Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Koning Jezus regeert

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Koning Jezus regeert

5 minuten leestijd

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de tieerschappif is op Zijn schouder.

(Jesaja 9: 5)

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de tieerschappif is op Zijn schouder.

(Jesaja 9: 5)

Het ging in de dagen van de regering van koning Achoz niet goed in Juda. Hij was een goddeloze koning, die de kolverendienst invoerde. Die kolverendienst was een vorm van eigenwillige godsdienst. Ook voerde Achoz de Boalsdienst in. Zelfs liet hij zijn kinderen joor het vuur gaan en offerde hen aan de Moloch. Daarin betoonde koning Achoz - een verbondskind! - dat hij de enige en waarachtige God niet langer wilde dienen. Zo was hij mét zijn onderdanen een verachter van God en Zijn beloften. Naast de bovengenoemde nood dreigde er ook oorlog: Pekoh van Israël trok samen met Rezin van Syrië op tegen Judo. Er was dus geestelijke én natuurlijke nood nder geheel het volk, zowel in juda als in Israël. Wat een bange en donkere tijd was het in dogen. Overheid en onderdanen maakten zich samen rijp voor het oordeel van God. Het was niet verwonderlijk dat de Heere de oordelen liet aankondigen. Zij hadden niet anders verdiend!

Ziet, in die dogen sprak de profeet Jesaja in Naam van God van de komst van een heerlijk Vorst. Die Vorst is Koning Jezus, Immonuël - ; 'od met ons - , de Gegevene van je Vader. Hij zegt: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder". Deze woorden spreken ons van het Goddelijke genodewonder: God geopenbaard in het vlees!

En Jesaja is zó zeker van de vervulling van deze belofte, dot hij hoor uitspreekt alsof het al gebeurd is: een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven! Hij voegt eraan toe, wat in die bange en donkere dogen zo troostrijk is: en de heerschoppij fs op Zijn schouder. Ondanks alles wat de mens drukt, is het zeker, dot Koning Jezus regeert. Hij heerst op grond van Zijn Middelaarsverdiensten over de gehele aarde. In bijzondere zin heerst Hij over Zijn Kerk, over het volk van God, dot de

Vader Hem van eeuwigheid gegeven heeft om zalig te maken. De Vader heeft dot volk lief met een eeuwige liefde. Dot openbaart Hij in het geven van Zijn Zoon voor en oon dat volk. Waarom is Gods Zoon geboren? Om Zijn volk te verlossen uit de duisternis en uit het land van de schaduw des doods.

Waarom kwam deze Koning op aorde? Om te strijden en te lijden; om de weg te gaan van krib naar kruis. Christus is Borg geworden voor Zijn kinderen. Hij heeft ze gekocht met prijs van Zijn dierbaar bloed. Zou deze Koning, Die dot volk zo lief gehad heeft, hen niet verlossen uit de mocht van zonde en schuld?

Zeker, want de heerschoppij is op Zijn schouder! Hij overwint niet alleen de soton, wiens kop Hij vermorzeld heeft, maar Hij overwint ook zondaren. Hij maakt in het hart op koninklijke wijze ploots voor God en Zijn dienst. Door Woord en Geest zal hij heersen in harten van verloren zondaren.

Lezers, wanneer we de bange dogen van Achoz' regering eens plaatsen noost ónze tijd, wat zijn er don veel overeenkomsten. Onze overheid gaat ons volk óók voor in het afscheid nemen van God, Zijn dienst en Zijn wet. In de achterliggende tijd heeft onze overheid óók met sprekende doden betoond geen lust te hebben in Gods geboden. Integendeel: zij maakt wetten die dwars tegen Zijn heilige wil en wet indruisen. De autonome mens rekent of met God. "Wie is de HEERE, Wiens stem ik gehoorzomen zou? " vroeg eens Farao aan Mozes en Aaron. Dot zegt onze regering nu ook tegen hen die mogen spreken op grond von Gods Woord. Ja, dot zegt onze regering ten diepste tegen God. Het is helaas óók de tooi geworden van het merendeel van ons volk: wij willen geen God en geen meester; we maken zélf wel uit wie we dienen en hoe we dat doen.

Wanneer we daarop zien, don mag bange vrees ons hart wel vervullen. God is immers geen ledig Aanschouwer van al deze dingen. Achoz, de verachter van God, is oon de weet gekomen dot God hém veracht heeft. Als de Heere met Zijn straffen komt, don is dot toch rechtvaardig, lezers? Vrees kon ons bezetten, als we denken oon de verkiezingen in het nieuwe joor. Welke regering zullen we krijgen? Zal het nóg erger worden met het vertreden von Gods wet en Woord? Ik ben bang von wel. Moor noost het vervol in ons land, vervult zorg ons hort over het verval in de kerk. Daarin zien we normvervaging en toenemende verdeeldheid. Bovenal worden degenen die in woorheid God vrezen, Hem liefhebben en dienen steeds minder gevonden. De bevindelijke waarheid komt steeds meer onder vuur te liggen.

Moeten we dan geheel moedeloos zijn met oog op de toekomst? Nee! Waarom niet? Vanwege het woord vanjesojo: "En de heerschappij is op Zijn schouder"! Koning Jezus regeert naar het welbehagen van de Voder tot oon de lootste dog von deze aarde.

Zijn wij al onderdaan in Zijn koninkrijk? Daar zal het voor u en mij op aankomen. Wanneer we door 'ja' op mogen zeggen, don hebben we naast het verval von land, volk en kerk óók het verval leren kennen in ons eigen hort. jo, dan hebben we in ons persoonlijk leven leren vrezen voor Gods straffen. Moor juist dan is het wonder een wonder geworden, of zal het nog worden: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de heerschappij is op Zijn schouder",

ds. A. Vermeij, Elspeet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 2001

De Banier | 32 Pagina's

Koning Jezus regeert

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 2001

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken