Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum · Een heldere preek... en een verkeerde fles wijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum · Een heldere preek... en een verkeerde fles wijn

5 minuten leestijd

Guido de Brès-Stichting

studiecentrum SGP

Er zijn momenten dat iemand vertwijfeld naar zijn hoofd grijpt en zich afvraagt hoe het mogeHjl< is dat iemand zoveel onjuistheden kan schrijven. Zo'n moment had ik toen ik de bijdrage van Marcel Renard van de ChristenUniejongeren over het theocratische gedachtegoed van de SGP las in Nederlands Dagblad van I 7 januari 2002. Even daarvoor kreeg ik een preek in handen van ds.J.P.Nap uit Zeist over artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGR).Wat een verschil!

Marcel Benard heeft niet serieus studie gemaakt wat SGP-opvattingen zijn en op welke wijze zij probeert haar theocratische ideaal na te streven. Mocht hij dat wel hebben gedaan, dan krijgt hij een dikke onvoldoende voor zijn product. Overigens geeft hij ook niet blijk van enige historische kennis over het praktisch functioneren van SGP-vertegenwoordigers. Sinds 1918 neemt de SGP principieel deel aan de parlementaire democratie en verwijten die hij aandraagt, kan hij niet staven met praktijkvoorbeelden.

Het doet merkwaardig aan eerst de SGP in een inquisitierol te drukken, als zou zij vinden dat de overheid zich met geloofszaken moet bemoeien, en vervolgens op te roepen elkaar niet draconische af te schilderen. Hij herhaalt de vraag van drR.Kuiper aan de SGP om klare wijn te schenken. Ik heb de indruk dat beiden de verkeerde fles wijn hebben open gemaakt, ook al kan ik de verbazing begrijpen na uitlatingen van M.Bogerd in Urkerland en de weergave daar weer van Trouw. Delen daarvan kan ik zowel om inhoudelijke als historische gronden eveneens niet meemaken. Maar het geeft geen pas om de SGP zo neer te zetten als Marcel Benard doet.

Blijvend actueel

Het vraagstuk van de theocratie komt in beeld wanneer mensen nadenken over de grondslagen van het overheidsbeleid en de taak van de overheid. De kerk van de Reformatie is dit vraagstuk niet uit de weg gegaan en heeft in art.

36 NGB haar visie op de overheid verwoord. In dat artikel kent de kerk aan de overheid een positieve en een negatieve taak toe. De positieve taak is het hand houden aan de heilige kerkendienst en negatief is het weren en uitroeien van de valse godsdienst. Er is steeds, ook nu weer, veel aandacht voor de negatieve taak van de overheid, de zgn. 21 - woorden die in 1905 zijn geschrapt door de Synode van de Gereformeerde Kerken. De SGP staat vanaf haar ontstaan voor art. 36 NGB onverkort, zoals dat wordt aangeduid.

Mijn vraag is op welke wijze de Christenunie ernst maakt met art. 36 NGB verkort. Daar wordt de overheid opgeroepen 'om de hand te houden aan de heilige kerkedienst.' Dat geldt anno 2002 nog. Gehoorzaamt een christelijke politieke partij aan dit belijden door de bouw van moskeeën te steunen? Wordt zodoende van overheidswege de hand gehouden aan de heilige kerkedienst? Vanuit het oogpunt van onze belijdenis - mede door Christenunie onderschreven - is het duidelijk dat artikel 36, verkort èn onverkort, op gespannen voet staat met de strenge gelijke behandeling van alle godsdiensten in ons land. De SGP onderkent en worstelt met dit vraagstuk, maar ik heb de indruk dat deze vraagstukken binnen de ChristenUnie een gepasseerd station zijn.

Preek over art. 36 NGB

Onder de titel 'Regeren om God te eren' heeft de hervormde kerkenraad uit Zeist (Centrumwijk) een preek uit­gegeven van ds.J.P Nap over art. 36 van de NGB. Op een begrijpelijke wijze behandelt hij de inhoud van art. 36 NGB.

Hij gaat in de preek in op drie punten: I. De instelling van de overheid 2. De taak van de overheid naar ons toe en 3. Onze taak naar de overheid toe. Hij begint met de Mozes- en Aaronstraat in Amsterdam, de straat tussen stadhuis en kerk. Er was druk verkeer c.q. overleg tussen de burgerlijke overheid en de plaatselijke kerkelijke regering. Problemen waren er toen ook; wellicht ook praktijken die wij nu niet overnemen. Er was geen sprake van staatskerk of kerkstaat, maar beide hadden een zelfstandige positie met onderscheiden verantwoordelijkheden.

Óók anno 2002 heeft ons dat wat te zeggen: 'Wij moeten ons niet zondermeer neerleggen bij wat men noemt een multiculturele samenleving, of een plurale samenleving. Het gaat niet om 'voor elk wat wils'. Het gaat om God. Het gaat om Zijn eer Het gaat om Zijn Woord. Het gaat om het Koninkrijk van Jezus Christus. Dat steekt boven alles uit. En naar mate de overheid tegen dat Woord Gods indruist en met allerlei goddeloze wetten vandaag de dag terugkeert tot het oude Germaanse heidendom, naar die maat zal de overheid meer en meer helaas de kentekenen gaan vertonen van het Beest uit Openbaring 13: het 'Beest van de godslastering en van de wetteloosheid'.

Terecht eindigt art. 36 met de opwekkende woorden dat de overheid 'het Koninkrijk van Jezus Christus zal bevorderen door het Woord van het Evangelie overal te doen prediken, opdat God door een ieder mens geëerd en gediend wordt, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt'.

Voor SGP en ChristenUnie een onontkoombare opdracht in hun politiek belijden en politiek opereren.

drs.J. Mulder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2002

De Banier | 24 Pagina's

Studiecentrum · Een heldere preek... en een verkeerde fles wijn

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken