome. Wijlen Koning'n Wilhelmina is tijdens haar langdurige regeerperiode duidelijk uitgei o- men voor haar protestantse gele fsovertuiging.

Het is in en in verdrietig, de nazaten in een hervormde kerk te zien, terwijl daar een roomse dienst gehouden wordt. Het is nog verdrietiger hen te zien deelnemen aan vat onze vaderen een 'vervloekte afgoderij' hebben genoemd.

Niet dat we hen daarom liefdeloos willen veroordelen. Integendeel. Het moet ons temeer uitdrijven naar de Koning der koningen, met de vurige bede of de Heere nog wonderen van genade in hun harten wil verheerlijken. Want eens wordt alle hoogheid afgelegd. Eens komen ook zij, evenals wij, naakt voor God te staan. Dan zullen zij en ook wij alleen kunnen bestaan als we bekleed zijn met het bruiloftskleed, wat op Golgotha geweven is. Laat het gebed mogen vermenigvuldigen voor ons koningshuis, en allen die over ons gesteld zijn, opdat zij mogen belijden en beleven, wat in de Reformatie ons geschonken is: De Schrift alleen, Genade alleen, hef geloof alleen; Christus alleen.

Ds D.J.Budding

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1998

De Banier | 20 Pagina's

Van de voorzitter

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken