Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waar is hun God?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Waar is hun God?

4 minuten leestijd

't Is eigenlijk te oud nieu> vs om er nog op in te gaan, maar het gebeurt uiteindelijk niet elke week dat opiniebladen van het kaliber als £/seviers Magazine aandacht besteden aan onze partij. Op 12 mei jongsteleden > varen een redacteur en zelfs een fotograaf aanwezig op het SGP-congres waar het jaarthema 'De hechte samenleving' werd afgesloten.

De bijeenkomst vond plaats in de kapel van het Hoornbeeckcollege te Amersfoort; een ruimte v^oorin goed zichtbaar is dat deze oorspronkelijk v^as ingericht voor rooms gebruik. De fotograaf wrong zich in duizend bochten om onze partijvoorzitter, Ds. Budding, in één beeld te kunnen vangen met één van roomse heiligen die vanaf gebrandschilderde ramen op de deelnemers neerkeken. Dat was kennelijk niet geheel naar wens gelukt, althans de gepubliceerde foto was van een eenvoudiger compositie.

De redacteur, niet een van de minsten onder zijn vakgenoten, nam de sfeer van zowel het gebouw als van de bijeenkomst in zich op en verwerkte dat in een artikel waarin de SGP, naar mijn gevoel, niet erg positief werd neergezet, hiet behoud van de derde zetel een gebedsverhoring? Een uitslag waarin de Heere onze partij heeft willen zegenen? Dat bracht de verslaggever tot de vraag "waarom God de bemoeienis met de Nederlands politiek beperkt tot die ene zetel, en niet meteen een einde maakt aan alle paarse gruwelen". Kortom, in verschillende bewoordingen klonk door de schampere en uitdagende vraag uit Psalm 79: "Waar is hun God? " in die zin bevatte het artikel geen nieuws en zou ik er niet op ingegaan zijn. Er kwamen echter nog andere aspecten aan de orde.

BLOEIEND

Ook was Elseviers Magazine opgevallen dat de SGP een bloeiende partijorganisatie heeft. Dat laten we ons uiteraard graag gezeggen. Maar eerlijk gezegd straalde dat er op die zaterdag niet vanaf. Ongeveer dertig (30!!) bezoekers op een congres waar zo'n belangrijk thema wordt besproken! Een jaar lang is er aandacht besteed aan de drie onderdelen van het jaarthema, namelijk de multiculturele samenleving, jeugdbeleid en sociale cohesie. Dat zijn onderwerpen waar onze raadsleden reeds mee te maken hebben en zeker nog mee te maken krijgen.

Het zijn moeilijke vraagstukken waar we principieel verantwoorde antwoorden op moeten geven. Ik kan daar kort over zijn want u heeft daar, in twee voorgaande nummers van De Banier, alles over kunnen lezen. fHet jaarthema rookte ook aandachtspunten die voor de progamma's voor de raadsverkiezingen van groot belang zijn. Dan rijst in dit verband de vraag: Zijn wij er als partijorganisatie in geslaagd om hetgeen landelijk bedacht en uitgewerkt is (en waarin veel tijd en energie gestoken is) ook te loten landen in onze plaatselijke kiesverenigingen?

MEELEVEND

De SGP bloeit als organisatie. Ons ledental is, met een vrij eenvoudige campagne, gestegen tot boven de 26.000. We weten allen dat het niet realistisch is om te verwachten dat al die (nieuwe) leden vaste bezoekers van SGP-vergaderingen en congressen zijn of worden. Een onder uiterste is echter dat onze ledenwinst zich helemaal niet vertaalt in grotere bezoekersaantallen. We mogen ons niet rijk rekenen met het feit dat wij als partij er nog altijd beter in slagen om mensen naar onze vergaderingen te krijgen dan anderen. De laatste partijda j was daar een moedgevend voorbeeld van, maar daar staat tegenover dat er op veel plaatsen geklaagd wordt over verminderende belangstelling voor politieke bijeeikomsten.

Verminderende belangstelling, n; • alleen in aantal maar ook qua "soort" bezoekers, 't Is waar, we vergaderen wat af en te veel mensen zijn overbezet. Ook kan er e^n waardevol meeleven zijn zonder dat vergaderingen bezocht wordon, vooral wanneer de noden van lai-d en volk een vaste plaats mogen h; ibben in het gebed van degenen d • • bidden geleerd hebben. Dat neernt niet weg dat het meer en meer wegblijven van kerkenraadsleden en van bestuurders van SGP-verwarii; verenigingen (met alle begrip vor hun overvolle agenda's) als een v ; rschroling van onze partijbijeenkc v sten moet worden beschouwd.

Wat kunnen we daar samen aan doen? Veel kiesverenigingen zullen beginnen met voorbereidingen voor een vergaderseizoen waarin zowel raads- als Tweede-Komerverkiezu^gen de aandacht vragen. fHet meet toch mogelijk zijn om de datums van de verkiezingsbijeenkomsten af te stemmen met andere vergade'•: > gen en bijeenkomsten waar ook ie aanwezigheid van onze (potent, , e) achterban gewenst is?

GODS BEMOEIENIS

Wij belijden en geloven dat er buiten Gods voorzienigheid geen rr.us op de aarde valt en dat inderdaad hlij alleen harten van mensen kan neigen om SGP te stemmen - wat niet wegneemt dat wij een sterke campagne moeten voeren. En v^at die "paarse gruwelen" en de uitdagende vraag naar het "waarom , daarvan moeten we oprecht bevreesd zijn dot het antwoord te lezen is in Romeinen 1 vanaf vers 24: "Daarom heeft hen God ook overgegeven !" Of zoals op die zaterdag terecht werd opgemerkt: "Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen".

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juni 2001

De Banier | 20 Pagina's

Waar is hun God?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juni 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken