Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkiezingen · Gemeenteraad maart 2006 (II)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verkiezingen · Gemeenteraad maart 2006 (II)

6 minuten leestijd

opnieuw een artikel in de verliiezingsserie r/cht/ng maart 2006: de raadsverk/ez/ngen. Veel raadsfracties en l< iesverenigingen zijn al bezig met de voorbereidingen, hetzij op liet inhoudelijke vlak -het verkiezingsprogramma-, hetzij op het meer organisatorische verenigingsvlak -de kandidaatstelling en de campagne-. In dit artikel informeren wij u over de verschillende bijdragen die u vanuit het Kerstenhuis kunt verwachten in de aanloop naar de verkiezingen.

Verkiezingsdatum

De verkiezingsdatum is nog steeds niet definitief, het wordt dinsdag 7 of woensdag 8 maart. De minister heeft al aangegeven dat hij rekening wil houden met het feit dat het op woensdag biddag is, maar het Koninklijk Besluit om de verkiezingen op dinsdag te houden, is nog niet afgegeven.

Kandidatenlijst

In een eerder artikel zijn we reeds uitgebreid ingegaan op het opstellen van de kandidatenlijst. Zie voor meer informatie over procedure (artikel 27 statuten plaatselijke kiesvereniging) en werkwijze Banier nr. 2 van 28 januari 2005 of ees dit artikel op de SG P-website, onder Verkiezingen, Gemeenteraad maart 2006. De 'voorbeeldprocedure' van de kiesvereniging Rijssen kan nog steeds worden aangevraagd via: rbiemond@sgp.nl of bel: 070-302 9073.

Samenwerking

Over de samenwerking op lokaal niveau met de ChristenUnie bent u reeds eerder geïnformeerd door de partijvoorzitter, zie Banier nn 4 van 25 februari 2005, p. 4, en Banier nr 6 van 25 maart 2005, p. 4. Uit het Hoofdbestuur is een Begeleidingscommissie samengesteld, bestaande uit de heren J. van Belzen, W. Kolijn en RA. Zevenbergen. Samenwerkende fracties worden verzocht in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met deze commissie. Dat kan via de secretaris van de commissie, de algemeen secretaris mrV.A. Smit: vasmit@sgp.nl. De begeleidingscommissie zal besturen van plaatselijke kiesverenigingen informeren over de inhoud en strekking van de samenwerkingsregeling, kan desgevraagd ondersteuning bieden bij de onderhandelingen en zal het Hoofdbestuur adviseren omtrent het op een verzoek tot samenwerking te nemen besluit.

Bij aanvragen tot machtiging voor het gebruik van de naam SGP bij lijstineenschuiving wordt door het Hoofdbestuur in ieder geval gekeken naar de (tijdelijke) overeenkomst met de samenwerkende partij(en); de inhoud van het gezamenlijke verkiezingsprogramma; de kandidatenlijst; de schriftelijke motivering van het besluit tot de verticale lijstverbinding waaronder informatie over de bestaande politieke verhoudingen, de eventuele historie van een reeds bestaande samenwerking alsmede alle andere informatie waarvan aannemelijk is dat die van belang is voor het

nemen van een besluit door het Hoofdbestuur (zoals met betrekking tot de getalsmatige noodzaak tot samenwerking).

Tijdsdiema

In het tijdschema raadsverkiezingen wordt een overzicht gegeven van belangrijke data voor de kiesvereniging en wat er moet gebeuren, zoals het aanvragen van een machtiging voor het gebruik van de naam SGP bij lijstineenschuiving of het inleveren van de kandidatenlijst. Omdat de verkiezingsdatum nog niet definitief is, zijn ook andere data nog niet vast te stellen. Wij hopen dat dit op korte termijn wel kan gebeuren. Het is ons streven vóór de zomervakantie het tijdschema toe te zenden aan de secretarissen van alle gemeentelijke kiesverenigingen.

Campagne

In het tijdschema voor de vorige verkiezingen werd een aantal bijlagen opgenomen over publiciteit. Over de campagne en het organiseren van publiciteit in de aanloop van de verkiezingen zal dit keer een aparte handleiding worden opgesteld. Ook kunnen we hiervoor al verwijzen naar het Verkiezingen-artikel in Banier nr. 4, pp. I O-11, door media-adviseur Dolf Lok. In reactie op dit artikel hebben we een aantal suggesties ontvangen die we zullen verwerken in de handleiding publiciteit.

Propagandamateriaal

Zoals reeds eerder gemeld via de Banier en aan de secretarissen van de kiesverenigingen, zijn kiesverenigingen deze keer zelf verantwoordelijk voor

de verkiezingsaffiches. Een model kan worden aangevraagd bij het partijbureau. Het partijbureau zal in het najaar van 2005 propagandamaterialen, zoals pennen, ballonnen, etc, beschikbaar stellen tegen kostprijs. Voor de wijze van bestellen en leveren, volg de berichtgeving in de Banier en op de website.

Raamwerk verkiezingsprogramma

Sommige fracties en verenigingen zijn begonnen met het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma. Het is van belang hier goed de tijd voor te nemen. Combi-fracties moeten gelijk met het aanvragen van de machtiging het concept-verkiezingsprogramma inleveren. Dit moet in de maand oktober al gebeuren (precieze datum volgt in het tijdschema). Zoals reeds gemeld op de partijdag, hoopt Voorlichting &amp; Vorming voor de zomervakantie te komen met een raamwerk verkiezingsprogramma. Voor fracties die zelf een programma opstellen, wordt een checklist met onderwerpen gemaakt die een plaats zouden moeten krijgen in het gemeentelijk verkiezingsprogramma.

Op dit moment alvast een aantal tips bij het schrijven van het verkiezingsprogramma en andere inhoudelijke documenten:

I. Als u kiest voor de werkwijze om het oude programma aan te passen aan de nieuwe situatie, is het van belang het oude programma heel goed na te zien op punten die niet meer van belang zijn en die eruit te halen. Het staat nogal dom als in het nieuwe verkiezingsprogramma wordt gepleit voor een verkeersregelinstallatie op kruispunt X terwijl die er al drie jaar is, bijvoorbeeld.

2. Maak het verkiezingsprogramma zo kort mogelijk. Het verkiezingsprogramma is enerzijds het programma waar u zelf als fractie de komende vier jaar weer voor moet gaan en waar u uit moet kunnen putten, maar anderzijds komt een ellenlang en zeer detaillistisch programma op de lezer erg vermoeiend ovenVoor de leesbaarheid is het goed elk hoofdstuk af te sluiten met een aantal speerpunten ofwel concrete actiepunten die voor uw fractie van extra belang zijn.

3. Naast het gewone verkiezingsprogramma is het erg belangrijk een verkorte publieksversie te hebben die in eerste instantie bestemd is voor alle burgers en die ook door iedereen gelezen kan worden, ook qua taalgebruik. Zeer geïnteresseerde burgers kunnen dan verder lezen in het echte verkiezingsprogramma, maar: besef dat de meeste mensen daar geen tijd voor nemen.

4. Naast een verkorte publieksversie van het verkiezingsprogramma kan gedacht worden aan het uitgeven van een folder die huis-aan-huis te verspreiden is. Deze twee documenten kunnen eventueel geïntegreerd worden. Besteed veel aandacht aan de lay-out van deze materialen. Foto's van bekende plekken in de gemeente (let indien van toepassing op evenwichtige spreiding over kernen), de fractie en de belangrijkste verkiezingsitems in uw gemeente, doen het goed bij het publiek.

5. Hebt u een iets uitgebreider verkiezingsprogramma, dan is een duidelijke inhoudsopgave onontbeerlijk. Een trefwoordenregister erbij maakt het nóg mooier Lezers die op zoek zijn naar een specifiek onderwerp vinden snel de weg in uw programma.

SGP-fotografen

Wilt u voor de foto's van uw campagnepublicaties gebruik maken van de diensten van een professionele fotograaf, dan kunt u hier de namen, adressen en telefoonnummers vinden van vier personen die regelmatig foto's maken voor de SGP, De Banier en de SGP-jongeren:

Ethan de Boon, Gele Lis 22, 3297 WC, Puttershoek, tel.(078) 67 64 840, tel. Mobiel (06) 2160 II21, email: edebo@kliksafe.nl Elsbeth Koutstaal-Blanken, Evertsenlaan 25, 3781 TA, Voorthuizen, tel. (0342) 41 34 09, email: elsbethkoutstaal(@kliksafe.nl Jan van de Maat, Ter Weelstraat 24, 7462 RT, Rijssen, tel. (0548) 51 77 70, email: stargazer896(§yahoo.com Jan Roos, Kleinmansbeek 65, 3772 TV, Barneveld, tel. (0342) 49 25 82, tel. Mobiel (06) 2950 7321. email: mail(§janroos.nl

Wie doet wat?

Tot slot melden we u voor alle duide­ lijkheid voor welke zaken u bij welke persoon in het Kerstenhuis terecht kunt in de aanloop naar de raadsverkiezingen.

Vragen over tijdschema, kandidatenlijst, samenwerking, machtigingen Hoofdbestuur: algemeen secretaris, mr.VA. Smit, email: vasmit@sgp.nl of tel. 070-302 9066.

Modelontwerp verkiezingsaffiche en (vanaf het najaar) bestellen propagandamateriaal: partijbureau, email: partijbureau@sgp.nl of tel. 070-302 9060

Raamwerk verkiezingsprogramma en publiciteit: Voorlichting &amp; Vorming, Rudi Biemond, email: rbiemond@sgp.nl of tel. 070-302 9073.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 mei 2005

De Banier | 32 Pagina's

Verkiezingen · Gemeenteraad maart 2006 (II)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 mei 2005

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken