Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

WAPENBEZIT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

WAPENBEZIT

5 minuten leestijd

KORT EN BONDIG

Een golf van verontwaardiging en verontrusting is opnieuw over ons land heen gespoeld. Een schietpartij voor een café, nu te Gorinchem, veroorzaakte twee jeugdige slachtoffers. Het is in korte tijd de zoveelste keer. De media hebben een trieste rij van vergelijkbare incidenten opgesomd. Allemaal van de laatste tijd. Een aangrijpende trend van zinloos geweld met onschuldige slachtoffers. Terecht is er een felle maatschappelijke reactie, overigens meer door machteloosheid getekend dan door effectieve daadkracht. Dat laatste is inderdaad ook uiterst moeilijk, maar daarom kan nog niet bij de pakken worden neergezeten. Ons meeleven gaat uit naar de getroffen families. Zeker, wij moeten ook de vinger leggen bij onze principiële kritiek op het uitgaansleven van veel jongeren en ouderen, waar ook vaak nog de zondag mee is gemoeid; maar dat neemt niet weg dat voorvallen als nu weer gepasseerd zijn uiterst verdrietig zijn en dat gezinnen en families meeleven moeten en mogen ondervinden. De politiek maakt zich al enige tijd grote zorgen over het toenemende brute geweld op straat. Allerlei maatregelen zijn en worden overwogen. En dot is hard nodig, wil onze samenleving niet nog verder afglijden. Je vraagt je wel eens of waar we nog terechtkomen als deze ontwikkeling doorgaat en niet meer of nauwelijks nog te keren is. Ik denk dat velen zich ergeren aan de behoedzaamheid en terughoudendheid die, hoe langer je weg bent van een concreet incident, in de politieke discussie toch weer toeslaan. De opstelling van camera's op risico-volle punten stuit dan op de inperking van privacy, om maar een voorbeeld te noemen. De doorsneeburger kan dat lang niet altijd begrijpen.

Er is nog een aspect, waaraan nog v/einig aandacht is besteed. Dat is het wapenbezit. Blijkbaar beschikken velen, te velen, over vuurwa­ pens, die maar zo in korte tijd naar de plaats waar een wraakactie of iets dergelijks is voorzien, kunnen worden gehaald. Zonder vergunning is het verboden vuurwapens in bezit te hebben. Dat in tegenstelling tot andere landen, waar velen ten behoeve van onverhoopte zelfverdediging een wapen bij de hand hebben. In sommige ons omringende landen is gemakkelijk aan vuurwapens te komen. Wij moeten toch die kant niet op!

Nu al wordt er gesuggereerd dat velen, waaronder ook jongeren (schoolgaande jeugd) met een wapen op zak lopen, voor het geval dat ... of als statussymbool. Uiterst laakbaar en gevaarlijk. De don nodige zelfbeheersing blijkt long niet altijd op te brengen als alcohol en drugs in het geding zijn en beneveld maken. Wij vragen van de overheid ook op het punt van het illegale vuurwapenbezit een daadkrachtiger beleid. Wij mogen niet berusten in verruwing van onze samenleving, die het spoor op zo veel punten bijster is. We zouden weer gebonden moeten raken aan de zegenrijke kaders van Woord en Wet, de Bijbelse waarden en normen, de Wet des Heeren.

VERLOOP LAAG

Onlangs werd een onderzoek bekend gemaakt naar het verloop onder raadsleden. Dat bleek hoog te zijn, zelfs al kort na verkiezingen en beëdiging. Een uitzondering werd gemaakt voor de kleine christelijke partijen, de SGP werd met naam en toenaam genoemd. De verklaring werd er bij gegeven; In die kringen zien ze een raadslidmaatschap nog als een bijzondere opdracht, een soort roeping. Als dat eenmaal op je weg komt, loop je er niet maar zo weer van weg!

Er wordt zo vaak negatief over ons geschreven, dat een dergelijk rapport positief opvalt. Ik was er heimelijk blij mee, een beetje trots op ook. Wij denken inderdaad niet lichtvaardig over publieke functies; de overheid bekleedt een ambt. Het is, zeker heden ten dage, moeilijk om een zetel naar eer en geweten en in gehoorzaamheid aan Schrift en belijdenis in te nemen. Dot mag zeker niet lichtvaardig gebeuren. Kandidaatstelling moet zeer zorgvuldig worden overwogen. Dat kon eigenlijk niet zonder het gebed om de leiding van Boven, zonder het gebed met de nodige wijsheid, standvastigheid, tact en dergelijke te mogen worden bekleed.

Ook over het tijdsbeslag dot er mee gemoeid is moeten eerlijke afwegingen van tevoren zo goed mogelijk worden gemaakt. Beschikbaarheid, andere functies, niet in de laatste plaats ook de gezinsomstandigheden. In het verleden, en dot is misschien wel uniek voor onze partij - mogelijk vroeger naast vooral de ARP -, kwam daar de vraag naar de verenigbaarheid met een kerkelijk ambt nog bij. Ds. Kersten had te stellen met verzet tegen zijn Kamerlidmaatschap onder zijn directe ambtsbroeders. De predikanten ds. Zandt, ds. Dorsman en ds. Abma hadden op onderscheiden wijzen te maken met de vraag naar het behoud van hun preekbevoegdheid en emeritoatsrechten. Het onlangs over ds. Dorsman verschenen boek maakt van die perikelen nog weer gewag. Het kwam toentertijd niet zo goed over -ik herinner mij dat nog goed - dat hoog op de lijst geplaatsten als puntje bij paaltje kwam, toch niet konden bewilligen in een benoeming. Uiteraard moet er altijd plaats blijven voor gewijzigde persoonlijke omstandigheden of situaties van onvoorzienbare overmacht.

MEMENTO MORI

Het jaar 1999 is nog jong, maar de eerste sterfgevallen deden zich in onze gelederen al weer voor. Ook onder de predikanten, die in het (recente) verleden hun naam aan onze partij gaven, ik noem slechts de naam van ds. R.E. Kuus, laatstelijk te Putten Hervormd predikant. Memento mori! De God aller vertroosting gedenke de nagelaten betrekkingen.

18 januari 1999 Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1999

De Banier | 20 Pagina's

WAPENBEZIT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken