Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig · Wijsheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig · Wijsheid

5 minuten leestijd

Abraham Capadose, de arts van het Réveil, had zijn vrienden Bi/derd/jk en Da Costa en anderen op bezoek.V^i] schrijven 1823, bijna tv^ee eeuwen geleden dus. Er kwam op een zei< er nnoment nog iemand binnenstappen, een zeepzieder uit Muiden. Drie en misschien nog wel meer geleerde mannen en een ongeletterd mens, te weten Bastiaan Heyl< ens, de kleine burgerman van het Réveil. In een brief van Capadose aan Dirk van Hogendorp, de jurist van het Réveil, wordt verwonderd verslag gedaan van deze ontmoeting met Heykens en wordt gewaagd van zijn oprechtheid, krachtige uitstraling en welsprekendheid. "Doordringend was het dat hij onzen Bilderdljk en ons allen als verstomde, dit is volstrekt onmogelijk: Nimmer heb ik zoodanig een man gezien, het is alles liefde en echt-Christelijke verlichting van het verstand. En onzen 6/7derdijk zelve getuigde in hem iets Apostolisch te erkennen. Gij beseft licht hoe wij allen een middagmaal van waar genot hebben mogen smaken." Deze belevenis van deze voormannen van het Réveil vond ik in het laatstverschenen boek van de heerW. van der Zwaag.'

Liefde en echt-christelijke verlichting van het verstand. Deze combinatie vormt v/ijsheid. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid; allen, die ze doen, hebben goed verstand, aldus Psalm III. Mensen als Bastiaan Heykens zijn er de eeuv/en door altijd geweest. Eenvoudige mensen, zonder voltooide academische studie, maar toch sprekend met werkelijke wijsheid en gezag. Ook in de SGP zijn ze er steeds geweest. Mensen die in alle eenvoud gezin, kerk, school, polderbestuur, coöperatie of een andere beroepsvereniging dienden, en daarenboven in de politiek zaten.Van een afstandje bekeken, begrijp je niet hoe dat allemaal ging en misschien zeggen de betrokkenen ook wel dat de gebrachte offers aan tijd en inzet ook groot, té groot zijn geweest. Maar ze wisten zich op die plaatsen gesteld, het was een soort roeping.

Ik moest aan al deze dingen denken toen ik kort na de begrafenis van de heer K. Meuleman sr, waar ik met de heer en mevrouw Holdijk onze kamerfracties en partij vertegenwoordigde, de betreffende passage in het boek van Van der Zwaag las. Wat hebben we de wijsheid als boven omschreven toch nodig; eenvoud, wijsheid en gezag. Deze mensen hadden deze gaven ook niet van zichzelf; die talenten waren hun door God toevertrouwd. Hém komt dan ook de dank toe, zij waren de eersten om dat te getuigen. Laten we in hun spoor treden, onder het gebed of de Heere ook ons wil gedenken. De heer Holdijk zal elders in deze Banier aandacht schenken aan de heer Meuleman.

Opperste verbazing

Ik heb in mijn jarenlange lidmaatschap van de Tweede Kamer al heel wat ge­ hoord en gezien waarover ik verbaasd was. Maar afgelopen donderdag spande toch wel de kroon. Er werd een debat gehouden over de zogeheten belastingvrijstaatjes. Tot voor kort wisten we niet eens dat deze vrijstaatjes bestaan. We leven in een land met een beheerst fiscaal regime. De overheid heeft het recht belasting te heffen van de burgers en wij ingezetenen hebben de plicht deze te betalen. Zo was het al in Oudtestamentische en Nieuwtestamentische tijden, zo is het nog. Je mag er dan toch van uit gaan dat - al of niet met enige moeite - de opgelegde belasting ook inderdaad wordt geïnd. Dat blijkt dus niet het geval. Grotere woonwagencentra, illegale gokhuizen, de prostitutiebranche, (bepaalde) coffeeshops, houseparty's, belwinkels, clubhuizen van de Hells Angels; in totaal een zeventien "vrijplaatsen". We konden onze oren niet geloven! We waren in opperste verbazing toen de staatssecretaris deze opsomming gaf. Hij hield overigens wat slagen om de arm; zowel naar de ene als naar de andere kant.

Het konden er meer en minder zijn. Maar dat er heel wat aan de hand is, is duidelijk.

Het is uiteraard niet te accepteren dat bepaalde burgers en branches gewoon niet aan hun belastingplicht voldoen en met een grote mond en zelfs intimidatie de belastingdienst en vervolgens de deurwaarders op afstand houden. Regering en Tweede Kamer hebben afgesproken dat er aan deze laakbare praktijken snel een einde wordt gemaakt. Dat zal nog heel wat voeten in de aarde hebben. De inning zal met rugdekking van politie en justitie moeten geschieden hier en daar De mensen

die dat moeten doen zijn niet te benijden. Het is zelfs niet eens van gevaar ontbloot. Maar er kan noch mag in worden berust dat fundamentele rechtsregels worden geschoffeerd.

Aanslagen Madrid

Afschuwelijk, die aanslagen in treinen op stations in Madrid.Terreur van de ergste soort. De klem­

mende vraag moet op het ogenblik dat deze bijdrage wordt geschreven, nog definitief worden beantwoord, namelijk wie er voor deze aanslagen aansprakelijk zijn. De ETA, een nationalistische groepering in Spanje die wellicht drie dagen voor de verkiezingen in Spanje chaos zou willen, óf Al Qa'ida, de beruchte internationaal vertakte extremistische islamitische organisatie die al eerder op lugubere wijze van zich deed spreken. In het eerste geval zou het gaan om een Spaans conflict, in het tweede geval gaat het om nog veel meer en gaat er een dreiging van uit die ook ons land raakt. Hoe het zij, we houden er ons hart bij vast en betuigen vanaf deze plaats onze diepe verontrusting. Wij wensen de nabestaanden van omgekomen reizigers en de vele gewonden kracht en troost toe, die ten diepste alleen van Boven komen kan.

13 maan 2004

Van der Vlies

' Twaalf Révetlgetuigen, Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten; pagina 296

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 2004

De Banier | 32 Pagina's

Kort en bondig · Wijsheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 2004

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken