Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie

5 minuten leestijd

"Kust den Zoon'

Psalm 2 : 12a

Psalm 2 is een adventspsalm, het is ook en vooral een Koningspsalm. Hierin is de ontsluiering van het raadsplan van God, Die Zijn Zoon heeft uitgeroepen tot Koning over Sion, de berg van Zijn heilig/ieid. Dit koningschap is van wereldhistorische betekenis. In Handelingen 4 vinden we de sleutel tot het verstaan. Daar is de gemeente in Jeruzalem bijeen die in nood en vervolging zich biddend buigt voor haar God. Ze neemt deze psalm op de lippen en bidt: want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël; om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou. Heiden en Jood, wereld en kerk één in hun verzet tegen Jezus.

Dringend appèl

In dat licht bezien vinden we in psalm 2 de neerslag van de worsteling van alle eeuwen. Het feit van het Koningschap van de Zoon van God beroert de geschiedenis vanaf de dagen dat de poort van het paradijs dicht ging achter de mens tot op het moment dat het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel zal neerdalen. Dat zet zich door tot op

vandaag. Ook in het bewogen jaar 2004 dat bijna geschie denis is.Alles wat zich voltrok staat in het teken van

de strijd tegen God en tegen Zijn Gezalfde. Het is niet anders dan het naar de kroon steken van God de Heere. Daarbij

is de oude strijdleus: geen God en geen meester.Toch gaat het Woord van de Koning uit in Nederland en in

de wereld.In het zich onderwerpen aan dat Woord ligt het geheim van heil en vrede. Alles spoedt zich naar de dag van Christus. Het Woord roept op tot verootmoediging. Het wil, door de kracht van Gods Geest, weerklank vinden in ons hart. Zodat we buigen voor het soeverein gezag van de Koning. Daarom dat dringende appèl: kust de Zoon! Dat appèl klinkt in deze volkerenwereld. De wereld die te wapen is gelopen in een opstand die heel de wereld omvat. Het is een goedberaamde aanslag op Gods Koninkrijk. De strijdleus is: laat ons de banden verscheuren, de touwen van ons werpen. De grenzen worden uitgewist, de geschillen vergeten, vijanden worden vrienden in die gemeenschappelijke strijd tegen het kruis en de heerschappij van Christus. Het gaat aan ons land en aan ons werelddeel bepaald niet voorbij, integen­ deel. De grondslagen van het volksleven zijn stelselmatig ondermijnd, de laatste resten van wat ooit christelijk was, worden opgeruimd. Normen en waarden ontleend aan het heilzame gebod van God zijn en worden verachtelijk terzijde geschoven. De discussies van de laatste weken inzake godslastering spreken boekdelen.

Volmaakte rust

Alleen, hoe dwaas is die opstand tegen God en Zijn Christus! Die in de hemel woont zal lachen; de Heere zal hen bespotten. In tegenstelling tot het woeden op aarde is er in de hemel volmaakte rust. De hemel heeft slechts een spotlach voor al dat vruchteloze gewoel. God heeft Zijn Koning gezalfd. Sion is de plaats waar Hij Zijn residentie heeft. Hij is de Zoon van God. Met dit Zoonschap staat of valt het Koningschap. Hierin schuilt het geheim van de verlossing. De strijd tegen satan, zonde en dood kon alleen gevoerd worden door Hem, Die God en mens is, de mens Jezus Christus. God gaf Zijn Zoon. De Zoon gaf Zichzelf De weg naar de troon ging over Golgotha - wat een woeden tegen het heilig Kind Jezus. Nu is Hij de strijd te boven.

En zoals de golven die zich in de branding breken op de rotsachtige kusten, is de stormloop op de muren van het Godsrijk tevergeefs. Zijn troon staat vast en onbewogen.Want Hij regeert en zal Zijn almacht tonen. Nog en weer laat Hij Zijn Woord horen: kust de Zoon. Dat roept Hij Zijn vijanden toe. God roept de wereld op tot vrede. Een vrede door de Koning van Sion verworven. Het is vrede door Zijn bloed, het is leven door Zijn dood.

Kust de Zoon!

U keert middels deze regels wel in tot uzelf? Of hebt u gaandeweg alleen maar om u heen gekeken en de vijandschap die er in uw eigen hart leeft niet ontdekt? Of u eraan wilt of niet, uw hart is een wereld in het klein, waarin ook de vijandschap opvlamt. Maar ook tot u komt het liefdesappèl om de Zoon te kussen met de kus van het oprechte berouw en de eerlijke schuldbelijdenis. Het is het appèl om de wapens van

uw verzet in te leveren en het Koningschap van Christus te erkennen. En daar is wel haast bij. De

Koning zal het er niet bij laten zitten als mensen bij zo'n vredesaanbod zich toch als opstandelingen blijven gedragen. Dan zal

Zijn toorn ontbranden. Wie niet gewillig voor deze Koning buigt, zal dat eenmaal gedwongen moeten doen. Wee

ons als we weigeren ons aan Hem te onderwerpen. Dat geldt ieder van ons persoonlijk. Het geldt ook land en volk. De roep tot bekering klinkt.Tot en met in 's lands vergaderzalen.Want de oordelen van God gaan over de wereld, ook over ons land. Hoe lang zal het nog duren voor de maat van de ongerechtigheid vol is? Daarom: kust de Zoon! Welgelukzalig zijn allen, die tot Hem vluchten, op Hem betrouwen. En Hij de kus van berouw en geloof beantwoordt met de kus van Zijn liefde. Het welgelukzalig is het zegel van Zijn hoge gunst, die Hij hecht aan de daad van de overgave aan Hem.Dan hoeven we niet te vrezen in de beroeringen en de verschrikkingen van deze wereld.Tot Sion wordt gezegd: Uw God is Koning.

ds. K. ten Klooster, Ridderkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2004

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken