Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum · In de kijkerd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum · In de kijkerd

5 minuten leestijd

Het studiecentrum houdt zich onder andere bezig met het doordenken van politieke vraagstukken. Een van de middelen voor een standpuntbepaling is een conferentie organiseren. Voor de zomer worden er nog twee bijeenkomsten over twee geheel verschillende thema's georganiseerd. Ongevraagd en gevraogd. Bij beide thema's een korte toelichting.

Congres 9 juni 2004: Integratie

Het integratievraagstuk staat hoog op de politieke agenda. De integratievraagstukken zijn minder onschuldig dan velen denken. In de media worden de SGP en de moslimfundamentalisten gretig op één hoop gegooid. Onjuist, maar het gebeurt. Het verbaast overigens wel dat in een commentaar van het Reformatorisch Dagblad (26 april 2004) wordt gesteld dat het boek 'De weg van de moslim' verboden moet worden. Natuurlijk moet worden opgetreden tegen het aanzetten tot strafbare handelingen, maar met het zondermeer verbieden van een niet welgevallig boek, zou een gevaarlijke weg worden ingeslagen. Dan is een discussie over het verbieden van de Bijbel wellicht niet zo ver meer weg. In het NRC Handelsblad is al een voorschot genomen! Met andere woorden: het luistert nauw.Vandaar dat we het thema hebben opgepakt en op het congres ingaan op vragen als: Wat is de betekenis van de godsdienst in een integratieproces? Wat is de visie van de islam op burgerschap? Wat is de betekenis van de christen als burger in staat en maatschappij? Geef van uw betrokkenheid blijk en discussieer op 9 juni a.s. mee over een zo'n ingrijpend thema. Zie verder de advertentie in dit nummer van De banier.

Symposium 29 juni 2004: Veranderend platteland

Er is de laatste jaren veel geschreven over het platteland. De verstedelijking rukt immers op en het platteland boert (hard) achteruit. Het platteland van Nederland is al lang niet meer overwegend agrarisch. Land- en tuinbouw blijven weliswaar van belang voor een vitaal platteland, maar in veel regio's hebben andere sectoren de rol van economische drager overgenomen. Te denken valt daarbij aan industrie, (detail)handel, transport, recreatie en dienstverlening. Het platteland heeft echter niet alleen een economische functie, want veel bewoners van de grote steden willen er wonen, het is geliefd bij recreanten en niet te vergeten het is onze voorraadkamer voor water, natuur en biodiversiteit. Bij de inrichting en beheer van het platteland moet met al deze belangen rekening worden gehouden. Dat is geen gemakkelijke opgave en vraagt om keuzes bij de inrichting. Daar komt bij dat het nieuwe gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid (GLB) grote invloed zal hebben op de toekomst van de landbouw in Nederland en daarmee op die van het platteland.

Zigzagbeleid

Aan duidelijke keuzes ontbreekt het, omdat het overheidsbeleid een zigzagbeleid is. Een voorbeeld hiervan is de Hoekse Waard.Tot voor kort nog aangewezen als Nationaal Landschap, nu ten prooi geven aan de 'de economie'. In de Nota Ruimte van minister Dekker blijft er voor de Hoekse Waard nog zo'n 10% over voor water, natuur en landschap. De rest wordt gerekend tot het nationale verstedelijkte netwerk. De economie krijgt letterlijk alle ruimte.

In april 2004 verscheen de publicatie van de Raad Landelijk Gebied (RLG) met de titel 'Het platteland aan het stuur'. In dit advies komen enkele adviezen voor die we willen vermelden. De RLG stelt in dit advies aan de minister van LNV dat veranderend platteland vraagt om vernieuwd bestuur."Veranderingen in het landelijk gebied vragen om een heroriëntatie op de rol tussen overheden onderling en tussen overheid en samenleving. Provincies moeten in de toekomst eerstverantwoordelijk worden voor de realisering van rijks- en provinciale doelen om het landelijk gebied in te richten en te beheren. Samen met gemeenten, waterschappen, burgers en hun organisaties zorgen zij voor de realisering hiervan. Het rijk moet zich strikt beperken tot de hoofdlijnen van het beleid. Het rijk hoort in de regio niet meer samen met de provincie in één vergaderzaal te zitten met maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers. Ofwel: de provincie doet het, geen rijkspottenkijker naast de provincie.

De RLG adviseert provincies en gemeenten binnen de eigen doelen voor het landelijk gebied uitdrukkelijk ruimte te laten voor initiatieven van maatschappelijke groepen, ondernemers en individuele burgers. Provincies en gemeenten moeten hierover bij de start van een project afspraken maken met organisaties in de samenleving, ondernemers en individuele burgers en die in gebiedscontracten vastleggen.

De RLG vindt ook dat het activeren van de samenleving vraagt om een charismatisch bestuurder in het gebied, bijvoorbeeld een gedeputeerde, een wethouder of een burgemeester Ook is voor het werkproces een 'inspirator' uit de buurt of uit de streek nodig. Dit zijn gedreven mensen die op een ongebruikelijke manier te werk gaan, met een intuïtief strategisch inzicht en die anderen aan zich kunnen binden. De bestuurders moeten ruimte geven aan deze mensen en ideeën en oplossingen accepteren die niet in het vigerende beleid passen.

Afscheid C. Molendijk

Afgezien van de vraag of alle adviezen van de RLG moeten worden overgenomen, is het laatst genoemde advies beslist de moeite waard. Over de relatie tussen politiek en burger gesproken! Wie in de Hoekse Waard denkt aan een charismatisch bestuurder, denkt aan de heer C. Molendijk. Hij is wethouder van de gemeente Korendijk. Hij heeft onlangs besloten een punt achter zijn meer dan 30-jaar actieve participatie in de gemeentepolitiek te zetten. Als blijk van waardering biedt het gemeentebestuur hem op 29 juni a.s. een symposium aan over enkele actuele vraagstukken van 'zijn' Hoekse Waard. Het gemeentebestuur heeft het studiecentrum van de SGP gevraagd dit symposium te organiseren. Deze uitnodiging is aanvaard.

drs.J.Mulder, direaeur Guido de Brès-Stichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 mei 2004

De Banier | 22 Pagina's

Studiecentrum · In de kijkerd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 mei 2004

De Banier | 22 Pagina's

PDF Bekijken