Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Houdt vast aan Gods dag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Houdt vast aan Gods dag

5 minuten leestijd

Er is een tijd geweest in de geschiedenis van ons vaderland, dat de overheid waakte voor de heiliging van Gods dog. Er waren placcaten, wetten, die de overtreding van het sabbathsgebod op het terrein van het publieke leven strafbaar stelden. Dat is ook de dure plicht en roeping van elke overheid. Op het terrein waarvoor zij verantwoordelijk is de geboden van God te handhaven.

Bovendien heeft de overheid ook de Goddelijke roeping en plicht, zoveel als mogelijk is te bevorderen dat de burgers ook in hun persoonlijke leven, Gods wet zullen houden.

Dit betreft uiteraard de gehele wet van God. Het is onbijbels om er zo maar enkele geboden uit te plukken of om onderscheid te maken tussen enig gebod. De apostel Jocobus zegt dan ook dat wie één gebod breekt, de ganse wet breekt.

De tijd waarin onze overheid zich bewust was Gods dienares te zijn en ook daarnaar handelde, was voor ons vaderland een bloeitijd.

De Hollandse republiek van de zeventiende eeuw beleefde een ongekende bloei op allerlei levensterreinen. Zij had een naar verhouding zeer grote invloed op de politiek en het wereldgebeuren in die dagen.

Amsterdam was het financiële - en handelscentrum van Europa. Ook geestelijk kan van een bloeitijd worden gesproken. Velen van Gods knechten die in die tijd het evangelie krachtig en heerlijk verkondigden, spreken nog nadat zij gestorven zijn. Hun geschriften zijn nog bemind bij hen die God vrezen ook in onze dagen.

Wij leven nu in een gans andere tijd. Hoewel, de tijden kunnen veranderen, Gods Wet verandert niet. Ook het recht dat de Heere heeft op elk mens, op elke regering om Hem te gehoorzamen, verandert niet. Eens zal ieder mens staan voor Gods rechterstoel en rekenschap geven van zijn rentmeesterschap. Eens zal elke koning en koningin, elke ministerpresident staan voor de Koning der koningen. Dan zal elke regering getoetst worden aan Gods heilige Wet. Het is de taak en de roeping van de SGP onze overheden hoog en laag daar indringend en voortdurend op te wijzen. GOD REGEERT! Dat verandert niet en nooit. Dat is de kern en het hart van ons principe. Als we dat niet meer uitdragen hebben we ons bestaansrecht verloren. Wij leven in een land en een maatschappij waarin het recht van God met voeten wordt getreden. Dat zien we op alle terreinen van het leven. Maar dat geldt wel in het bijzonder als het gaat over de heiliging van Gods dag. Er kan voor een christen en een christelijke overheid geen twijfel over bestaan dat het vierde gebod voor de christen betrekking heeft op de opstandingsdag van de Heere Jezus, dus de zondag. Maar dat nu terzijde.

Onze overheid bevordert de heiligingvan Gods dag niet, integendeel. Zij werkt zelf de zondagsorbeid in de hand. Het onderhoud aan de openbare wegen geschiedt tegenwoordig vaak juist op zondag omdat het dan rustiger is dan normaal. De wetgeving verruimt steeds meer de openstelling op zondag van winkels. In feite is het hek helemaal van de dam. Particuliere bedrijven wordt niets in de weg gelegd om op zondag te werken. Het wordt voor christenen steeds moeilijker om in deze maatschappij te leven.

Een onderzoek van de RMU, wat deze week gepubliceerd werd, bracht dat schrijnend aan het licht. Een groot aantal bedrijven is niet meer bereid personeel aan te nemen wat op zondag niet werken wil om principiële redenen. Uit dit orderzoek is duidelijk dat dit oanto i de toekomst zal toenemen. Ook bleek dot mensen die consequent weigeren om op zondag te werke in een hogere positie soms niet te handhaven zijn en gevaar lopen < . - degradeerd te worden of gedwor gen worden weg te gaan. Een zo - wekkende ontwikkeling.

Wat echter het meest schokkend i- dat nog maar een klein percentoc j van ons volk moeite heeft met niet noodzakelijke zondagsarbeid. Me acht dit percentage zo klein, dat h t eigenlijk een haast te verwaarloze-en naar men hoopt verdwijnende minderheid is.

Het is duidelijk dat het ons geld gaat kosten als we willen vasthouden aan Gods dag. Het kon ons c ze baan kosten. Een vele deuren worden bij voorbaat voor ons ges. ten. Daar moeten we ons op instel len.

Daar willen we u en jullie ook toe oproepen: HOUDT VAST AAN GODS DAG! Wat het je ook kost, Gods Woord en Wet gaat boven < les. Wie zich aanpast, wie toch maar mee goot, ook al is het een klein beetje, zal Gods zegen op zi n werk niet kunnen vragen en verwachten. Want God houdt Zelf vast aan Zijn gebod. Wie om Zijnentw schade mag lijden, zal er heus nie' slechter van worden. Gods zegen maakt rijk en Hij voegt er geen smart bij. Er rust ook op de SGP e? n grote verantwoordelijkheid. Het is haar plicht onze overheid hoog er laag voortdurend te wijzen op hac roeping van Godswege. Wij mog; .n niet tevreden zijn als er nog een beetje met onze principes gerekend wordt. Nee, het is en blijft onze ó'.: re roeping heel onze samenleving op te eisen voor Koning Jezus en haar de eis van Zijn liefdewet voor te houden. Dit laat onverlet, dat het ook onze roeping is, zolang het ons nog vergund wordt, op te komen voor de belangen van hen, die nog aan Gods dag willen vasthouden En dat niet uit een wettisch krampachtig denken, maar uit de liefde voor God en Zijn wet, die vrucht is van het ware geloof

Ds D.J. Budding

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1999

De Banier | 20 Pagina's

Houdt vast aan Gods dag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken