Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Europees Parlement · Minuscuul dus marginaal?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Europees Parlement · Minuscuul dus marginaal?

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Europarlementariërs vertoeven vaak in Brussel en Straatsburg. En zo hoort dat ooi< .. In die steden bevindt zich hun werkterrein. Ondertussen vt/erkt regelmatig contact met de achterban altijd verfrissend. Komt er via de mail of anderszins een verzoek voor een spreekbeurt - bij voorkeur op donderdagavond of de vrijdag gezien het parlementaire rooster - dan snuiven we graag weer wat vaderlandse lucht.

Zo bracht een uitnodiging van de Stichting StoKosmos (verbreiding van het gedachtegoed van de Nadere Reformatie) in Zeeland mij op vrijdag 4 april in Kapelle-Biezelinge. Na ruggespraak met de organisatoren sprak ik daar over de positie van de eurofractie Christen- Unie-SGP in het Europees Parlement (EP). Met als prikkelende vraagstelling: Minuscuul en dus marginaal? Mijn afwegingen in een voortgaande bezinning v^il ik ook graag doorgeven aan de lezers van ons partijblad. Over "minuscuul" lezen we in "van Da- Ie": "zeer klein" en over "marginaal" leren we: "aan de rand" respectievelijk "op de rand levend", "nauwelljks rendabel". Passen deze nogal deprimerende aanduidingen bij de positie van de eurofractie CU-SGP in het EP? Of plaatsen we met recht een vraagteken achter de vlotte gelijkschakeling van "minuscuul" dus "marginaal"?

Voor de politieke plaatsbepaling van "minuscuul" pleiten een aantal argumenten: - drie afgevaardigden van de CU-SGP In een parlement van 626 leden; deze drie maken we als subgroep deel uit van de kleinste fractie In het EP, namelijk de EDD (Europa van Democratie in Diversiteit); - numeriek zwakke positie van CU- SGP-afgevaardigden In de parlementaire commissies van het ER

Vraagteken

Nogmaals: als we deze feiten optellen, moet dan de conclusie inderdaad luiden: minuscuul dus marginaal! Toch durf ik daar in alle vrijmoedigheid een vraagteken achter te plaatsen. Ik waag deze snelle conclusie In twijfel te trekken. En wel om diverse redenen: - Ook hier weer een rekenkundige opmerking: met drie leden in het EP vertegenwoordigen wij wel ongeveer 10 procent van het totaal aantal Nederlanders in het ER namelijk drie op 31 leden.Ter Illustratie: dat zou In het Nederlandse parlement (de Tweede Kamer) overeenkomen met circa 15 zetels voor ChrlstenUnie en SGP samen. - Dankzij onze bijzondere positie binnen de EDD (geen fractiedwang in de zin van een "consensus" bij belangrijke en gevoelige politieke kwesties, maar vrij baan voor eigen, onafhankelijke politieke stellingname) kunnen wij onze politieke speerpunten in de parlementaire commissies en de plenaire zittingen van het EP vertolken. Denk aan de aanstaande uitbreiding van de EU, constitutionele visie op de Europese Instellingen, ethische kwesties, transatlantische betrekkingen, het Israëllsch-Palestijnse conflict, bestrijding van christenvervolgingen waar ook

ter wereld, en nu natuurlijk vooral de militaire interventie in Irak. Juist onze participatie In de EDD biedt In vergelijking met grotere fracties verrassend veel toekenning van plenaire spreektijd; -Voor een beoordeling van "minuscuul=marginaar' is de eigen politieke Inzet In de vakcommissies van bijkans doorslaggevende betekenis. Kortom, wat Is daar onze Inbreng bij rapporten, amendementen? Ook op dit cruciale punt mogen we bepaald niet klagen over de toekenning van rapporten en het'invoegen' van eigen amendementen; persoonlijk mag ik zitting hebben in de commissies buitenlandse zaken en Industrie en handel.

De functie die een EP-lid kan vervullen, hangt daarnaast samen met zijn lidmaatschap van een, ai dan niet tijdelijke, commissie of delegatie. De grote fracties krijgen niet steevast de meest verantwoordelijke posities toebedeeld. Vanaf 1999 mag ik als eerste vice-voorzltter van de interparlementaire delegatie voor de VS mij sterk maken voor een evenwichtige Europese benadering In de voor ons dierbare en essentiële transatlantische betrekkingen; Er zijn nog meer redenen die pleiten tegen het ontmoedigende etiket "marginaal". Zo heeft een lid van een kleine fractie natuurlijk de mogelijkheid om met geestverwanten bij grote(re) fracties gezamenlijke Initiatieven te nemen, bijvoorbeeld samen amendementen indienen of over belangrijke stemmingen vooroverleg te plegen en eventueel tot een afstemming te komen. Dit biedt stellig mogelijkheden om onze standpunten beter te verdedigen, zeker bij zaken die over de volle breedte van het parlement omstreden zijn, zoals ethische kwesties.

Boodschap

Niet het minst bepaalt uiteindelijk de inhoud van onze politieke boodschap in Europa of de eurofractie CU-SGP "marginaal" bezig is omdat zij zo "minuscuul" is. Wanneer Gods Woord het vaste fundament is van die boodschap, ja die als het ware doordrenkt, dan kunnen wij gewoon niet "marginaal" opereren. Want de aarde Is des Meeren! Het komt er dus altijd weer op aan, om bij onze politieke tegenslagen en verliezen, door genade ons te verlaten op wat de Heere zegt in Zijn onfeilbaar Woord.

In feite kan geen mens, dus ook geen politieke partij of fractie, voor Gods aangezicht "marginaal" wandelen, werken.Wij allen zullen eens rekening moeten afleggen voor ons door God gegeven leven aan Hem die de levenden en de doden zal oordelen. Deze Bijbelse notie zet werkelijk de definitieve streep door het woordje "marginaal".Tegelijk heft "minuscuul" onze verantwoordelijkheid tegenover God en Zijn schepping en schepselen allerminst op. Zij wordt pas echt gedragen als wij bij voortduur in het gebed vragen naar de Heere en Zijne Sterkte!

drs. 6. Belder, europarlementariër voor ChristenUnie-SGP

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 2003

De Banier | 23 Pagina's

Europees Parlement · Minuscuul dus marginaal?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 2003

De Banier | 23 Pagina's