Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

10 minuten leestijd

Irak

Zoals het er nu naar uitziet is de Tweede Kamer al weer een week op dreef als deze Banier verschijnt. Na acht weken reces nemen de politici op het Binnenhof de draad weer op. Wat niet wil zeggen dat er in die afgelopen weken niets is gebeurd. Het kabinet heeft, als we de kranten mogen geloven, voortvarend vergaderd over de begroting voor volgend jaar. En gezien de torenhoge financiële problemen die er zijn, is het een hele prestatie dat daarbij ook al overeenstemming is bereikt over de te nemen maatregelen. Als alles goed gaat zullen we op Prinsjesdag het eindresultaat te zien en te horen krijgen.

Reces

Het is de laatste jaren min of meer regel dat de Tweede Kamer haar reces wel een of meerdere keren onderbreekt voor iets spoedeisends. Meestal betreft het dan een internationale ontwikkeling die de Kamer ertoe doet besluiten even terug te keren van vakantie. Dat heeft ermee te maken dat Nederland relatief vaak betrokken is bij conflicten in de wereld omdat'wij' troepen leveren voor de ter plekke gestationeerde vredesmacht. Betrof het een jaar of wat geleden vaak de toestand op de Balkan (voormalig Joegoslavië), de laatste jaren is het de situatie in het Midden-Oosten.

Zo ook dit jaar. Met Nederlandse militairen en materieel in Zuid-lrak, is ons land direct partij bij het conflict dat daar wordt uitgevochten tussen de Verenigde Staten en de fatsoenlijke Irakese bevolking en regering enerzijds en anderzijds onverzoenlijke en gewelddadige moslims, al dan niet onder aanvoering van wat men noemt'geestelijk leiders'. Toen ons land besloot militairen naar Irak te sturen, koos de regering voor stationering in een provincie in het zuiden die als rustig en betrekkelijk veilig bekend staat. En dat was ook zo. Het aantal incidenten in Al Muthanna was gering; het aantal slachtoffers aan Nederlandse zijde bleef beperkt.

Inmiddels valt niet te ontkennen dat de strijd eerder oplaait dan luwt. Het zijn met name enkele groepjes fanatieke islamieten die in Irak dood en verderf zaaien om op die manier het vredesproces kapot te maken. De bloedige aanslagen volgen elkaar in rap tempo op, en de onrust die dat geeft is ook merkbaar in de provincie waar Nederlandse militairen bescherming moeten bieden en zorgen voor orde en rust. De Tweede Kamer debatteerde vorige week dinsdag met minister Kamp van Defensie over de nieuwe (on)(veiligheid s)situatie in Al Muthanna. Dat gebeurde op verzoek van met name de fracties van SP en D66. De dood van de Nederlander Jeroen Severs was voor die partijen de aanleiding om de regering hierover enkele vragen te stellen.

Voor de SGP kwam Van der Staaij een dag over van zijn reces-adres. Hij begon zijn bijdrage met het uitspreken van de wens dat de nabestaanden van de gesneuvelde militair sterkte en steun mogen zoeken en vinden bij God. Ontstellend, zo'n bericht, leder weet dat dit de gruwelijke realiteit kan zijn van een oorlog, maar het blijft iedere keer weer een schok.Triest is dat dit incident erop wijst dat de situatie ook in het door Nederland gecontroleerde gebied dui-

delijk verslechtert. En dat dit feit niet zonder consequenties is voor de Nederlandse aanwezigheid, staat buiten kijf Is het nu nog zo dat het'onze' missie is om naast stabiliteit ook wederopbouw e bevorderen, als deze trend zich doorzet kan er van de wederopbouwkant van de zaak maar bitter weinig overblijven. Alle aandacht moet dan gericht worden op het beteugelen van erroristische gewelddaden.

Vijand

an der Staaij herinnerde eraan dat de Kamer vlak voor het zomerreces al van edachten wisselde over de situatie in Irak.Toen eveneens naar aanleiding van oplaaiend geweld.Terecht heeft de regering in juni niet toegegeven aan sommige fracties die de regering wilden dwingen aan te geven wanneer het moment zou zijn aangebroken om ons terug te trekken uit de regio. Nooit doen, luidde toen het SGP-advies, want doe je het wel, dan weet de vijand precies waar hij op aan moet sturen. Ook nu laat de regering zich niet verleiden tot het schetsen van de 'grenssituatie'.Tot op heden konden de Nederlanders ter plekke ook goed werk doen, werk dat gewaardeerd werd door het overgrote deel van de lokale bevolking.

De SGP ziet in de gewelddaden van de laatste weken geen reden om nu ineens vraagtekens te zetten bij de aanwezigheid van Nederland in Zuid-lrak.Van der Staaij stelde dat vredesmissies nu eenmaal niet zonder risico's zijn. Er mag echter niet gecapituleerd worden voor toenemend geweld. En: aan de Irakezen zijn beloften gedaan. Dan moet er ook alles aan worden gedaan om die beloften waar te maken, uiteraard binnen de grenzen van wat verantwoord is.

En wat is dan verantwoord? Van der Staaij zei dat dit geen zaak is van de Tweede Kamer De eerst aangewezene om vanuit zijn kennis en zijn ervaring ter plekke daar iets over te zeggen is de bataljonscommandant. Die heeft laten weten dat er inderdaad behoefte is aan extra mensen en extra materieel. Minister Kamp heeft al laten weten dit verzoek van de commandant te willen honoreren, en de SGP vertrouwt erop dat dit dan ook zal gebeuren. Als de vakbonden nu al bij voorbaat beginnen te roepen dat de door het kabinet toegezegde extra's "zwaar onvoldoende" zijn, is dat wat de SGP betreft dan ook buiten de orde.

Verder in zijn bijdrage stond de SGPwoordvoerder stil bij de mogelijkheden die er nog zijn om bezig te zijn met wederopbouwprojecten.Als het maar even kan, zou dat moeten kunnen worden voortgezet. Als iets bijdraagt tot het wekken van vertrouwen onder de plaatselijke bevolking, zijn het wel dit soort projecten. Het zou uitermate triest zijn dat uitgerekend dit goede werk weg zou moeten vallen, al was het maar omdat dan precies gebeurt wat die moslimmisdadigers zo graag willen.

En, hierbij aanhai< end, gingVan der Staaij ook nog in op^

de positie van christenen in Irak. Het geweld tegen christenen en te

gen hun eigendommen neemt toe. Aanslagen op kerken zijn het meest duidelijke bewijs van de kwaadaardigheid van die Irakezen die nu dagelijks van zich doen spreken met hun 'acties'. De Nederlandse aanwezigheid in Irak geeft ons de mogelijkheid om direct en indirect onze invloed aan te wenden ten goede voor deze benarde groep christenen.Van der Staaij riep de regering, minister Bot in het bijzonder, op om daar dan ook werk van te maken. Nu Nederland in die positie is, moeten we er ook gebruik van maken.

Aftrek

Al vóór het zomerreces kaartte de SGP bij staatssecretaris Wijn van Financiën een kwestie aan die al jaren voor ergernis zorgt. Het gaat over het zogenaamde 'weekendbezoek' van mensen met een handicap. Nu is het zo dat alleen ouders de kosten van het weekendbezoek van hun in een tehuis verblijvende gehandicapte zoon of dochter mogen aftrekken van de belasting. Dat is een goede regeling, en ook alleszins gerechtvaardigd gelet op het belang van die bezoekjes. Maar wat is er geregeld voor eventuele broers en/of zussen van betrokkene? Kunnen zij, als zij hun broer of zus in het weekend ontvangen, de kosten ook verrekenen met de fiscus?

Het antwoord op die vraag is: nee. De SGP, hierop geattendeerd door een paar mensen die tegen dat probleem waren opgelopen, trok daarop aan de bel bij de regering in de persoon van de hierboven genoemde staatssecretaris VVijn. Met daarbij de gegevens aangereikt door en uit'het veld'. En ziedaar, de staatssecretaris erkende dat er hier een probleem ligt en kondigde vervolgens aan dat de regels zullen worden veranderd in de zin zoals door de SGP gesuggereerd. Met andere woorden: ook andere gezinsleden dan vaders en moeders mogen in de toekomst de kosten die ze maken voor het 'weekendbezoek' aftrekken van de belasting.

Sport

Een kwestie waar de SGP ook aandacht voor vroeg in de voorbije week is de aankondiging van staatssecretaris Ross van VWS dat volgend jaar de sport zal worden ontzien bij de bezuinigingen. De staatssecretaris deed deze aankondiging in de Griekse hoofdstad Athene. Daar was ze om als verantwoordelijk bewindspersoon voor de sport namens de regering blijk te geven van haar belangstelling voor dit mega-evenement, en de Nederlandse sporters in het bijzonder.

Vrijwel direct na deze aankondiging om de sport te ontzien bij de snij-operaties reageerde onze fractievoorzitter op dit bericht. Ronduit stuitend, aldus Van der Vlies. Dat het uitgerekend deze staatssecretaris is die óók verantwoordelijk is voor de bezuinigingen op de thuiszorg en voorzieningen voor gehandicapten of de invoering van eigen bijdragen in de zorg, maakt dit besluit des te schrijnenderVan der Vlies noemde het verbijsterend te moeten constateren dat dit kabinet buigt voor de oppermachtige sportlobby. Dat in deze tijd van recordbezuinigingen (die voor een deel door de SGP worden ondersteund omdat we de noodzaak ervan inzien) zo'n besluit wordt genomen, is een grof schandaal, zeker als je weet dat nogal wat bezuinigingen juist ook veel minder bedeelden treffen.Van sporters kun je veel zeggen, maar gezien prijzengelden en salarissen niet dat ze behoren tot de zwakken in de samenleving. Integendeel. Met dit besluit heeft het kabinet wat de SGP betreft dan ook krediet verspeeld.

Euthanasie

Een van de centrale stellingen die de SGP altijd heeft betrokken in het euthanasiedebat is: als toegestaan wordt dat het in sommige situaties geoorloofd is om het leven van anderen te beëindigen, zal blijken dat dat in steeds meer situaties geoorloofd gaat worden. Dat is het argument van het hellende vlak.Anders gezegd: het zal bij de euthanasiepraktijk van kwaad tot erger gaan.

Deze redenering werd door de voorstanders van euthanasie altijd weggewuifd. Het zou blijven bij de gevallen die duidelijk in de wet waren omschreven. Welnu, de tijd wijst uit dat er sinds in Nederland voor het eerst opening werd geboden voor euthanasie, véél en véél meer wordt toegestaan dan de toenmalige voorstanders van levensbeëindigend handelen voor mogelijk hielden. Laatste voorbeeld in deze reeks: euthanasie op iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer De zaak tegen de arts die euthanasie toepaste op deze demente man ging vrijuit omdat het Openbaar Ministerie de zaak seponeerde.

Toen euthanasie voor het eerst werd toegestaan in Nederland was het nog zo dat er absoluut geen euthanasie mocht worden toegepast op mensen die hun wil niet konden uiten. Dat is nu dus anders. Over dit euthanasiegeval op een demente stelden ChristenUnie en SGP gezamenlijk vragen aan de regering. De bedoeling van Rouvoet en Van der Vlies moge helder zijn: de regering oproepen om deze nieuwe stap op het euthanasiepad af te keuren. Nogmaals: het gaat van kwaad tot erger, zoals trouwens ook door anderen wordt geconstateerd. In dit verband constateerde de directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging, dr. R. Seldenrijk, terecht dat het grijze gebied rond de Euthanasiewet steeds groter wordt. Dat is een slechte ontwikkeling, aldus de NPVdirecteur

Er is opnieuw een wissel omgezet. Seldenrijk (in het Nederlands Dagblad): "Veel mensen hebben geen vaste waarden meer. Er wordt ook in deze situatie gesproken over de mogelijkheid om menswaardig te sterven. Maar is sterven wel menswaardig? We weten dat door de zonde de dood in de wereld is gekomen, en dat door de verdienste van Christus daar straks een eind aan komt. Maar wie dat houvast niet heeft, beoordeelt het leven anders. Dan worden kwaliteitseisen gesteld, aan de hand waarvan wordt bepaald of een leven al dan niet menswaardig is."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 september 2004

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 september 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken