Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van het partijbureau

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van het partijbureau

5 minuten leestijd

Gedenkwaardig

Opnieuw roepen wij de lezers van De Banier en met name de secretarissen van de kiesverenigingen op om gedenl< waardige gebeurtenissen rondom personen die zich inzetten of ingezet hebben voor onze partij vroegtijdig te melden bij het partijbureau. Bij voorkeur schriftelijk, via e-mail (partijbureau@sgp.nl), fax of post. Hierdoor worden wij in staat gesteld om er in ons partijblad aandacht aan te besteden.Te denken valt aan jubilea, benoemingen, afscheid en andere vermeldenswaardige gebeurtenissen.Wij verzoeken u in voorkomende gevallen zoveel mogelijk feiten aan te dragen zodat deze kunnen worden opgenomen.

Totaal-oplage en acceptgiro

Dit nummer van ons partijblad is opnieuw uitgebracht in een oplage van 29.000. Alle in onze bestanden voorkomende partijleden en donateurs ontvangen deze Banier. De nog overblijvende exemplaren worden gebruikt voor propagandadoeleinden, bijvoorbeeld in ledenwerfsets en om te verspreiden op de aanstaande Wegwijsbeurs.

Deze totaal-oplage is de eerste uitgave van De Banier na Prinsjesdag, de dag waarin de politiek een belangrijke rol vervult. Hierdoor willen we een bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid bij de politiek in het algemeen en onze Staatkundig Gereformeerde Partij in het bijzonder Indien u nog geen abonnee van De Banier bent, wekken wij u graag op zich hiervoor op te geven bij het Partijbureau. Hierdoor wordt u om de 14 dagen geïnformeerd over staatkundig gereformeerde politiek, voor slechts € 20, - per jaar.

Als adresdrager treft u een acceptgiroformulier aan. U kunt deze gebruiken om een vrijwillige bijdrage over te maken ter bestrijding van de extra kosten van ondermeer het vier keer per jaar uitbrengen van de totaal-oplage.Van harte aanbevolen!

Adressenbestand

Dit jaar is een nieuw abonnementenen ledenadministratiepakket in gebruik genomen.Voorheen werden voor elke periodiek en de diverse lidmaatschappen afzonderlijke administraties gevoerd. Deze administraties zijn nu ondergebracht in één programma. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens eenmalig en eenduidig worden vastgelegd.

Bij het overzetten van de gegevens vanuit de oude administraties zijn zoveel mogelijk doublures onderschept. Daarna moest hier en daar nog wat worden aangepast. We menen nu dat de gegevens goed in het systeem zitten.

Het kan echter zijn dat de informatie die op de acceptgiro staat, niet geheel juist of volledig is of dat u een Ban/erexemplaar dubbel ontvangt.

We hebben hierbij uw hulp nodig. We stellen het zeer op prijs indien u in een voorkomend geval dit aan ons meldt. U kunt dit op de volgende manieren doen: - per post (zonder postzegel): antwoordnummer 18429, 2501 WK's-Gravenhage; - per e-mail: partijbureau@sgp.nl; - per telefoon: 070 - 3456226. (het vermelden van wijzigingen op de acceptgiro heeft geen zin. Als gevolg van automatische verwerking van de binnengekomen betalingen ontvangen wij de acceptgiro's op het partijbureau niet meer).

Geeft u zo nauwkeurig mogelijk aan wat dient te worden gewijzigd. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Voorstellen voor de Jaarvergadering

Aanstaande maandag, 30 september, is de laatste dag dat voorstellen kunnen worden ingeleverd voor de komende jaarvergadering, die D.V. zaterdag 22 februari 2003 in de Jaarbeurs te

Utrecht zal worden gehouden. We hebben hierover in de vorige Banier uitvoerig over bericht. Artikel 3 van ons Algemeen Reglement zegt hierover het volgende: I. De plaatselijke kiesverenigingen kunnen vóór I oktober voorstellen indienen bij het Hoofdbestuur ter behandeling in de jaarvergadering, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Statuten. 2.Alleen voorstellen die de laatste drie jaren niet op een algemene vergadering aan de orde zijn gesteld, komen voor behandeling in aanmerking.

Wegwijsbeurs 2002

De SGP hoopt ook dit jaar weer aanwezig te zijn op de gezinsbeurs Wegwijs, die zal worden gehouden in de Jaarbeurshallen te Utrecht van D.V. 22 tot en met 26 oktober.Tijdens deze dagen staan SGP-ers gereed om vragen te beantwoorden en het gesprek aan te gaan met onze achterban. Diverse SGP-bestuurders, die actief bij onze partij zijn betrokken, zijn benaderd met het verzoek zich één of meerdere dagdelen zich beschikbaar te stellen om de stand te bemannen. Mocht u de beurs bezoeken, dan hopen we u te ontmoeten.

De troonrede 1952 - 2002

In deze Banier wordt teruggezien op prinsjesdag, de dag van de Troonrede. Dit terugzien gebeurde ook 50 jaar geleden in De 6on/er van 25 september 1952. Het slot van het artikel "De Troonrede" laten we hier ter overdenking volgen: "A\ besluit de Troonrede met de zinsnede: "Moge God u wijsheid scheni< .en en gij als goede vertegenwoordigers des volks in het l< omende zittingsjaar tot zegen van het Koninlirijk en - voor zover het in ons vermogen ligt — van de wereld werkzaam zijn. Onder deze bede verklaar Ik de zitting van de Staten-Generaal geopend", nochtans is in heel deze lange Troonbede geen enkel woord te bespeuren, waaruit op te maken zou zijn dat de Regering zich naar Gods Woord en wet in haar beleid wenst te richten. En dit doet het ergste voor haar beleid vrezen, dewijl de onmisbare voorwaarde van Gods zegen is, dat men Zijn wet tot richtsnoer voor zijn handelingen neemt. Het is en het blijft toch immer waar, wat Gods Woord ons zegt: "Die Mij eren, zal Ik eren".

Van der Bas

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 september 2002

De Banier | 32 Pagina's

Van het partijbureau

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 september 2002

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken