Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reportage · Groei democratie in Mali

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reportage · Groei democratie in Mali

5 minuten leestijd

Sinds I augustus jl. is ing. K. de Vries uit Hoedekenskerke door de SGP benoemd tot partijcoördinator bij het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD). Dit instituut zet zich in voor de bevordering van democratiseringsprocessen en goed bestuur in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In deze Banier een verslag van een missie naar Mali, waardoor u een goede indruk krijgt van het werk van het IMD.

"Na een vrij bloedig verlopen periode in de geschiedenis van Mali.zo'n 13 jaar geleden is er op dit moment een meerpartijendemocratie ontstaan. In Mali betekent "meerpartijen" ook werkelijk veel partijen. Niet minder dan zo'n 93 partijen stonden er eind september in de nationale registers genoteerd. De politieke partijen van Mali zijn allen nog jong. Toch zijn er ook al wat mensen met een zeker aanzien in de Malinese maatschappij die nu voor de tweede keer in het parlement gekozen zijn. De laatste verkiezingen zijn in 2002 gehouden. Het gerenommeerde "Carter Instituut", geleid door de oud-president van de Verenigde Staten, Jimmy Carter, heeft van die verkiezingen verklaard dat ze een vredig verloop hadden, onder een correcte leiding en in een geest van transparantie. De Malinese democratie wordt dan ook wel door de Wereldbank aangeduid als een modeldemocratie.

Toch is ook deze democratie niet zonder problemen. Die hebben te maken met onervarenheid of met regels die een vrijheid geven aan de leden van het parlement, die voor hen persoonlijk soms ongekend is. Problemen ook die te maken hebben met ervaringen uit het recente verleden. De Malinese cultuur is een cultuur waarin "patronage", het zorgen van de hoger geplaatste voor de lager geplaatste, het bedienen van de hogere door de lagere het leven stempelt.

Het IMD heeft contact met een ontwikkelingsorganisatie in Bamako, de hoofdstad van Mali die al vele jaren werkt aan open discussies, het debat tussen bevolkingsgroepen. Ook tijdens de tijd van de één-partij dictatuur van President Traoré. Dit is het "Centre Djoliba". De 72 jaar oude missionaris Francis Verstraete is enkele tientallen jaren geleden begonnen met een leeszaal voor de jongeren die de middelbare school bezoeken. Een van zijn helpers, Augustin Cissé heeft nu de leiding. Inmiddels telt de leeszaal een rijk voorziene bibliotheek en een wel voorziene leeszaal met de meest recente uitgaven van lokale en internationale kranten en tijdschriften. Een goede basis voor een politiek geïnteresseerd publiek in een jonge explosief groeiende stad aan de rand van de Sahara. Naast informatievoorziening organiseert het instituut ook publieke debatten.

Een prima organisatie voor het IMD om een ingang te vinden voor zijn werk, het bieden van steun aan de opbouw van politieke partijen en op nationaal, regionaal en lokaal niveau stimuleren van afspraken over processen met betrekking tot politieke gevoelige besluitvorming. Besluitvorming die uit de aard der zaak een bron van conflict kan vormen.

Een aantal karakteristieke opmerkingen die de problemen van de Malinese democratie weergeven zijn de volgende: "De parlementsleden hebben het recht van initiatief, maar tot op dit moment heeft nog niet één van de leden daarvan gebruik gemaakt.Toch staat de president wel positief tegenover dit initiatiefrecht."

"Hoe kun je verwachten dat de Malinese democratie een goed functionerende democratie wordt als de parlementariërs er zelf al vanuit gaan dat ze een leuk maar vooral makkelijk baantje hebben. Als de president vooraf al van de goedkeuring door het parlement overtuigd kan zijn. Ja, we hebben wel drie verschillende blokken van samenwerkende partijen en partijtjes maar in de praktijk gaat het er toch vooral om de hand op te steken ter goedkeuring van de voorgelegde wetten en regels." "De communicatie met mijn kiezers in het district van waaruit ik afgevaardigd ben, verloopt heel erg moeizaam. Hieraan zou door het werk in de raad en het comité aandacht moeten worden besteed."

De missie van het IMD heeft vooral tot doel om de contacten met het Centre Djoliba te versterken en documenten ter formalisering van die contacten voor te bereiden.Vanuit dit Centre is een Raad gevormd. Deze Raad heeft een voorbereidende werkgroep samengesteld die een aantal inventarisaties maakt over de huidige politieke situatie van de meerpartijen democratie. Dit is het "Comité du Pilotage".Tevens zal dit Comité voorstellen formuleren voor de wijze waarop problemen die uit de inventarisaties komen worden aangepakt. Hierbij ligt de aandacht vooral bij het nationale niveau. Daarnaast zal er aan het regionale niveau aandacht worden besteed. Het gemeentelijke niveau is nog buiten beeld. Wel wordt er door een aantal ontwikkelingsorganisaties aandacht besteed aan politieke bewustwording van de bevolking op lokaal niveau omdat de Malinezen nog niet goed weten om te gaan met de nieuwe wetten en regels die voor dit niveau gelden. De gemeentelijke structuur bestaat nog maar pas.

Naast de hoofddoelstelling van de IMD missie van oktober zijn er een aantal doelen waarbij nadere persoonlijke kennismaking met elkaar en met organisaties die zich met democratisering in Mali bezighouden, een plaats innemen. Al met al kunnen we terugzien op een intensief verlopen missie waarin de hoofddoelstelling is uitgevoerd.Tevens is er door de andere doelstellingen een aantal contacten ontstaan die voor het verdere verloop van het werk van de Raad en het Comité van belang kunnen zijn."

Bamako, Karel de Vries

Voor verdere informatie over het NIMD en Mali: www.nimd.org

Reacties naar aanleiding van dit stukje naar: sgp@nimd.org

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 november 2003

De Banier | 24 Pagina's

Reportage · Groei democratie in Mali

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 november 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken