Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van het partijbureau

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van het partijbureau

4 minuten leestijd

Nu de vakanties weer ten einde zijn, wordt het op het partijbureau weer drukl< er. Na een periode van rust hopen we de partij en haar geledingen in het komende seizoen weer zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een van de middelen, die ons daartoe beschikbaar staan, is de bladzijde "Van het Partijbureau" in De Banier.

Twee zaken vragen de komende tijd onze aandacht en wel het indienen van voorstellen voor de algemene vergadering - ook wel jaarvergadering genoemd - D.V. 22 februari 2003 en de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen op D.V. i I maart 2003.

We hebben hierover voor de vakantie reeds gepubliceerd, maar dat is al weer even geleden en mogelijk wat weggeëbd. Vandaar dat we de artikelen uit ons Algemeen Reglement, die daarover handelen, nog eens volledig weergeven.

Algemene vergadering 2003

Artikel 3

Voorstellen plaatselijke kiesverenigingen voor jaarvergadering

1. De plaatselijke kiesverenigingen kunnen vóór I oktober voorstellen indienen bij het Hoofdbestuur ter behandeling in de jaarvergadering, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Statuten.

2. Alleen voorstellen die de laatste drie jaren niet op een algemene vergadering aan de orde zijn gesteld, komen voor behandeling in aanmerking. Wanneer een voorstel niet voor behandeling in aanmerking komt, wordt de indienende plaatselijke kiesvereniging hiervan schriftelijk in kennis gesteld.Van deze kennisgeving ontvangt het bestuur van de provinciale vereniging een afschrift.

3. Het Hoofdbestuur zendt vóór 15 oktober de voor behandeling in aanmerking komende voorstellen, eventueel voorzien van een preadvies, toe aan het bestuur van de provinciale vereniging waartoe de indienende plaatselijke kiesvereniging behoort. Dit bestuur brengt deze na bespreking in stemming op een vergadering van de provinciale vereniging. Wanneer een voorstel is voorzien van een preadvies van het Hoofdbestuur, dient dit te worden vermeld op de agenda voor de desbetreffende provinciale vergadering.

4. Het bestuur van de provinciale vereniging stelt vóór 15 november het Hoofdbestuur in kennis van de uitslag van de stemming van de provin­ ciale vereniging over een hiervoor bedoeld voorstel. Slechts indien een voorstel een meerderheid van stemmen heeft behaald, komt het voor behandeling op de eerstvolgende jaarvergadering in aanmerking.

5. Wanneer een voorstel van een plaatselijke kiesvereniging op de agenda van de jaarvergadering wordt geplaatst, heeft in ieder geval één afgevaardigde van de desbetreffende kiesvereniging het recht om dit voorstel mondeling toe te lichten.

Artikel 4

Voorstellen algemene vergadering Het Hoofdbestuur zorgt ervoor dat ten minste twee maanden voor de datum van een algemene vergadering de te behandelen voorstellen aan de kiesverenigingen worden toegezonden. Als regel zullen deze ook worden gepubliceerd in het partijorgaan "De Banier".

Provinciale Statenverkiezingen

Artikel 14

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen

I. De plaatselijke kiesverenigingen kunnen, na gehouden ledenvergadering, ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten vóór I juni van het jaar, voorafgaand aan het verkiezingsjaar, aan het bestuur van de provinciale vereniging namen opgeven van leden van de desbetreffende kiesvereniging of van nabije kiesverenigingen, die zij beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van de Provinciale Staten op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste twee jaar lid van de partij; in bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

2. Bij de opgave, bedoeld in het eerste lid, verstrekken de plaatselijke kiesverenigingen de volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke gemeenschap, werkkring en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegeyer)s.

3. Het bestuur van de provinciale vereniging stelt vóór 1 september aan de hand van de kandidatenlijst ten behoeve van de vorige verkiezing en de ingevolge het eerste lid opgegeven namen een gemotiveerde advieslijst op.

4. De plaatselijke kiesverenigingen stellen, na gehouden ledenvergadering, uit deze advieslijst een lijst met namen in de gewenste volgorde op; deze lijst wordt vóór I november van het in het derde lid bedoelde jaar toegezonden aan het bestuur van de provinciale vereniging.

5. Het bestuur van de provinciale vereniging maakt uit de namen die voorkomen op de door de plaatselijke kiesverenigingen ingezonden lijsten de kandidatenlijst op.

6. De kandidaten zijn niet ouder dan 70 jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het eerste lid genoemde college.

7. De kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van het Hoofdbestuur.

8. Het bestuur van de provinciale vereniging zorgt voor de indiening van de lijst.

Indien vragen overblijven, dan kunt zich te allen tijde wenden tot het partijbureau.

Van der Bas

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 september 2002

De Banier | 24 Pagina's

Van het partijbureau

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 september 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken