Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorstellen voor de Jaarvergadering D.V. zaterdag 27 februari 1999

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voorstellen voor de Jaarvergadering D.V. zaterdag 27 februari 1999

4 minuten leestijd

Artikel 4 van ons Algemeen Reglement bepaalt dat de Voorstellen voor een algemene vergadering, ten minste twee maanden vóór de datum v^aarop die vergadering v^ordt gehouden bij de plaatselijke kiesverenigingen moeten zijn. Vandaar de publicatie van deze voorstellen op dit tijdstip in 'De Banier'.

Andere jaren werden deze voorstellen, tegelijk met de agenda van de Algemene Vergadering, geplaatst in één van de eerste nummers van 'De Banier' in de nieuwe jaargang. Dat hing af van de vergaderdatum van het Hoofdbestuur (met de Raad van Advies). Deze vergaderdatum is om bovengenoemde reden vervroegd. Dat betekent dat u nu wel de voorstellen aantreft, maar nog niet de agenda. Die hopen we in januari te kunnen plaatsen.

Voor de behandeling van deze voorstellen wijzen wij u op artikel 5 van het Algemeen Reglement!

VIERKIEZING LEDEN HOOFDBESTUUR

a. Aftredend en herkiesbaar: ds D.J. Budding.

Tegenkandidaat: ds W. van Vlastuin, Ned.Hervormd predikant te Opheusden, 35 jaar.

b. Aftredend en herkiesbaar: ds CA. van Dieren

Tegenkandidaat: ds C. de Jongste, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Tholen, 52 jaar.

c. Aftredend en herkiesbaar: ds A. van Heteren.

Tegenkandidaat: ds K.Hoefnagel, ChristelijkGereformeerd predikant te Katwijk, 49 jaar.

d. Vacature J.Haeser.

Hier is sprake van een tussentijdse vacature. De heer J.Haeser was pas in het jaar 2002 periodiek aftredend, maar heeft om persoonlijke redenen zijn hoofdbestuurslidmaatschap neergelegd. Het Hoofdbestuur betreurt dat in hoge mate, maar kan niet anders dan dat besluit respecteren.

Ook vanaf deze plaats willen we hem hartelijk dankzeggen voor zijn inzet in de jaren dat hij deel uitmaakte van het Hoofdbestuur. We zullen zijn principiële, deskundige en weloverwogen inbreng missen! In de intro op deze pagina is aangegeven waarom de voorstellen voor de Jaarvergadering nu al gepubliceerd worden. De reglementaire noodzaak die daaraan ten grondslag ligt, maakte het onmogelijk om tijdig voor een tweetal te zorgen. Ook dit is tenslotte een zaak waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Daarom werd op de laatstgehouden Hoofdbestuursvergadering (zaterdag 1 2 december j.l.) besloten deze vacature nu niet geforceerd te vervullen, maar dat op te schorten tot de volgende Jaarvergadering.

Voorstel 1

PKV Waddinxveen stelt voor om het beginselprogram uit te breiden met een artikel over de staat Israël. Dit artikel moet dan komen in de paragraaf "Buitenlandse zaken" en zou als volgt moeten luiden:

"Vanuit Gods Woord voelen wij ons verbonden met het Joodse volk, in de wetenschap dat God een bijzondere leiding heeft met het oude Bondsvolk.

Israël heeft recht op een veilig bestaan. Dit dient in het buitenlands beleid van ons land tot uiting te komen."

Toelichting:

In de paragraaf over Buitenlandse zaken staat in ons beginselprogram wel een artikel over onze houding t.o.v. de Europese éénwording en het te voeren beleid t.o.v. de vreemdelingen die naar ons land komen.

Onze kiesvereniging vindt onze houding t.o.v. de staat Israël ook een belangrijke hoeksteen van ons buitenlands beleid. De oprichters van onze partij konden hierover geen artikel in ons beginselprogram opnemen omdat de staat Israël er toen nog niet was.

Nu wij intussen herdacht hebben dat 50 jaar geleden de staat Israël werd opgericht, leek het onze kiesvereniging een goede gedachte om ter gelegenheid van deze herdenking een verzuim in het verleden te corrigeren en een artikel over de belangrijkheid van de staat Israël in ons beginselprogram op te nemen.

Pre-advies Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur is van mening dat dit voorstel nadere doordenking en diepere bezinning vraagt betreffende de vraag wat de houding is van de SGP ten opzichte van de staat Israël. Ook zal onze Tweede-Kamerfractie hierbij betrokken moeten worden.

Wanneer de algemene vergadering daarmee instemt, kan het Hoofdbestuur een commissie in het leven roepen die als opdracht krijgt zich op dit vraagstuk te bezinnen en daarover vóór de volgende Jaarvergadering aan het Hoofdbestuur advies uit te brengen.

Voorstel 2 (van het Hoofdbestuur)

Voor de Jaarvergadering moet, als gevolg van het van kracht worden van de nieuv^e partijstotuten, het volgende Voorstel voorden geagendeerd:

Nu de nieuwe partijstatuten van kracht zijn geworden, dient invulling gegeven te worden aan artikel 22. Lid 1 van dat artikel bepaalt dat er een Commissie van Beroep is, bestaande uit een voorzitter en twee andere leden. In lid 2 is vastgelegd dat deze commissieleden en hun plaatsvervangers, op voordracht van het Hoofdbestuur, worden benoemd door de algemene vergadering.

Het Hoofdbestuur doet daartoe de volgende voordracht:

1. voorzitter: H.E.J.Boon te Gouda (oud-bestuurslid SVV) p/v. ; drs P.C.den Uil te H.l.Ambacht (oud-beleidsmedewerker Tweede-Kamerfractie)

2. lid : drs F.W.den Boef te Gouda (oud-beleidsmedewerker Tweede-Kamerfractie) p/v. ; mr S.de Jong te Staphorst (jurist en medewerker RD)

3. lid : mr A.Dangremond te Lunteren (notaris)

p/v. ; mr H.A.W.Bouman te Staphorst (notaris)

Alle kandidaten hebben toegezegd in een eventuele verkiezing te zullen bewilligen.

De volledige agenda voor de Jaarvergadering zal D.V. in januari in 'De Banier' geplaatst worden.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 1998

De Banier | 19 Pagina's

Voorstellen voor de Jaarvergadering D.V. zaterdag 27 februari 1999

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 1998

De Banier | 19 Pagina's

PDF Bekijken