Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

10 minuten leestijd

Opgewonden kamerleden

Twee krantenkoppen van twee avondkranten van I 7 juni, de dag na het debat met minister Donner over de ontsnapte TBS'er die in Amsterdam een 73 jaar oude man vermoordde. Het Parool: "Minister windt kamerleden om vinger." NRC-Handelsblad: "Opgewonden kamerleden snel gesust." En om nog even verder te citeren uit eerstgenoemde krant: "Spoeddebatten met minister Piet Hein Donner van Justitie beginnen een voorspelbaar patroon te vertonen. Zodra een incident bekend wordt, stijgt de politieke temperatuur razendsnel. Kamerleden staan klaar om in ronde bewoordingen hun afkeuring uit te spreken. Donner reageert in eerste instantie afhoudend. Dat leidt tot nog meer verontwaardiging en vragen. Dan komen Donners antwoorden. Soms gekmakend gedetailleerd. Maar ook principieel. Zienderogen verschrompelt de weerstand, althans bij dat deel van de Kamer dat naar argumenten luistert."

TBS

Een treffende waarneming van deze Amsterdamse krant.Want inderdaad, zo gaat het, zoals twee weken geleden over de ontsnapte TBS'er die een moord pleegde. Natuurlijk is zoiets verschrikkelijk, en bij alle incidenten die er al waren krijg je dan al snel een op zich begrijpelijke sfeer van: de minister die hiervoor verantwoordelijk is moet daar nu maar eens voor boeten. En ook: dit mag nooit meer gebeuren. Allemaal begrijpelijke reacties, maar wie vervolgens de feiten bekijkt en op zich in laat werken, beseft dat het nooit en te nimmer mogelijk is dit soort incidenten voor de volle 100 procent uit te sluiten. Dat is menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Politici alsWilders en LPF-kamerlid Eerdmans die beweren dat het anders is, bedriegen zichzelf en anderen. Na zulke debatten staan ze dan ook vaak helemaal alleen, en met lege handen bovendien.

Het debat over deze zaak werd namens de SGP gevoerd door Van der Staaij, onze Justitieman. Net als de woordvoerders van de andere partijen sprak hij zijn ontzetting uit over het gebeurde en sprak hij zijn meeleven uit met de nabestaanden. En eveneens in het voetspoor van de overige kamerleden, wilde hij weten hoe dit had kunnen gebeuren. Gelukkig is er wat betreft verlofregelingen de laatste jaren, ook op SGP-verzoek, een veel stringenter beleid gevoerd. En dus is het aantal verloven ook minder geworden en met meer waarborgen omgeven. Dat moet, want één ding staat voor de SGP hierbij voorop: dat is niet de resocialisatie van de delinquent, maar de bescherming van de samenleving. Dat weegt het zwaarst, en dat moet ook zo blijven! En als daarvoor nodig is dat er een nog zwaarder regime moet worden toegepast, of dat de betrokkenen nog intensiever moe­ ten worden gevolgd, dan zal de SGP dat steunen.

Christenen voor Israël

Twee weken geleden organiseerde 'Christenen voor Israël' in Den Haag een manifestatie tegen het toenemend antisemitisme in Nederland en in de wereld. De SGP-Jongeren verleenden daarbij -traditiegetrouw- hand- en spandiensten om de organisatie letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden. Gelet op het Israël-standpunt van de SGP, zijn er tussen Cvl en de SGP inmiddels warme en hartelijke contacten. Verschillende gezichtspunten en invalshoeken die soms waarneembaar zijn, vallen weg tegenover de verbondenheid die over en weer wordt gevoeld.

Tegen deze achtergrond zal het dan ook niemand verbazen dat fractievoorzitter en partijleider Van der Vlies prominent aanwezig was op de manifestatie, die eindigde in de Grote Kerk van Den Haag. Hij was daar een van de meerdere sprekers, die, zoals later in diverse contacten bleek, een gevoelige snaar wist te raken. De SGP-voorman begon ermee te zeggen zich verbonden te weten met het Joodse volk. Dat vanuit die houding een consequente bestrijding van antisemitisme voor de SGP vast onderdeel is van ons optreden in de Kamer, moge helder zijn. En dat dat geen overbodige luxe is, kunnen we bijna dagelijks in de krant lezen.

Mohammed B

Van der Vlies: "Zestig jaar na de Tweedeereldoorlog is het allerminst vanzelfsprekend meer dat joden het respect krijgen dat ze verdienen, de gelijkwaardige behandeling waar ze recht op hebben. De jaarrapportages van het CIDI over antisemitische incidenten in Nederland zijn onverminderd zorgelijk. Ex­ treemlinks en extreemrechts in de Nederlandse samenleving ontmoeten elkaar op het punt van antisemitisme. Óók onder de groeiende groep moslims komt antisemitisme veel voor De brief die Mohammed B. op het lijk van Theo van Gogh vasthechtte, stond bol van antisemitisch proza. Dit schrijnende, verfoeilijke incident staat echter niet op zichzelf.We herinneren ons nog goed de uit de hand gelopen demonstratie voorjaar 2002 op de Dam, waarbij vooral Marokkaanse jongeren zich schuldig maakten aan ernstige antisemitische uitingen. Maar ook het trappen tegen bloemenkransen door allochtone jongeren bij de dodenherdenking in Amsterdam in 2003." Van der Vlies vervolgde: "Laten we echter niet in de gevaarlijke fout vervallen om met de beschuldigende vinger louter te wijzen naar groepen in onze samenleving die zich aan antisemitisme schuldig maken. Om heel concreet te zijn: het nieuwe antisemitisme onder allochtonen laat zich voor een belangrijk deel inspireren door het oude Europese antisemitisme. Prof Hans Jansen, antisemitisme-kenner van het Simon Wiesenthal-instituut te Brussel, heeft overtuigend aangetoond dat allerlei beelden en typeringen van Joden die tegenwoordig door moslims gebezigd worden, van Europees-christelijke oorsprong zijn. In de vroegere islam was de Jood onbeduidend, ongevaarlijk, gedoemd om vanzelf ten onder te gaan. In het Europese christendom was de Jood echter een kindermoordenaar, een hostieschender en een gevaarlijke samenzweerder die de hele wereld wilde onderwerpen. Na de trek van de Joden naar Israël en na de stichting van de staat Israël kwam er een omslag in het islamitische spreken over de Jood. Het Europese antisemitisme, waarvan Europa zich juist aan het distantiëren was, werd overgenomen en geïslamiseerd. Nu, decennia later, krijgen we ons eigen oude antisemitisme weer op ons bordje terug. Dat is een volstrekt onverwacht en onvoorzien neveneffect van jarenlange immigratie. Maar het is tevens een pijnlijke herinnering aan de antisemitische bladzijden uit de geschiedenis van christelijk Europa. De hand moet dus ook in eigen boezem. Ik wil daarom dringend pleiten tégen een wij-zij benadering van antisemitisme. Het antisemitisme is een probleem van ónze samenleving, waar we samen een krachtig offensief tegen moeten voeren." Notie

Verderop in zijn verhaal herinnerde Van der Vlies eraan hoe de SGP in de Kamer regelmatig dit thema aan de orde heeft gesteld. "Tijdens de algemene politieke beschouwingen van 2003 diende mijn fractie een motie in waarin we vroegen om een specifieke inzet van de regering tegen antisemitisme. Deze heeft in reactie daarop in 2004 een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd. Die bevatte allemaal voornemens om echt werk te maken van de bestrijding van antisemitisme. De SGP was daar blij mee.

In het Kamerdebat hebben we gesteld dat antisemitisme consequent en hard bestreden moet worden. In Hitler- Duitsland kwam de holocaust immers niet uit de lucht vallen, maar was het zaad daarvoor jarenlang gestrooid door het systematisch demoniseren van de Joden.Woorden en ideeën zijn niet ongevaarlijk. Ze kunnen uiteindelijk vreselijke maatschappelijke en politieke gevolgen hebben.We verkeren als samenleving nu nog in de fase dat fysiek geweld tegen Joden nauwelijks voorkomt. Maar als de samenleving antisemitisme gewoon gaat vinden, kan het daar wel toe komen. Overigens doet niet alleen fysiek geweld pijn. Mentaal geweld kan evenveel pijn doen."

Verdacht pakketje

"Het probleem met antisemitisme is dat het geen verdacht pakketje is dat je door de Explosieven Opsporingsdienst onschadelijk kunt laten maken.Antisemitisme zit tussen de oren. Het wordt gevoed door publicaties, media, toespraken van leiders enzovoorts.Wil je de groei van het antisemitisme een halt toeroepen, dan is het onvoldoende om mensen die zich aan antisemitische uitingen schuldig maakten strafrechtelijk te vervolgen.We zullen de komende jaren veel werk moeten maken van preventief beleid. In het onderwijs en in inburgeringscursussen dient de geschiedenis van het Joodse volk, óók van de Joden in Nederland, veel aandacht te krijgen. Doen we dat niet, dan zijn we veroordeeld de geschiedenis over te doen, óók de zwarte bladzijden! Zowel autochtonen als allochtonen als nieuwkomers moeten de geschiedenis kennen.

Ook media moeten hun verantwoordelijkheid kennen en zonodig stevig aangepakt worden. Onlangs hebben we de regering gevraagd om enkele Arabische zenders die in Nederland via de satelliet te ontvangen zijn, te blokkeren. Die zenders, veel bekeken door allochtonen, maakten zich herhaaldelijk schuldig aan antisemitisme. De regering is de zaak aan het onderzoeken en zal zo nodig maatregelen treffen. We houden de kwestie van de Arabische zenders goed in de gaten, want het is ongelooflijk wat voor gif er op die manier dagelijks duizenden huiskamers binnenstroomt."

Vrede

Van der Vlies sloot zijn redevoering als volgt af: "Laten we echter niet in de politiek blijven steken. Als het gaat om het Joodse volk, óók de Joden in Nederland, moet ons oog toch vooral omhoog gericht zijn. Naar de God van Israël, Die Zijn volk niet in de steek zal laten. Die in Zijn Woord beloofd heeft dat mét de erkenning van Jezus als de gekomen Messias, de Joden vrede zullen ontvangen, samen met gelovige christenen over heel de wereld. Deze geloofsverwachting vormt het fundament voor al onze politieke inspanningen voor het Joodse volk. We weten dat we het niet voor niets doen. God zegene het Joodse volk. God zegene onze gezamenlijke inzet om het antisemitisme te bestrijden.Vrede zij over Jeruzalem."

Top Luxemburg

Dat de Europese top in Luxemburg op een mislukking zou uitlopen, was voorspelbaar.Alleen de Luxemburgse premier Juncker, die het zaakje voorzat, had daar kennelijk andere verwachtingen over Anders is niet te verklaren dat deze superEuropeaan zich zó liet gaan na het mislukken van de topconferentie. Door hard uit te halen naar de Britse premier Blair, en en passant ook naar minister-president Balkenende, liet hij zich kennen als een Eurofanaticus en een slecht verliezer bovendien.

Toen de Tweede Kamer over het debacle debatteerde met de Nederlandse hoofdrolspelers, premier Balkenende voorop, liet Van der Staaij geen twijfel bestaan over het feit dat de SGP niet ongelukkig is met dit resultaat. Dat het anders moet met Europa, politiek en financieel, is iets wat al jaren door de SGP wordt bepleit. Het is hoog tijd dat dit nu eens doordringt tot de hoofden van de doordravende Eurofielen in Brussel, Parijs en Berlijn. En juist op dat punt gaf de SGP-woordvoerder er blijk van de zaak nog niet bepaald te vertrouwen.Want in plaats van dat na het Franse'non' en het Nederlandse'nee' de Europese Grondwet definitief van de baan is, wordt nu tóch weer gesproken over een denkpauze, een koelkast. Zo liggen de zaken toch écht niet. Geen denkpauze, maar werken aan een nieuwe koers; geen koelkast, maar de papierversnipperaar!

Van der Staaij beëindigde zijn bijdrage aan het debat met de op zich verheugende constatering dat het Nederlandse kabinet op een aantal onderdelen nu duidelijk voet bij stuk heeft gehouden tegenover de meeste andere landen. Lof daarvoor Maar zaak is wel om nu dan ook niet alsnog toe te geven en weer te gaan schipperen. Dan is de winst van de afgelopen weken en dagen weer weg. Doorgaan op de nu ingeslagen weg dus, ook wat betreft de meerjarenbegroting en de positie van Nederland als grootste netto-betalerVan der Staaij: "We moeten nu maar eens laten zien dat we durven vetoën als het nodig is. Overigens moge we wel dankbaar zijn dat we nog een veto hébben (dat zouden we, bij aanneming van de Grondwet, namelijk hebben verloren). Minstens zo belangrijk is echter dat de regering niet alleen binnen Nederland de discussie aanzwengelt over de koers van de Unie, maar ook in de Unie zelf. We moeten en kunnen nu met z'n 25en verder op basis van het oude Verdrag van Nice.Voorlopig kan dat. Maar er zijn wel radicaal andere keuzes nodig Voor een bescheidener Europa, een Europa dat zijn grenzen kent."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 2005

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken