Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum · Integratie en godsdienst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum · Integratie en godsdienst

5 minuten leestijd

De integratieproblematiek staat al lange tijd hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Dat zal voorlopig wel zo blijven ook. De commissie Blok heeft een rapport uitgebracht onder de titel "Bruggen Bouwen".Ter voorbereiding op de behandeling van dat rapport in de Tweede Kamer hebben verschillende politieke partijen een notitie geschreven waarin zij hun visie op het integratiebeleid beschrijven. In deze bijdrage een korte impressie van de partijstandpunten van D66 en Groenlinks met betrekking tot de religieuze identiteit van migranten, waarbij ook wordt ingegaan hoe de SGP hier in beginsel tegenover staat.

Groenlinks

Groenlinks verwoordde haar visie op het integratiebeleid in een notitie met de titel "Het hoofd koel, het hart warm". Deze partij ziet de emancipatie en integratie van migranten als misschien wel debelangrijkste sociale uitdaging van dezeeeuw. Goede integratie vereist volgens Groenlinks emancipatiebeleid.Wat hen betreft wordt de statische benadering van "integratie met behoud van identiteit" vervangen door de dynamische benadering van "integratie door emancipatie". Deze laatste aanduiding hebben ze ook als ondertitel aan hun rapport meegeven.Wat verstaat Groenlinks onder geëmancipeerde burgers? Geëmancipeerde burgers doen volwaardig mee in de samenleving. Ze zijn goed opgeleid, mondig en economisch en sociaal zelfstandig. Ze maken autonome keuzes voor de inrichting van hun eigen leven. Ze nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, kennen en respecteren gangbare waarden en normen en elkaar en zijn actief in sociale verbanden.

Uit deze korte opsomming blijkt dat Groenlinks van migranten vraagt zich te emanciperen tot moderne geseculariseerde burgers.Van een partij als Groenlinks is dat te verwachten. Deze partij strijdt immers van oudsher voor de bevrijding van individuen uit benauwende groepsconventies en ongelijkwaardige relaties. De autonomiegedachte, het recht van ieder mens om eigen keuzes te maken in levensstijl en levensloop, staat centraal. Deze benadering zien we ook terug bij een partij als D66.

D66

D66 schreef een notitie over het integratiebeleid onder de titel "De anderen, dat zijn wij". D66 vindt dat de overheid moet optreden tegen groepsdwang en onderdrukking binnen de eigen etnische groep, religie of zelfs familie. Bij D66 staat niet de autonomie van de groep, maar van het individu centraal. Iedereen die in Nederland woont heeft individuele vrijheidsrechten. waarbij ook de vrijheid van de ander moet worden gerespecteerd. Culturele diversiteit ziet D66 als een groot goed, maar fundamentele Nederlandse waarden en normen mogen daarbij niet in het geding komen. De belangrijkste waarden en normen zijn volgens D66 vastgelegd in artikel I van de Grondwet.'Wie in Nederland is of naar Nederland komt moet het beginsel van individuele keuzevrijheid en het non-discriminatiebeginsel accepteren als de grondslag van de Nederlandse samenleving. Over het belang van die waarden mag volgens D66 geen enkel misverstand bestaan.Wie hiermee niet instemt, krijgt als het aan D66 ligt niet het recht naar Nederland te komen. D66 gaat dus nog een stapje verder dan Groenlinks. Zij wil immers in ons land alles weren en uitroeien wat in strijd is met het autonomiebeginsel.

SGP

De SGP deelt de opvatting dat migranten zich moeten emanciperen tot autonome burgers beslist niet. Het lijkt er nu veelal op dat godsdienst als een belemmering wordt gezien voor integratie. Dat hoeft echter helemaal niet het geval te zijn. De christelijke godsdienst is lange tijd de samenbindende factor in ons land geweest. Nu daarvan steeds minder sprake is, is men op zoek naar een andere samenbindende factor Het lijkt erop dat men die gevonden heeft in de seculiere moraal. Onder het mom van een neutrale overheid probeert men veel wat met godsdienst te maken heeft tot het privédomein terug te dringen.

De SGP maakt zich zorgen over de islamisering van de samenleving. De islamitische godsdienst is in strijd met de christelijke godsdienst of daar zelfs vijandig tegen. De SGP vindt echter niet dat deze mensen zich moeten aanpassen aan de geseculariseerde Nederlandse moraal. Dat is een heilloze weg. Hoewel de Grondwet de vrijheid van godsdienst erkent, is de SGP ervan overtuigd dat de christelijke moraal waarvan we in de Tien Geboden een samenvatting kunnen lezen heilzaam is voor alle mensen. Dat getuigenis heeft de SGP in de politiek altijd naar voren gebracht. Met dit getuigenis houdt de inbreng van de SGP niet op. Ook in een multiculturele samenleving dienen mensen vreedzaam met elkaar samen te leven. Een belangrijke voorwaarde is het respecteren van democratische spelregels. En juist daarover bestaat In onze samenleving grote zorg en zelfs angst. De terroristische aanslagen van moslimfundamentalisten spreken voor zich. In het bijzonder op dit punt is een krachtig overheidsoptreden noodzakelijk. Het moet duidelijk zijn dat voor migranten die zich met terroristische activiteiten bezighouden, of daarover hun goedkeuring uitspreken, in ons land geen plaats is. Opvallend is dat dit feit in de integratierapporten van Groenlinks en D66 niet expliciet wordt benoemd. Zij willen de islamisering van de samenleving bestrijden met een seculiere moraal. Het is veel belangrijker de energie te steken in het bestrijden van fundamentalistische (dat is wat anders dan fundamentele) organisaties en activiteiten, dan te proberen alle migranten een seculiere moraal op te leggen. Er bestaat op dit moment grote onzekerheid en onduidelijkheid over de vraag in hoeverre de islam een voedingsbodem is voor fundamentalistische en terroristische activiteiten. Zolang daarover onduidelijkheid blijft bestaan, zijn alle pogingen tot een succesvolle integratie op voorhand tot mislukken gedoemd.

drs.J.W. van Berkum

Wetenschappelijk medewerker Guido de Brès-StJchting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 2004

De Banier | 24 Pagina's

Studiecentrum · Integratie en godsdienst

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken