Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Gebed om bescherming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Gebed om bescherming

5 minuten leestijd

Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw vleugeier]. Uwer

Psalm 17: 8

Wat zullen de gevolgen van een mogelijke of zelfs waarschijnlijke oorlog rond Irak zijn? Huivert u niet als u hieraan denkt? Meen niet dat Nederland niets kan gebeuren. Ons land is kwetsbaar. Kunnen hier geen aanslagen gepleegd worden? Kunnen terroristen hier geen besmettelijke ziekten doen uitbreken? Dat de bede van David in Psalm I 7: 8 onze bede mocht zijn.

Een gebed om bewaring

David kende vijanden die van nature zijn vijanden niet v/aren. De Heere iiad naar Zijn eeuv/ig en vrijmachtig welbehagen vijandschap gezet in het leven van David. Daardoor vaaren de satan, de wereld en de zonde tot doodvijanden geworden. David kon zichzelf niet beschermen. De inleving van eigen zwakheid en het zien op de list, de er­

varing en de kracht van de vijanden deed hem smeken: Bewaar mij als het zwart des oogappels. Dit betekent: Bewaar mij als de pupil van het oog. Het oog ligt goed beschermd in de oogkas.Wenkbrauwen en oogleden bieden beschutting tegen zweet en stof. Hierin schittert de wijsheid van de Scheppen David smeekt: Wil mij beschermen zoals het oog

wordt beschermd. Naar het hebreeuwse grondwoord valt ook te denken aan de bescherming van een stad door middel van muren met wachttorens. David smeekt om bescherming zoals een stad wordt beschermd. De Heere beloofde aan Jakob bescherming: En zie. Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal waar gij heentrekken zult... Gen. 28: 15a. David smeekt bewaard te mogen worden zoals Jakob beschermd werd. David mag het verwachten van de Bewaarder Israels (Psalm 121: 4).

In Deut. 32: 10 staat dat de HEERE Israel bewaarde als Zijn oogappel. Zo mogen Gods kinderen bewaring van de HEERE afsmeken. Bewaring temidden van tijdelijke gevaren, oorlogsdreiging en geestelijke gevaren. Die bede houdt ook in eerlijk gewaarschuwd te willen worden. Profeten worden wachters genoemd. Zij dienen eerlijk te waarschuwen tegen dreigende gevaren. Zo moet in onze tijd eerlijk gewaarschuwd te worden tegen allerlei wind van leer alsook tegen wereldgelijkvormigheid. Waarschuwingen dienen te klinken tegen toegeven aan de zonde en tegen een leer waarin aan de doodsstaat van de mens wordt voorbijgegaan, tegen een prediking waarin de verantwoordelijkheid van de mens wordt gemaakt tot een mogelijkheid vanuit de mens. Er dreigen gevaren vanuit de wereld en vanuit de godsdienst waarin tekort wordt gedaan aan wezenlijke zaken van Gods Woord.

Een gebed om verberging

Er brak eens brand uit in een boerenschuur Nadat de brand was geblust, trof men een verkoolde kloek aan. Maar onder haar vleugels hoorde men piepen. De kuikentjes waren in leven gebleven, zij hadden verberging gevonden onder de vleugelen van de kloek. Dit is beeld van de verberging die er bij God in Christus is te vinden.Voor de Zaligmaker was er geen verberging tegen de toorn van God. Hij is het vuur van Gods toorn ingegaan. De gramschap Gods is door Hem gedragen in plaats van Zijn Kerk. De hitte van Gods gramschap is geblust in Zijn bloed. David smeekt om verberging onder de schaduw van Gods vleugelen. De gevaren en bedreigingen zijn werkelijkheden voor David. David heeft in het verleden verberging ondervonden tegen een leeuw en een beer, tegen Goliath en tegen Saul. David smeekt om opnieuw in die verberging te mogen delen, want dan is hij werkelijk veilig. Onder de vleugelen des Heeren is er afdoende bescherming. Een bunker of kelder op grote diepte aangelegd kan nog getroffen worden door een moderne raket. Maar wie onder de vleu­ gelen des Heeren mag schuilen is wel bewaard. In Christus zijn de vijanden immers overwonnen vijanden. Gods kinderen zullen in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat betekent dat zij zullen triomferen over al hun vijanden omdat Christus het heeft uitgeroepen: Het is volbracht.

Ook ons gebed?

Van nature zijn we blind. Het grootste gevaar is niet dat er een wereldbrand kan uitbreken, maar het grootste gevaar is onbekeerd te sterven. In Adam zijn we moed- en vrijwillig weggegaan onder de vleugelen des Heeren vandaan en hebben ons gewend tot de vorst der duisternis. Moge de Almachtige blinde zielsogen openen en vijandschap zetten, zodat satan, wereld en zonde tot doodvijanden worden in

de beleving. Het kan nog, we zijn nog in het heden der genade. Waar dit werkelijkheid wordt, wordt de bede van David opgezonden.

Schuilt u onder de vleugelen van een uitwendige godsdienstigheid zonder de vreze Gods? Schuilt u onder de vleugelen van rechtzinnigheid, stiptheid en ijver? Verwacht u het van doop, belijdenis

en avondmaal zonder waarachtige bekering? Die vleugelen zullen u niet beschermen.Wie het daarvan verwacht, zal bedrogen uitkomen. De Heere vage al deze vleugelen weg om het in die weg alleen van Hem in Christus te gaan verwachten.

Welk een ontzettende werkelijkheid als zou moeten gelden wat gold van Jeruzalem: Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild, Matth. 23: 37b. De Heere opene het oog voor de vele gevaren die ons omringen.

Klein en groot in de genade hebben oog gekregen voor de hen omringende gevaren. Zij beleven eigen zwakheid. Schuilplaatsen van eigen makelij werden en worden steeds weggevaagd door de Heere. Zo stijgt de bede op: Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw Uwer vleugelen. Op het gebed bewaart de Heere Zijn kinderen en doet hen op Zijn tijd ingaan in eeuwige heerlijkheid.

ds.A. van Heteren, Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 maart 2003

De Banier | 32 Pagina's

Meditatie · Gebed om bescherming

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 maart 2003

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken