Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KOTR EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KOTR EN BONDIG

4 minuten leestijd

BOUWFRAUDE

We hebben al vaker op dit aambeeld geslagen: de overheid moet onkreukbaar zijn. De burgers worden veel te vaak met allerlei zaken geconfronteerd die daar haaks op (lijken te) staan. Het algemeen belang moet op een betrouv/bare wijze worden gediend. Zo niet of zodra daar gerede twijfel over ontstaat, dan is het geen wonder dat de burger denkt dat ze het in de politiek maar moeten bekijken. Steeds zijn er kwesties aan de orde die de burgers ingeven zich maar van dot alles af te wenden. Het 'zelfreinigend vermogen' van overheidsdiensten en overheidsorganen schiet in hun ogen te kort. De morele en ethische standaard komt zo op ongewenste wijze ter discussie te staan. De ene keer zijn het conflicten en daaruit voortvloeiende onbestuurbaarheid in Provinciale Staten van Gelderland, een andere keer opwinding over vermeende frauduleuze praktijken in het deel van de bouwwereld dat grote bouwprojecten voor de overheid uitvoert.

Het was deze week goed raak. Velen, ook de SGP-fractie, waren geschokt door berichten over mogelijke grootschalige bouwfraude; dubbele boekhoudingen, prijsafspraken, oneigenlijke offertes, uitgekiende kartelvorming en dergelijke. Welhaast nog meer door berichten als zouden ambtenaren zich hebben laten omkopen door aannemers waardoor laatstgenoemden orders in de wacht konden slepen. Dergelijke berichten beschadigen het beeld van de overheid, die als instelling van God een hoge verantwoordelijkheid draagt welke zich niet verdraagt met belastende discussies over integriteit en betrouwbaarheid. Wat de kwestie nog erger maakte was de omstandigheid dat bleek dat bepaalde bedrijven hun vervolging voor fraude wisten af te kopen bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie zou al geruime tijd op de hoogte zijn van sterke vermoedens en aanwijzingen over laakbare praktijken, maar de zaak niet meteen krachtig hebben aangepakt. Al met al, de overheid en daarmee de belastingbetaler, lijkt financieel fors te zijn benadeeld.

MOTIE VAN TREURNIS

Het is duidelijk, in deze affaire kan absoluut niet worden berust. Integendeel, ze moet tot op de bodem worden uitgezocht. Ook hier geldt dat het recht zijn loop moet hebben.

Uiteraard moet in gedachten worden gehouden dat niet alle bedrijven over één kam mogen worden geschoren. Ook lang niet alle ambtenaren zullen boter op hun hoofd hebben in dezen.

Collega Van den Berg trok in het interpellatiedebat over de vermeende bouwfraude namens onze fractie fel van leer. Hij noemde de affaire, ondersteld dat deze op waarheid zou berusten, uiterst beschamend. Hij riep op tot een gedegen strafrechtelijk onderzoek en sloot een parlementaire enquête niet uit. Ten aanzien van de schikking die is getroffen met bij de bouw van de Schipholtunnel betrokken aannemers ging hij in de richting van de politiek verantwoordelijke bewindslieden nog een stop verder. Hij diende een motie in waarin vanuit de overweging dat het publieke belang gediend zou zijn geweest met et verdere strafrechtelijke vervolgin; ; van betrokkenen, de door het OA. gevolgde handelwijze wordt betreurd en de regering wordt ve zocht in dergelijke gevallen te bevorderen dat (alsnog) tot verde. vervolging wordt overgegaan. Wie had het onlangs ook al weer over de oppositierol van de SGP' Hij wordt op zijn wenken bedien een SGP-motie van treurnis. Jamn • r overigens dat het zover moest komen. We hebben dergelijke acr, leidingen liever niet.

STANK- EN AMMONIAKWETTE

Met name de boeren in de zoge ten reconstructiegebieden hebbe; ar met spanning naar uitgezien. Wc goot de behandeling van de Stai ', • en ammoniakwetten voor mijn bedrijf betekenen? Kan ik doorg» 'n of niet en zo ja, onder welke coi; •- ties? Vorig jaar werd zeer nipt een motie aanvaard die stelde dat de zones rond (zeer) kwetsbare nati. r- gebieden geen 500 maar 250 meter moesten worden. Het kabiiït voerde de motie tot nu toe niet ui' Dat scheelt vooralsnog in negatie ? , zin duizenden bedrijven! Wij he., ben uitdrukkelijk gesteld dat hetg^on onontkoombaar is in het kader v> ' eerlijke natuur- en milieudoelstelh gen, inderdaad moet. Tegelijk hebben we daar in één adem aan t< gevoegd dat wat in dat verband niet nodig is, derhalve ook niet n et gebeuren.

Met diverse amendementen, dee als initiatiefnemer, deels als med^ ondertekenaar, proberen we er t' ' beste van te maken. Binnenkort z i via De Banier nauwkeurig worde, ingegaan op het verloop van dit voor veel boerengezinnen zo belangrijke debat. Er moet einde! ik eens een einde komen aan een slapende en slopende onzekerheid. '^ weet van nabij hoe er in de 'binr 'inkamers' van de boerenbedrijven wordt geworsteld om een beetje 'tzicht en houvast. Moge de Heere er Zijn onmisbare zegen over gebieden.

17 november 2001

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 2001

De Banier | 20 Pagina's

KOTR EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken