Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Dit is een efa, die voortkomt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Dit is een efa, die voortkomt

5 minuten leestijd

"Dit is een efa, die voortlwmt."

Zacharia 5: 6 midden

In dit zevende nachtgezicht ziet Zacharia, een efa, een vat, nnet daarin een zedeloze vrouw als een beeld van de goddeloosheid. Nadat een plaat lood (-het zware oordeel) op haar werd geworpen, ziet Zacharia dat deze plaat wordt opgeheven door die vrouw. De zonde is niet zomaar de mond gesnoerd en de heersende kracht der zonde is niet zomaar gebroken. En onder het oordeel wordt nooit gebukt als God het niet geeft!

Met alles wat in haar Is, poogt de vrouw de plaat lood op te heffen en van zich te werpen. En met alles wat in zich is, poogt een zondaar de bestraffende mond te doen zwijgen en de vermaningen tegen te spreken.

Er wordt een hevige strijd gevoerd tussen die vrouw, de zonde, en tussen haar bestraffers. En dan laat de Heere in dit nachtgezicht zien hoe de vrouw in de efa weggevoerd werd naar het land Si-

near door twee vrouwen, dat zijn engelen met ooievaarsvleugelen versierd. En tenslotte ziet Zacharia dat daar een huis voor haar gebouwd wordt; dat zij daar gevestigd en gesteld worde op hare grondvesting!

Betekenis

Deze vrouw is een beeld van de zonde en de goddeloosheid. En zoals die vrouw in

die efa werd weggevoerd, zo zal de Heere eenmaal de zonde van zijn duurgekochte Kerk wegdoen! Volkomen.Tot troost voor een over de zonde bedroefd gemaakt volk, dat de strijd tegen de zonde maar niet te boven komt. En als de Heere door zijn Geest de heerschappijvoerende macht der zonde breekt in het leven van dit volk, dan komt die kwellende macht van de zonde toch elke keer weer boven en probeert die vrouw dat deksel toch weer af te werpen! En als het oordeel over de zonde al eens gebillijkt mag worden, hoe snel is daar weer de opstand en het onverenigd zijn met de Heere. 't Is de klacht van Gods Kinderen in de heiligmaking: "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam der zonde en des doods? " Maar God zal de zonden wegdoen. Zover het west verwijderd is van't oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, voor ons de schuld en zonde weggedaan. En dat door het Bloed des Lams!

Werd de zonde ons ooit tot smart? En leerden we iets kennen van die zware strijd tegen de zonde? Dit zijn toch wel de eerste beginselen van het nieuwe le­ ven! Maar leerden we ook door Gods Geest iets kennen van Het Lam Gods, Dat de schuld en de zonde en de vloek van Zijn Kerk wegdroeg. Hij werd zelf verbrijzeld onder de loden plaat van Gods Recht. Hij werd weggevoerd naar het Sinear van Golgotha en heeft buiten de legerplaats geleden en is gestorven en heeft alzo het handschrift der zonde uitgewist.

De Heere laat aan Zacharia ook zien, dat voor diezelfde zonde, waar hij Zijn volk van verlost door het Bloed des Lams, een huis gebouwd wordt in Sinear! Met Sinear wordt de verzamelnaam voor Babel, de goddelozen en onbekeerden bedoeld.Voor alles wat Gode vijandig is. Zij bouwen voor de zonde een huis. Zij stellen en vestigen de ongerechtigheden op hare grondvesting. Dat betekent dat zij de zonden beschermen! De ongerechtigheid moet gevestigd, wettig geregeld worden. Zij moet gesteld worden.

Werkelijkheid

Vreselijke werkelijkheid om ons heen in Nederland en in ons volksleven. Goddeloze onbijbelse samenlevingsvormen zijn wettig geregeld. De zonde wordt beschermd en goed gepraat. Normen en waarden worden weggevaagd! De restanten van een weleer Christelijke samenleving moeten in hoog tempo worden opgeruimd. Euthanasie, abortus, prostitutie. Er wordt een huis voor gebouwd! De natuurlijke liefde ebt weg, zelfs van een moeder tot haar kind! En mag een mens zelf niet beslissen om te sterven? Het moet alles kunnen! Schuld is geen schuld meer. En het kwaad mag niet of nauwelijks gestraft worden. O, land, land, land, hoor des Heeren Woord...

Echter, als we geen hartvernieuwende genade ontvangen hebben en we in onze doodstaat voor God verkeren, koesteren en beschermen we ook de zonde. In ons hart doen we niet anders dan in het groot in ons land gebeurt. Voor de zonde een huis bouwen! En de ongerechtigheid vestigen! Zijn we ooit aan die gruwelen bekend gemaakt? O lezer, laten we toch om ontdekkend licht vragen.Want dan gaan we zien dat alles wat om ons heen gebeurt, ten diepste een afspiegeling is van ons eigen bedorven bestaan voor God. Dat alle zaden van boosheid in ons eigen hart

liggen en het slechts weerhoudende genade is, als het er niet uitkomt. Hebben we dat ooit bevindelijk geleerd? En dat we niet anders doen dan proberen het oordeel te ontlopen en onszelf te rechtvaardigen om de zonden uit te kunnen leven? M

Gelukkig de mens die het bittere Godonterende karakter van de zonde voor God leert kennen en bewenen. Dan kunnen

we ons nooit boven de ander verheffen! Integendeel! Dan komen we onder God en onze naaste terecht. Gelukkig diegene in wier leven de heerschappijvoerende macht der zonde gebroken wordt. Die een heilige oorlog leert kennen tegen het inwonend verderf. In wier leven bij wijze van spreken de Allerhoogste die plaat van lood werpt om de zonden ten onder te krijgen. Die onder het oordeel mogen leren bukken en buigen. En Die in de strijd tegen de zonde ook mogen leren zien op de Gezegende des Vaders, van de Hemel geopenbaard, Die de zonden van Zijn kerk voor eeuwig heeft weggedaan. Zo doe Hij ook aan mij! Rampzalig daarentegen diegene, die voor de zonde een huis bouwt in het land Sinear. Die de ongerechtigheid vestigen en de goddeloosheid grondvesten, om hen heen en in hun harten. Hoe vreselijk om dan te vallen in handen van de Levende God. Schenke de Heere nog hartbekerende genade en geve Hij nog te zuchten ook voor ons arme land.

Ds. W.J.Karels, Hardinxveld-Giessendam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 2004

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Dit is een efa, die voortkomt

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken