Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · Ervaringen uit een pilot-gemeente

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · Ervaringen uit een pilot-gemeente

4 minuten leestijd

Thoten is één van de gemeenten die meedoen met het pilot-project 'Duale gemeenten'. In deze Doelwit het vervolg van een interview met de SGP-wethouder op Tholen, de heer K.A. Heijboer.

Waar loopt u zoal tegenaan?

Ik merk dat er bij gemeenteraadsleden koudwatervrees bestaat. Men is beducht dat het college de vrije hand krijgt in het uitvoeren van bestuur Dit bleek onlangs (op 12 december 2001) op de vergadering van de Vereniging van Staatkundig Gereformeerde Overheidspersonen (een overlegorgaan van de SGP-bestuurders in Zeeland). Daar kwam naar voren dat er raadsleden bevreesd waren, dat het college zonder toestemming van de gemeenteraad grond kan aankopen. Zelf denk ik dat dit meevalt. Een voorbeeld: als de gemeenteraad het beleid vastgesteld heeft een industrieterrein aan te leggen, zal het college écht geen terrein aankopen om een sporthal te exploiteren. Het is van belang dat de raad alleen de hoofdlijnen van beleid gaat vaststellen. Het college zal deze hoofdlijnen bestuurlijk uitwerken. De raad zal zich meer gaan richten op de taak van volksvertegenwoordiger. Voorheen was de begroting het belangrijkste beleidsstuk van de gemeen-

teraad. In de toekomst stelt de gemeenteraad - als volksvertegenwoordiger-

eerst de beleidskaders vast. Bij het ontwikkelen daarvan wordt steeds de financiële vertaling gegeven. Daarbij zal worden vastgesteld of eventuele aanpassing van het belastingpercentage noodzakelijk is.Als de kaders op deze wijze zijn vastgesteld, moeten de begroting en de meerjarenraming sluitend worden ontwikkeld. De begroting wordt het sturingsinstrument voor het college van Burgemeester en Wethouders. Deze veranderingen gaan niet vanzelf. Het is een groeiproces voor zowel gemeenteraad als college. Een volgende verandering betreft het voorzitterschap van de raadsvergadering bij afwezigheid van de burgemeester De loco­-

burgemeester zal de burgemeester niet vervangen. Een - door de gemeenteraad gekozen- raadslid zal de gemeenteraadsvergadering voorzitten. De wethouders maken immers geen deel meer uit van de gemeenteraad.

Als in de toekomst verscheidene zaken zelfstandig door het college bestuurlijk worden uitgevoerd, is het erg belangrijk dat de gemeenteraad tijdig door de wethouder wordt geïnformeerd over de

stand van zaken. De gemeenteraad heeft deze gegevens nodig in verband met zijn controlerende taak. In het

bestuurlijk uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid kan blijken dat het

beleid bijstelling vereist. Dit blijft een taak van de gemeenteraad. In het duale stelsel wordt een grif-­

fier verplicht gesteld. De griffier krijgt de taak van secretariaat van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris

blijft hoofd van het ambtelijk apparaat en secretaris van het college. De griffier wordt benoemd door de gemeenteraad, de gemeentesecretaris door het college.

Wordt de taak van de wethouder nu ook zwaarder?

De taak wordt niet zwaarder. In feite was de wethouder met de betreffende afdeling al uitvoerder van het beleid van de gemeenteraad. Het college krijgt nu de ruimte om binnen de kaders met de afdeling daar invulling aan te geven. Ook speelt mee dat de procedures korter worden, wanneer het college voor vastgesteld beleid niet terug hoeft naar de gemeenteraad. Bijvoorbeeld: In de begroting werd ruimte gecreëerd om grond aan te kopen voor ƒ 35, - per m^ De eigenaar gaat niet akkoord en wil wel voor ƒ 40, verkopen. Dan overlegt de wethouder met het college en meldt dit aan de Commissie Gemeentelijke Ontwikkeling. De wethouder heeft dan hooguit vier weken vertraging, voorheen soms

twaalf weken. Eerder ging het voorstel eerst naar het college, dan naar de commissie en vervolgens nam de raad een besluit. Nu wordt het goedgekeurd of afgekeurd door het college.

Wordt het voor raadsleden zwaarder?

Vooral in de eerste periode zal het voor raadsleden zwaarder zijn. De raadsleden krijgen een andere rol.Als volksvertegenwoordigers formuleren de leden van de gemeenteraad zelfstandig beleid. Om aan deze veranderingen te wennen, is een geleidelijke invoering gewenst. Anderzijds wordt het werk overzichtelijker Ze werken binnen vastgestelde kaders.

Is dualisme noodzakelijk?

ledere vernieuwing heeft voordelen en nadelen. De taken en verantwoordelijkheden van het college en de gemeenteraad worden meer gescheiden. De gemeenteraad kan het beleid meer op hoofdlijnen bepalen. Het college kan zijn taken bestuurlijk uitvoeren. Achteraf zal de gemeenteraad het uitgevoerde beleid van het college controleren. Deze werkwijze is mijns inziens een verbetering.

Mag u nog wel fractievergaderingen bijwonen?

De fractie zal hierover een besluit nemen D.V Ik verwacht dat de fractie graag wordt geïnformeerd door de wethouder.Wederzijdse informatie komt immers de besluitvorming ten goede.

Heeft u nog wat tips voor uw collegawethouders en raadsleden?

Zoals al eerder gezegd: wees altijd open naar elkaar toe. Geef alle informatie die raadsleden nodig hebben om tot een eerlijk en duidelijk besluit te komen. Geef mogelijkheden, zodat de raadsleden hun controlerende taak correct kunnen uitvoeren.

Meneer Heijboer, hartelijk dank voor uw tijd en inzet voor dit interview! Dieterjan van der Horst stagiair Voorlichting & Vorming

Dieterjan van der Horst

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2002

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · Ervaringen uit een pilot-gemeente

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken