Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

7 minuten leestijd

De verkiezingen komen eraan, en dat is in Den Haag goed te merken. Tijdens de debatten flakkert het vuur nu wat vaker op dan normaal. Partijen proberen zich meer dan anders te profileren, in de hoop wat meer op te vallen om zodoende bij de kiezers in het gevlei te komen.

JSF

Een debat dat daar onder lijdt, is het debat over de aanschaf door Nederland van een vervanger voor de F-16. Dat in de jaren '70 van de vorige eeuv/ in gebruik genomen gevechtsvliegtuig is aan vervanging toe, en Nederland staat nu voor de vraag: welke vervanger? Er zijn drie toestellen in beeld: de Europese Eurofighter, de Franse Rafale en de Amerikaanse JSF de Joint Strike Fighter. Een voordeel van een keuze voor de JSF is nog dat Nederland al volop mee mag doen in en aan de ontwikkelingsfase van het toestel.

Het kabinet heeft in principe besloten voor de JSF maar in de Kamer ligt het erg verdeeld: 'links' (exclusief de Christenunie) is tegen deelname aan het JSF-project, 'rechts' is voorVooral de PvdA zit in een uiterst lastig parket. Voormannen van die partij zijn voor (Kok, Melkert), maar een belangrijke onderstroming in de PvdA (zeg maar oud-links) is tegen. Die interne en tot een zigzagkoers aanleiding gevende verdeeldheid geeft de andere partijen in verkiezingstijd natuurlijk heel wat munitie om prijs te schieten op de sociaal-democraten.

De SGP zit op de lijn van het kabinet. Voor de SGP geven twee argumenten de doorslag. De eerste is een militairstrategische. De SGP hecht sterk aan de transatlantische samenwerking binnen de NAVO.Vanuit die optiek is de JSF een investering in het bondgenootschap. Daar komen (en dat is dan het tweede argument) de financieeleconomische voordelen nog bij, want het zal duidelijk zijn dat wie zelf meewerkt aan de bouw van zo'n vliegtuig, daar qua prijs gunstig uitspringt. Gevoegd bij de extra's voor Nederlandse bedrijven, geeft de SGP dan ook duidelijk de voorkeur aan de JSF zeker nadat minister Zalm duidelijk maakte dat de financiële risico's die de Nederlandse belastingbetaler zou kunnen lopen, zijn afgedekt.

Koninklijk Huis

Al eerder is in de Banier de aandacht gevestigd op het kabinetsvoorstel om het aantal leden van het Koninklijk Huis terug te brengen. Sommigen vinden dat er nu wel wat erg veel leden zijn. Die 'sommigen' blijken in de praktijk en in de Kamer vooral republikeinen en semi-republikeinen te zijn: SP en GroenUnks, en ook D66 en PvdA. SGP CDA en CU hebben die republikeinse neigingen niet, en de VVD (die je ook in dit rijtje zou verwachten) is een geval apart. Hoewel oranjegezind, zijn de liberalen op dit punt onder het paarse juk doorgegaan.

Dat bleek tijdens het debat dat vorige week over het kabinetsvoorstel werd gehouden. Namens de SGP deed mr Van den Berg het woord. Hij wees erop dat er wat betreft het lidmaatschap van het Koninklijk Huis momenteel geen enkel probleem is. Inderdaad, we zitten momenteel royaal in het aantal leden, maar dat verandert zodra Willem-Alexander zijn moeder opvolgt. En bovendien, dat er nu veel zijn is allerminst een garantie dat dat zo blijft.

De bestaande lidmaatschapsregeling is overigens nog betrekkelijk nieuw.Toen die in 1985 na lang wikken en wegen en overleg tot stand kwam, was dat een afgewogen regeling. De systematiek sloot nauw aan op de erfopvolgingsregeling in de Grondwet, en daar was ook veel voor te zeggen, omdat dat een duidelijk, objectief criterium is. De SGP aldus Van den Berg, is daarom van mening dat er geen enkele reden is om de bestaande systematiek op de helling te zetten, temeer niet omdat, zoals gezegd, er op dit punt in de praktijk geen of nauwelijks problemen zijn. Waarom zouden we ze dan maken?

Srebrenica

Vorige week woensdag werd het lang verwachte rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie openbaar. Het NIOD onderzocht -voor zover mogelijk- de feiten en omstandigheden over de verovering van de Bosnische enclave Srebrenica, en dan speciaal natuurlijk de rol die daarbij is gespeeld door de Nederlandse militairen die deze 'veilige haven' moesten beschermen. Deze gebeurtenissen waren des te tragischer, omdat na de val van de enclave duizenden Bosniërs die er bescherming hadden gezocht, door de Servische troepen genadeloos zijn vermoord en afgeslacht.

In de laatste week voordat de Tweede Kamer op verkiezingsreces gaat, hopen regering en Kamer te debatteren over het duizenden bladzijden tellende rapport. Voorafgaand daaraan gaven de fracties en het kabinet echter al een eerste commentaar op het rapport. Zo ook de SGP De tekst van het persbericht spreekt voor zich. Na een inleidende passage waarin waardering wordt uitgesproken voor het rapport, stelt de SGP het volgende.

"Achteraf moet worden vastgesteld dat in de toen gegeven situatie het besluit tot uitzending van Dutchbat niet verantwoord was. De analyse van het NIOD komt sterk overeen met de kritische geluiden die de SGP-fractie van meet af aan heeft doen horen. Aan het besluit destijds lagen meer ideële motieven ten grondslag dan politiek-strategische en militaire afwegingen. De Tweede Kamer draagt duidelijk medeverantwoordelijkheid voor de genomen besluiten.

Ten aanzien van de gebeurtenissen zelf bevestigt het NIOD-rapport dat de val van Srebrenica in de gegeven omstandigheden onvermijdelijk was en niet kan worden toegeschreven aan het falen van Dutchbat. Dit laatste is ook steeds de visie van de SGP-fractie geweest. De verantwoordelijkheden in die fase liggen primair bij de VN. Nederland had op dat moment militair en politiek geen positie meer om de gebeurtenissen te voorkomen.

Wat betreft de gebeurtenissen rond en na de val van Srebrenica is het te lal< en dat de top van de Koninklijke landmacht de politieke top gebrekkig blijkt te hebben geïnformeerd en op onderdelen zelfs informatie heeft achtergehouden. Naar de mening van de SGP zijn met het rapport van het NIOD de feiten voldoende boven tafel gekomen. Het is moeilijk denkbaar dat daar door nader onderzoek nog essentiële informatie aan kan worden toegevoegd.Wat betreft het in de visie van de SGP meest te bekritiseren punt, namelijk het besluit tot uitzending, zijn reeds aanbevelingen gedaan in het kader van de rapportage van de commissie-Bakker. De rapportage van het NIOD biedt voldoende basis om te oordelen over de verantv»/oordelijkheden. De SGP heeft daarom geen behoefte aan een parlementaire enquête over dit onderwerp.

Mocht er toch besloten worden tot een parlementaire enquête, dan is het volgens de SGP, gezien de medeverantwoordelijkheid van de Kamer, de vraag of de Tweede Kamer het meest geschikte gremium is om dat onderzoek te verrichten. In dit verband heeft de SGP al eerder de suggestie gedaan om de Eerste Kamer vaker parlementaire enquêtes te laten uitvoeren. De SGP ziet in het geheel van de rapportage een bevestiging van haar terughoudende opstelling ten aanzien van uitzendingen."

Leerplicht

Op dit moment zijn kinderen vanaf hun vijfde jaar verplicht om naar school te gaan. De praktijk is weliswaar dat veel kinderen al vanaf hun vierde jaar onderwijs genieten, maar niemand is daartoe verplicht. Nóg niet.

Als het aan het kabinet en enkele fracties ligt wordt de leerplichtige leeftijd verlaagd van 5 naar 4 (plus drie maanden).Achtergrond van dit voorstel is dat het bestrijden van achterstanden die sommige leerlingen in het onder-wijs hebben, met name kinderen uit allochtone groepen. Hoewel daar op andere manieren al veel aan gedaan wordt, hoopt men zo alle kinderen onder het bereik van de 4-jaar te laten vallen.

De SGP heeft zich in de Kamer tegen het kabinetsvoorstel gekeerd. In de eerste plaats is het (om achterstanden op te vangen) een buitenproportionele maatregel. Er zijn kinderen die op 4-jarige leeftijd nog niet toe zijn aan school of die praktisch gezien (vanwege de reisafstand) nog maar beter een poosje thuis kunnen blijven. Daar komt bij dat we ten principale moeite hebben met het al op zo jonge leeftijd weghalen van de verantwoordelijkheid bij de ouders vandaan. En wie ook nog weet dat bij enkele partijen een achterliggend motief is om op die manier kinderopvang te regelen, begrijpt dat de SGP tegen het wetsvoorstel zal stemmen.Vol overtuiging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 april 2002

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 april 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken