Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · De Opgang uit de hoogte

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · De Opgang uit de hoogte

5 minuten leestijd

Om te verschijnen die gezeten zijn in duisternis en sciiaduw des doods.

Lukos 1: 79a

Zacharias zingt zijn lofzang. Eerst bezingt tiij de lof van de Heere, de God Israels, omdat Hij een hoorn der zaligheid heeft opgericht. Daarna profeteert hij over het werk dat zijn zoon Johannes zal gaan doen. Hij zal heengaan voor het aangezicht van de Heere om Zijn wegen te bereiden. Zo zal Zijn volk kennis der zaligheid verkrijgen in de vergeving hunner zonden.

Over verschillende zaken spreekt Zacharias. Over de oorsprong van alle heil en zaligheid: de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Over de komst van de Messias: Hij noemt Hem de Opgang uit de hoogte. Bileam had van Hem geprofeteerd als de Ster die uit Jakob voort zou gaan en Maleachi sprak van het opgaan van de Zon der gerechtigheid. Deze Opgang, deze Ster komt om te verschijnen aan mensen gezeten in duisternis en schaduw des doods. De Messias komt als de Zon, als het Licht dat in de duisternis schijnt.

Onze duisternis is groot.We zijn het ware licht kwijt. We hebben de gemeenschap en zalige nabijheid des Heeren verloren.We hebben ons eruit gezondigd en maken de kloof almaar groter In deze geestelijke verlorenheid verkeren we in de schaduw van de dood. Eén schrede en we zijn immers in de eeuwige dood.

Nu verschijnt de Messias, de Opgang uit de hoogte. Hij doet Zijn licht schijnen in onze duisternis.Wat een goedheid van de Heere. Hij laat ons weten van die ene Naam on­

der de hemel gegeven tot zaligheid. Hij nodigt ons hartelijk om bij Hem toevlucht te zoeken."Wendt u naar Mij toe en wordt behouden", zo roept Hij het iedereen toe. Geloven we dat Hij welmenend roept;

en dat wij behoudenis nodig hebben? Hoort toch Zijn stem en leeft.

Helaas moest Johannes ervan getuigen dat de duisternis het niet begrepen heeft. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Geloven we dat! Of denken we dat wij anders zijn? De Joden zeiden: zijn wij dan ook blind? De Heere opene onze ogen zodat we onze duisternis gewaar worden en licht zullen gaan begeren. Het is nu de dag der zaligheid. Het is nu de tijd om te roepen met die blinde: Zone Davids, ontferm U mijner

Galilea wordt wel in het bijzonder genoemd het land van de duisternis en van de schaduw des doods. Daar had het, vergeten van de Heere en van Zijn heilzame wet, zulke ernstige vormen aangenomen. Men kon beter weten, maar men verliet de God der vaderen en volgde almeer eigen gekozen wegen. Is dat niet een duidelijk beeld van ons land, van ons volk? Hoewel men beter kan weten, toch noemt men de duisternis licht en de schaduw des doods houdt men voor het leven in de hoogste trap. Men noemt immers in menig opzicht het goede gebod Gods kwaad en het kwaad der zonde wil men in veel gevallen goed geheten hebben. Helaas moeten we daarbij erkennen dat het in de kerken van Nederland vaak niet veel beter is.Welk een duisternis rondom ons; én in ons.

Maar nu doet de Heere toch ook in december 2003 klinken: Hij bezoekt met de Opgang uit de hoogte om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. O, de Heere Zelf geve ons te zien en te horen. Opdat we onze nood en ellende recht als schande en schuld voor de Heere zullen beleven en erkennen. En opdat we dat wondere licht mogen zien door het geloof dat Hij werkt en werl< zaam maakt door Zijn Woord en Geest. Zou er dan niet toch nog ver­ wachting zijn, voor gezin en persoon, voor kerk en kerken? Zelfs, in welke mate dan ook, voor land en volk? Vast en zeker; alleen bij de Heere vandaan. Niet op de wijze die wij misschien wenselijk achten, maar in de weg die de Heere behaagt.

De Messias verschijnt aan dezulken die zitten in de duisternis en schaduw des doods. Wat is dat een wonder, juist wanneer we onszelf zo leren kennen. Als we er achter gekomen zijn dat we in de duisternis zitten en geen licht hebben. Wanneer we vanwege de last van onze zonde en geestelijke armoe ons waarnemen als in de schaduw des doods, dan zien we geen uitkomst. We hebben geen licht. Het zou ook geen onrecht zijn als de Heere ons zou wegwerpen, want het is alles eigen schuld.

Hoort nu, u en jij, die zit in die duisternis en doodsschaduw. Daar verschijnt licht. Daar verschijnt het Licht. Daar komt de Messias. Zaligmaker is Zijn Naam. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Ziet Hem, Hij komt.Vanuit Zijn Woord klinkt Zijn stem: Ziet hier ben Ik, Ik ben uw heil alleen. Juist degenen die in duisternis zitten en geen licht hebben, die zich waarnemen te verkeren in de schaduw van de dood, tot dezulken klinkt het in het bijzonder: maak u op, wordt verlicht. Ziet uw Licht komt.

Het is de Heilige Geest Die blinde ogen opent zodat we onze ellende gaan zien en deze als nood gaan gevoelen. Het is dezelfde Geest Die het oog des harten op

Christus richt en Hem doet zien als de Zaligmaker Wat een heerlijkheid en blijdschap wanneer we Hem zien Die verschenen is om ook ons heel persoonlijk

uit de duisternis en de doodsschaduw te bevrijden. Daartoe moest Hij de duisternis en schaduw des doods, ja de dood zelf, ingaan. Maar Hij heeft het willen doen. In volkomen overgave. Om zalig te maken dat verloren was. Naar 's Vaders welbehagen. Vandaar dat Zacharias begon met te zeggen: Geloofd zij de Heere, de God Israels. Zullen wij dat ook eenmaal zingen?

Dordrecht, ds. P. Mulder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 december 2003

De Banier | 32 Pagina's

Meditatie · De Opgang uit de hoogte

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 december 2003

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken