Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

HUWELI)KSAAN- KONDIGING

G^V en RPF hebben hun verloving extra glans gegeven door hun huwelijk aan te kondigen. In januari aanstaande D.V. zullen beide partijen daarover definitieve beslissingen nemen. Op alle niveaus zuilen er gezamenlijke fracties ontstaan. Zo ook in de Tweede Kamer. De partijen zelf zullen voorlopig nog naast elke jr blijven bestaan, zij het dat er een unie wordt gevormd. Deze constructie is noiuurlijk een kwestie van tijd. De politieke leider van het GPV, collega Schutte, heeft terecht in het verleden beklemtoond dat de consequentie van het vormen van één fractie is dat op kortere termijn de partijen fuseren. Ter wille van plaatselijke afdelingen die nog moeite hebben met de ontwikkelingen is deze fasering aangebracht. Wij willen beide po-tijen complimenteren met de bereikte neenvlechting. Beide partijen komen voor een belangrijk deel uit de Antirevolutionaire traditie. fHet is eigenlijk logisch dat zij elkaar gevonden hebben. Sterker, een historische vergissing wordt er door goedgemaakt, zo laat collega Von Middelkoop ons via Trouw van 22 ohober jongstleden weten.

"I ; et werd voor ons steeds ongeloofwaardiger dat partijen die programmatis.h zo aan elkaar verwant zijn, los von elkaar opereren. Als er iemand noast je zit die voortdurend hetzelfde zegt, waarom zou je don nog gescheiden bezig zijn? Dot is wat ik het leereffect van het politieke handwerk noem. Op vitale punten in de christelijke politiek vormen GPV en RPF één geest." Aldus zijn motivering. Deze herkennen wij natuurlijk, zij het dat wij ons ook wel terdege herinneren dat het GPV steeds opkwam vanuit hef 'cultuurmandaat' en de RPF meer het accent legde op inperking van de economische expansie ter wille van natuur en milieu. Ik denk concreet aan de discussies over de Betuwelijn en de uitbreiding van Schiphol, om moor eens enkele voorbeelden te noemen. Je kunt er op zijn minst nieuwsgie­ rig naar zijn hoe de nieuwe fractie bij deze thema's zal gaan opereren. Niet dot dot optreden nu de meest beslissende toetsingspunten oplevert, moor het zal wel de nieuwe politieke cultuur en/of stijl bloot geven. Uiteraard, je kunt over genoemde thema's gemakkelijker van mening verschillen dan over bijvoorbeeld euthanasie of abortus provocatus, waarover wel één lijn werd getrokken.

De partij- en fractievoorzitters verwachten van de fusie aanmerkelijke zetelwinst. Zij hopen deze te behalen uit de hoek van het CDA, Groen Links en thuisblijvers, niet uit de 'vijver' van de SGP. Laten wij hopen dot de christelijke stroming in de politiek er inderdaad door wordt versterkt. Een aanzet tot verduidelijking van die stroming is het sa­ mengaan van GPV en RPF in ieder geval wel. Vanuit het CDA wordt al druk gespeculeerd over de nieuwe kansen voor coalitievorming: het CDA met bijvoorbeeld PvdA en Groen Links, versterkt door de nieuwe en grotere fractie GPV/RPF. Zoiets valt niet uit te sluiten, integendeel. In beide partijen lopen genoeg mensen rond die deskundig genoeg zijn om een post in een kabinet te bezetten. De heer Schutte is overal inzetbaar, don kan hij zijn afscheid in de actieve politiek nog wat uitstellen. De heer Van Middelkoop op een post in de buitenlandsector, de heer Van Dijke op financiën, de collega's Rouvoet en Stellingwerf respectievelijk het asielbeleid (Justitie) en iets op bijvoorbeeld VROM. Ik beperk me nu maar tot de zittende Kamerleden. Groen en sociaal, dat worden belangrijke accenten van de nieuwe formatie, aangegeven door de heer Van Dijke, die vrij algemeen als de komende politieke leider wordt gezien. nu de heer Schutte zijn vertrek al eerder aankondigde. V\/ij zijn er oprecht benieuwd naar hoe één en onder zich zal ontwikkelen. Al met al zal het natuurlijk nog heel wat voeten in de aarde hebben, voordat er echt sprake is van één partij die dan ook nog eens regeringsverantwoordelijkheid droogt.

SAMENWERKING

Er is nog iets in de motivering van collega Van Middelkoop in Trouw dot vermeld moet worden. Hij stelde ook (en terecht!): "Tegen de achtergrond van de nood der tijden kunnen wij ons niet langer permitteren de krachten te versnipperen". Dot is de spijker op de kop. Er is zeker sprake von die nood, die er ons - ik haal er nu bewust de SGP ook bij - toe dwingt er al het ons mogelijke aan te doen elkaar niet te beconcurreren in het front maken tegen allerlei diep betreurenswaardige ontwikkelingen in onze samenleving, maar eikaars geluid in dezen te versterken. Als voorbeeld mag dienen de gezamenlijk gedragen actie tegen de wetsvoorstellen inzake euthanasie en abortus provocatus. Ook in een kwestie als het 'homohuwelijk' zou het toch niet te verklaren en te verontschuldigen zijn als de drie christelijke fracties onderling uiteen zouden goon in opvatting en strategie. fHet besef van de noodzaak van die samenwerking en afstemming, waartoe ik als bekend bij herhaling heb opgeroepen, is er gelukkig en dat moet er vooral blijven. Ik go er zondermeer van uit dat dot ook de visie is bij GPV en RPF. V\/ij zijn daartoe met elkaar verplicht, al zou het alleen moor zijn omdat wij op allerlei plaatsen in fracties nauw met elkaar samenwerken. De verdeeldheid tussen en binnen kerken is al erg genoeg tegen het licht van de doorwerking van het oprecht christelijke getuigenis jegens de overheid. Daar moeten wij niet ook nog vermijdbare verwijdering in de politiek aan toevoegen. Wij zouden ons dan nog meer don nu schuldig maken. Iemand zei op de beurs 'Wegwijs' tegen mij: de kortste weg tot bemoeilijken van samenwerking tussen de drie kleine christelijke partijen is taakstellend te gaan praten over samengaan. Door zit een kern van waarheid in. Dot wordt ook door de heer Van Daalen, de voorzitter van de RPF, beaamd, die stelde dat de besprekingen tussen RPF en GPV op zichzelf al moeilijk genoeg zijn. Samenwerking dus waar mogelijk en nodig, met onderling respect voor het eigene in beginsel en stijl.

25 oktober 1 999

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1999

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken