Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig · Einde campagne

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig · Einde campagne

5 minuten leestijd

Een schielijker einde aan een verkiezingscampagne is nauwelijks denkbaar. De brute moordaanslag op de in de ogen van het brede publiek meest smaakmakende lijsttrekker legde alle activiteiten in ene keer stil. Wij waren op werkbezoek In Veenendaal en omstreken, de zaal van EItheto stroomde allengs vol. Zelf werd ik naar Den Haag ontboden voor spoedberaad. Collega Van der Staaij heeft samen met de heer Zondag de bijeenkomst kort toegesproken, waarna iedereen verslagen huiswaarts keerde.

De eerste conclusie van het spoedoverleg v^as dat tot nader order alle campagneactivitelten zouden worden gestaakt. De dag er op werd na rijp beraad besloten dat de verkiezingen niet zouden worden uitgesteld. Uitstel zou een grote inbreuk hebben betekend op één van de hoofdmomenten van de democratie: vrije verkiezingen. Het zou in het licht van harde wettelijke bepalingen trouwens ook slechts een enkele week hebben gekund en wat zou daar mee zijn gediend? Ook de vertegenwoordigers van de lijst Fortuyn wilden geen uitstel. Iedereen besefte dat de uitslag van de verkiezingen heel in het bijzonder beïnvloed zal worden door de ontstellende en afkeurenswaardige aanslag op de heer Fortuyn. De onzekerheid is derhalve ongekend groot.Als deze Banier bij de abonnees arriveert, is de uitslag bekend.We hopen op een gunstig resultaat. Daar mag ook wel gebed voor zijn. We hebben, hoe het dan ook zal zijn, stil te berusten in het beleid van God, Die de stemmen reeds heeft geteld.

Een schielijk einde aan de campagne, zo schreef ik. Het is onwezenlijk om met de gedachte dat nog een intensief deel van onze campagne moest worden afgewerkt, nu "werkeloos" thuis te zitten. Het is ook een teleurstelling voor velen die plaatselijk nog veel op stapel hadden staan: folderen, aanplakbiljetten, enz. Een enkeling zette tegen de landelijke lijn in toch door, maar dat leidde onbedoeld tot irritatie bij sommige burgers die het onbegrijpelijk vonden dat de SGP kennelijk campagne voerde. De ergernis kon door een persoonlijke benadering veelal worden weggenomen. Een hervormde predikant, die zijn naam had gegeven aan de reeds opgestelde advertentie waarin honderden predikanten en andere personen een aanbeveling deden om op de SGP te stemmen, steunde ons op voorhand om het eenmaal aan de samenleving gegeven woord, te weten de campagne tot 15 mei te staken, niet alsnog te breken. Immers, dat zou voor velen de betrouwbaarheid van de politiek opnieuw beschadigen. Enkele landbouwbedrijven en - organisaties zagen een met hetzelfde doel voorbereide advertentie in het Agrarisch Dagblad om dezelfde reden stranden. Jammer allemaal, maar als er één partij is die na een zo aangrijpende gebeurtenis het voorbeeld moet geven in rouwbetoon en verootmoediging, dan is het de SGP wel. De allermeesten overigens, tonen veel begrip voor de besluitvorming op dit punt.

Bescherming

De gevolgen van de moord op de heer Fortuyn zijn verstrekkend. De emoties zijn hoog opgelaaid. Dreigementen werden geuit.Wat nog niet eerder is gebeurd, overkwam mij nu. Ik kreeg persoonlijke bescherming opgelegd, net als de andere lijsttrekkers. Ik kreeg permanente begeleiding van twee functionarissen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Bij ons woonhuis werd een politiepost ingericht. Dag en nacht werden we bewaakt. Op Hemelvaartsdag zijn we als gezin onder politiebewaking naar de kerk geweest. Dat heeft ons toch wel diep te denken gegeven. Er kan, menselijkerwijze gesproken, zo maar iets ergs gebeuren. Je kunt dan wel flink zijn en rust uitstralen en dat móet, maar wat zijn we klein, nietig en afhankelijk. Overigens, ons respect voor het politieapparaat is sterk toegenomen.

Wat ons bijzonder goed heeft gedaan, zijn de spontane reacties uit het hele land. Kaarten, telefoontjes, faxberichten, mailtjes.Je voelt daardoor een band met elkaar in en rond onze partij. Een oud-leerlinge stuurde een kaart met een verwijzing naar Psalm 91: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogsten Koning beveiligd in de duist'ren nacht (en wat er verder volgt). Door ons hele gezin is al dit medeleven erg gewaardeerd. Hartelijk dank! Dezer dagen was aan tafel juist het lezen van Daniël 6 aan de beurt.Wat mogen we elkaar toewensen wat Daniël ondervond: Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had. (Dan. 6: 24) Dat hebben we ook in de nabije toekomst hard nodig, dat vertrouwen op de bewarende hand van God. Dat in waarheid en oprechtheid te mogen kennen, dat is een verwaardiging! Dan zijn we veilig, wat er ook dreigt en gebeurt.

Het is verder zeer te hopen dat een en ander in onze samenleving tot bezinning leidt. In de koele moord hebben we opnieuw gezien waartoe verruwing en morele losgeslagenheid kunnen leiden. Maar ook de buitenproportionele verering van idolen - en voor velen was de heer Fortuyn zo iemand - legt toch uiteindelijk een geestelijke leegte in onze samenleving bloot. Het is dringend geboden ons te bekeren tot de zegenrijke en allesvervullende dienst van God, de Vader van de Heere Jezus Christus op Wie alle zorg en bekommernis in het geloof mag worden afgewenteld.

Uiteraard hebben we als fractie de nabestaanden van de heer Fortuyn onze hartelijke deelneming betuigd. Het leven herneemt zijn gang, maar het zou erg zijn als ons land en volk weer gewoon door gaan. Geslagen, maar geen pijn gevoeld! De Heere beware ons daar voor.

/ f mei 2002

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 mei 2002

De Banier | 16 Pagina's

Kort en bondig · Einde campagne

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 mei 2002

De Banier | 16 Pagina's

PDF Bekijken