Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Een heilrijk verwachten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Een heilrijk verwachten

5 minuten leestijd

"Maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen"

Jesaja 40 : 3 I a

Jesaja wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Het is een naam die bij hem past. Naast de aankondiging van het verdiende oordeel, heeft hij ook een rijke troostboodschap mogen brengen. Nee, hij had geen gemakkelijke taak. Soms leek het wel of zijn oproep tot inkeer en terugkeer tot de God der vaderen tevergeefs was. Het volk wilde niet luisteren en keerde zich van zijn boodschap af In dit opzicht kan er wel een lijn getrokken naar de situatie in ons vaderland. Is er nog een luisterend oor voor de boodschap van het Woord in kerk en samenleving? Welke plaats heeft de Schrift nog bij de overheid? Staan zij die in de politiek willen wijzen op het Woord als Gids en Richtsnoer voor de samenleving niet vaak alleen? Maar hoe is het persoonlijk met u, lezer(es)?

Het oordeel Gods is gekomen. Israël is In de ballingschap gebracht. Het was een bange tijd. O zeker, velen van het volk voelden zich daar thuis. Ze bouwden nieuwe huizen en plantten wijngaarden. Maar er bleef een rest, een overblijfsel dat inleefde: "Wij hebben God op het hoogst misdaan". Wij zitten hier in Babel door eigen schuld". Een volk dat vreesde dat de Heere hen nu verstoten had. Dat klaagde aan Babels stromen: "Mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere".

Maar nu heeft de Heere reeds voordat de ballingschap plaatsvond door Jesaja

laten verkondigen dat Hij hen straks niet vergeten zal. Hij bracht

ze in Babel met het doel dat ze opnieuw aan Zijn Voeten zouden terechtkomen. Die gang naar Babel was straf, maar ook medicijn. Hij verborg Zijn Aangezicht

opdat ze weer naar Hem zouden vragen. En als het dan aan hun zijde afgesneden is en het er voor eigen waarneming hopeloos voorstaat, dan zullen

deze troostwoorden hun kracht en betekenis krijgen. Dan zullen ze verstaan wat reeds jaren geleden gesproken is, maar waarvoor ze toen blind waren. O wondere zorg des Heeren! Zo werkt Hij nog. Hij geeft de Zijnen soms onderwijs dat ze nog niet verstaan. Voor Zijn Woord en Belofte maakt Hij altijd plaats. Om de kracht en diepte van dit woord te verstaan moeten we in Babel verkeren, waar we het steunen en leunen op onszelf verliezen.

Wie kan uit de macht van Babel verlossen? Het van de HEERE verwachten doen zijn die in zichzelf krachteloos en machteloos geworden zijn.Ze zitten om eigen schuld in Babel.En ze gevoe­ len dat de Heere niet onrechtvaardig is, als Hij hen voor eeuwig in die ellende laat. Maar wonder van genade! de Heere laat niet varen wat Zijn Hand begon. Die Hij vastgrijpt, laat Hij niet meer los. En het wonder gebeurt. De schuldverslagene mag door genade het oog op de Heere richten en dan wordt in het dal van ootmoed het lied geboren:

"D' ogen houdt mijn stil gemoed, opwaarts om op God te letten. Hij Die trouw is zal mijn voet, voeren uit der bozen netten".

De HEERE aan roepen, dat is de God desVerbonds aanroepen. Hij, Die macht heeft te verlossen uit de macht van Babel, zonde en satan. De HEERE, dat is Hij van Wie de dichter zong: "Die God is onze zaligheid Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied prijzen. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naad'ren van de dood, Volkomen uitkomst geven".

Behoort u tot hen die het van de HEERE verwachten? Dan hebt u geleerd in uzelf zwak te zijn, maar kent u ook de macht van de zonde, wereld en eigen hart. Dan kunt u buiten Hem niet meer leven en hebt u Hem nodig voor het leven van alledag, voor de plaats waarop u staat in de maatschappij, om getuige te zijn van Hem voor Wie eens de hele wereld buigen zal. De wetenschap, techniek, wereldse wijsheid en autonomie van de mens staan in de samenleving hoog aangeschreven. Daar verwacht men het van. Maar met vertrouwen op mensen en steunen op eigen krachten komen we beschaamd uit.

Gelukkig zij die het van de Heere mogen verwachten. Immers, zij zullen de kracht vernieuwen.Van hen zal gelden: "Uw macht schraagt hen in 't lijden; Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw Woord verhogen".

Welk een troostboodschap voor ballingen in Babel, voor krachteloze, machteloze zondaren, die het van zichzelf niet meer verwachten. Ze zullen de kracht vernieuwen.Vernieuwen, dat is "veranderen of verwisselen" (kanttekening). Er komt een andere, nieuwe kracht in hun leven. De kracht van de Heilige Geest, de kracht des geloofs, de kracht der genade, de kracht van Christus. Hoe gebeurt dat? Door hen te bemoedigen vanuit Zijn Woord, te troosten met de Beloften van het Evangelie.

Door hen het geloof te schenken om het Woord te omhelzen en toe te eigenen. Door hen al meer kennis te geven van die gezegende Persoon en Zijn Werk in de

staat der vernedering en verhoging. En dan wordt ervaren: "t'ls Isrels God Die krachten geeft, van Wie het volk zijn sterkte heeft; Looft Hem, elk moet Hem vrezen".

Van wie verwachten wij het? In kerk en samenleving, in onderwijs en politiek? Er is buiten de Heere geen toekomst. Ook voor ons volk nret. Laat deze wetenschap ons op de plaats waar de Heere ons geroepen heeft bezetten met een heilige ijver en zelfverloochening om de boodschap van het Woord te laten doorklinken. Daarbij is de bediening en leiding van Gods Geest onmisbaar. Hoe nodig is dan de hemelse Raad ter harte te nemen: "Ken Mij in al uw wegen en Ik zal uw paden recht maken". Nog is er plaats aan Zijn voeten. En is er betere plaats denkbaar? Daar worden de krachten vernieuwd.

Alblasserdam, ds. B. van der Heide

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 november 2003

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Een heilrijk verwachten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 november 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken