Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig

5 minuten leestijd

Campagne I

Wat jarenlange oppositie niet lukte, namelijk om 'paars' ten val te brengen, gebeurde vlak voor het verkiezingsreces ineens v/él. Niet door een conflict tussen Kamer en kabinet, niet door onenigheid binnen de ministersploeg van Kok-ll, maar door een wetenschappelijk onderzoek naar de toedracht in Srebrenica in 1995, waar duizenden mannen onder het oog van Nederlandse militairen werden afgevoerd om, naar later bleek, koelbloedig te worden vermoord. Het rapport zuiverde onze militairen van alle blaam en stelde de politieke verantwoordelijkheid voor een van meetaf tot mislukken gedoemde militaire missie helder vast. Het kabinet trok daaruit een juiste conclusie en trad af. Eén en ander leidde tot de wel zeer opmerkelijke situatie dat we een dag voordat we volgens planning over de successen van 'paars' een Kamerdebat zouden hebben, we een debat voerden over de val van 'paars'.

De glans was van 'paars' al enige tijd af, 'paars' zou toch niet tot inzet van de verkiezingen zijn gemaakt. Dat is maar goed ook, 'paars' moet niet terug komen. De grote vraag is: wat dan wel? De kiezer moet nu eerst spreken, meer dan ooit is de verkiezingsuitslag ongewis. Nu alle partijen - mede door de val van het kabinet - de handen vrij hebben, zal een felle campagne worden gevoerd.Tégen de komst van nieuwe groeperingen en lijsten, die wel aangeven wat er zoal fout is gegaan, maar verzuimen te zeggen hoe het dan wel moet en vooral hoe dat met de beschikbare middelen precies kan. Fel ook tegen elkaar, immers welke partij als de grootste uit de bus komt, is zowel onzeker als menselijkerwijze gesproken van belang voor de gang van zaken na 15 mei. De vraag welke coalities na de verkiezingen getalsmatig mogelijk zijn, houdt velen nu reeds intens bezig.

Campagne II

Ook onze partij probeert aandacht te krijgen voor haar programma 'Tot Uw dienst', haar boodschap, beginselen en inzichten aan de bevolking te presenteren. Diverse bijeenkomsten zijn reeds gehouden, bijeenkomsten die blijk gaven van het besef dat het bij deze verkiezingen om een wezenlijke en principiële keuze gaat, er ook blijk van gaven dat er gelukkig veel toewijding en samenbinding is onder opmerkelijk veel jongeren en uiteraard ook onder ouderen. Bemoedigend! Bemoedigend was ook de opkomst van onze SGP-jongerendag en meer algemeen de inzet in de campagne van de SG P-jongeren. Vastgesteld kan worden, zonder tot een ongezonde trots te vervallen, dat geen enkele partij in staat is ons dit na te doen. Laten we zuinig zijn op onze jongeren en er dankbaar voor zijn dat onze partij deze steun en enthousiasme mag ondervinden. Bovenal gaat het om de onmisbare gunst en zegen des Heeren. Er mag hard worden gewerkt in de campagne en dat is onze roeping, maar vooral is het gebed nodig om die zegen.Vóór alle dingen (I Tim. 2) is dat gebed geboden!

Opiniepeilingen zijn maar zeer betrekkelijk van waarde.Toch is het mentaal plezieriger om in de peilingen op winst te staan dan op verlies. Dat laatste is constant het geval voor onze partij. Daarvoor mogen we de ogen niet sluiten.We staan steeds op twee zetels, één minder dan we nu mogen hebben. Bij de vorige keren wisselde het beeld van de peilingen veelal tussen twee, drie en vien Uiteraard hebben we ons afgevraagd wat we daaraan kunnen doen, menselijkerwijze gesproken dan. Is het alleen de verwachte hogere opkomst? Is het te wijten aan het feit dat de lijstverbindingen niet worden meegerekend? Is het te wijten aan 'afhakers' in eigen kring? Zijn er dan écht thuisblijvers, mensen die hun stem verloren laten gaan en daarmee in elk geval par­ tijen in de kaart spelen die onze steun al helemaal niet verdienen? Is het de concurrentie van andere partijen? Deze en dergelijke vragen zijn onzes inziens niet eenduidig te beantwoorden. Natuurlijk kan worden gedacht: laat het nu rustig in de hand van Hém Die alle dingen bestuurt naar de raad van Zijn wil. Op zichzelf terecht, dat is het stille berusten in Gods beleid waarvan één van de Psalmen zo troostrijk spreekt. Maar een dergelijke houding sluit onze verantwoordelijkheid nooit uit. Derhalve ook mijnerzijds de indringende oproep om al het ons mogelijke te doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te mogen komen. Elke stem telt! Doe uw best. Bidt en werkt!

Campagne III

Er is niet veel voor nodig om in lastige discussies verwikkeld te raken, zoals momenteel vervelend genoeg de Christenunie ondervindt over haar bereidheid ter wille van directe invloed (regeringsdeelname bijvoorbeeld) compromissen aan te gaan. In de politiek worden inderdaad vuile handen gemaakt. Maar er zijn grenzen aan wat op dit terrein kan en mag. Niet elk compromis is in het licht van Woord en Wet aanvaardbaar Er moet ons veel aan gelegen liggen dat er volstrekte duidelijkheid bestaat over onze principes en de grenzen die deze stellen.We moeten van ons handelen in de politiek, zoals van alles, eenmaal verantwoording afleggen voor het Aangezicht van God (o.a. het Bijbelboek Prediker). Dat maakt de ernst uit van wat we doen en wat we laten. In dat licht is het zo nodig de persoonlijke toepassing te kennen van het verlossingswerk van en in Christus.

Deze noodzaak komt ook in het bijzonder op je af als je hoort van (plotselinge) sterfgevallen, zo bijvoorbeeld van ons raadslid C. Boer uit Graafstroom, die naar wij begrepen volkomen onverwachts op de leeftijd van 61 jaar tijdens zijn werk het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Wat komt het er toch op aan altijd bereid te zijn, waar we onze 'ankerplaats' mochten leren vinden. De Heere gedenke de nagelaten betrekkingen. Hij trooste hen, zoals niemand anders doen kan.

29 april 2002

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 mei 2002

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 mei 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken