Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig

5 minuten leestijd

Betrokkenheid

De campagne loopt op het ogenblik dat ik dit schrijf ten einde. Altijd een nierkwaardige omstandigheid, te moeten schrijven vóór de verkiezingen voor een Banier die de lezers na de verkiezingen onder ogen krijgt. Het is niet anders.We mogen terug zien op hartverwarmende campagnebijeenkomsten. Uitzonderlijk veel mensen, jongeren en ouderen, toonden hun betrokkenheid. Dat deed bijzonder goed. Doorgaans waren de gereserveerde zalen, toch altijd goed voor enkele honderden gasten, de helft te klein. Degenen die er bij waren, zullen willen bevestigen dat dit niet overdreven is. Dit stemt tot grote dankbaarheid. We moeten de uitslag nu afwachten. Deze ligt in Gods hand en Hij vergist Zich niet!

De verleiding is groot enkele indrukken weer te geven over deze of gene verkiezingsbijeenkomst: een indrukv/ekkend voorval hier, een hoogtepunt daar. Ik zie daar nu van af, misschien later nog eens. Eén indrukwekkend moment wil ik noemen, dat

kenmerkend is voor de goede en samenbindende sfeer in onze partij. Het gebeurde zaterdagmiddag tijdens de jongerenbijeenkomst in een werkelijk uitpuilend schoolgebouw van Hogeschool 'De Driestar' te Gouda.Aan het eind staat er een jongen op die de honderden aanwezigen spontaan verzoekt de bekende zegenbede uit Psalm 134 aan te heffen, waaraan op een bewogen wijze werd voldaan. Ik zeg het uit de grond van mijn hart: bedankt! De God aller genade bevestige deze zegenwens.

Betrouwbaarheid

Binnenkort wordt de watersnoodramp van I februari 1953 herdacht. Over anderhalve week is dat vijftig jaar geleden. Ik herinner me deze indringende gebeurtenis nog levendig.Wij woonden toen in Middelharnis en ook onze ouderlijke woning kwam in het water te staan. Drie dagen later werden we door mariniers in een motorvlet van de zolderverdieping gehaald. Er volgden enkele maanden evacuatie. Dat vergeet je allemaal niet zo gauw meer.Vele jaren waren gemoeid met het herstel van beschadigde huizen en dijken. De Deltawerken werden uitgevoerd.Als student stond ik bij de plaatsing van de laatste caisson in de dam, die hetVeerse Meer tussen Walcheren en Noord- Beveland definitief van de zee zou af­ sluiten. Een betonnen kolos die met bewonderenswaardige precisie op zijn plaats werd gebracht en een stabiele basis vormt voor de verder aan te leggen dijk. Scheppen zand in zo'n gat met sterk stromend water helpen niet, een zware caisson wel.

Daar moest ik aan denken bij de noodzaak de geestelijke dijkdoorbraak die 'paars' ons bezorgde te verhelpen. Hoe dat aan te pakken? Er is méér nodig dan alleen goedbedoelde scheppen zand, daarvoor is een zwaarder middel nodig. In dit kader past inderdaad de waarden - en normendiscussie. Er moet echter een stevig fundament worden gelegd om het gat werkelijk te dichten. Uiteraard, fatsoen moet je doen, elkaar respecteren, gezagsverhoudingen herstellen, het recht consequenter handhaven en dergelijke. Absoluut, het zou al veel verbetering opleveren, maar daarmee zijn we er nog niet. Het gaat om innerlijke beschaving, geworteld in een gehoorzamen van het enig houdbare en vastigheid biedende fundament, te weten de Tien Geboden, de Wet des Heeren. Deze basis te leggen, dit uitgangspunt in getrouwheid en onvoorwaardelijk te kiezen, daartoe roept de SGP op. Laten we hopen dat de uitslag van de verkiezingen een dergelijke oproep ondersteunt, onder beding en gunst van Gods onmisbare zegen.

De legerpredikant ds.J.J. Poort kwam op een begrafenis van een verongelukte militair een keer op onverwachte en wonderlijke wijze te spreken na de toespraak van de leidinggevende humanistische raadsman. De superieur van die raadsman vond het maar een doldriest optreden van dominee Poort. Repliek van de laatste: de raadsman heeft gezegd wat de familie wilde dat gezegd zou wórden, is spreekbuis geweest van mensen.Typerend voor het humanistisch uitgangspunt. Christelijke geestelijke verzorgers zijn spreekbuis van Christus Jezus, een totaal andere opdracht dus. Dat is niet doldriest, maar authentiek christelijk. ("Nochtans", door C. Hoogendoorn, pag. 200). Zonder de vergelijking te willen doortrekken tussen het één en het ander: zo is het wel, zo is het in afgeleide zin ook in de politiek. Geen scheppen zand of alleen een losse kei, hoe goed bedoeld ook, dichten de dijk bij een krachtige tegenstroom, maar wél een zware caisson als kern van een verder op te bouwen dijklichaam. Een geestelijke dijkdoorbraak kan, vergelijkenderwijze, niet anders worden gedicht dan alleen met een helder en krachtig beginsel tot uitgangspunt. Een gezaghebbende boodschap, niet vanwege de boodschapper, maar vanwege de inhoud! Dat accent hebben we gepoogd in de campagne over het voedicht te krijgen. Daar alleen is ons land mee gediend.

Dr. Chr. Fahner

Wij ontvingen het bericht van overlijden van de heer dr. Chr. Fahner. Een ernstige ziekte sloopte zijn lichaam, na aanvankelijk herstel. Hij bereikte de leeftijd van 58 jaarVanaf onze studententijd kenden we elkaar. We hadden daarna geheel verschillende verantwoordelijkheden en taken, maar verwantschap bleef. Hij werkte actief en op gewaardeerde wijze mee in een werkgroep die de juist ook déze week verschijnende SGP-nota over onze visie op cultuur voorbereidde. Op dat terrein was hij uiterst deskundig. Hij heeft veel geschreven en nagelaten. Daarvan vind ik persoonlijk de door hem verzorgde heruitgave van de Kerkgeschiedenis van Eusebius een hoogstandje.

Van harte wens ik zijn echtgenote en verdere nagelaten betrekkingen de ondersteuning van God toe bij het verwerken van dit grote verlies.

20 januari 2003

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 2003

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken