Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Voorbede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Voorbede

5 minuten leestijd

Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn.I Timótheüs2: 1-2a

Onze opdracht

Ik wil iets zeggen over het woord "voorbiddingen".Voorbidding heeft de betekenisvan: een pleidooi voeren voor een ander, een verzoekschriftindienen.Nu staat er dat we voorbede moeten doen "voor alle mensen".Dat wil hierzeggen: voor mensen uit alle lagen van de bevolking.En dat wordtingevuldmet: "Voorkoningen, en allen, die in hoogheidzijn".

Als ik het op onze regering betrek, dan is de voorbede bedoeld niet alleen voor de partij, die we onze steun geven, dat zeker ook en voor hen die onze partij leiden en er inhoud aan geven, maar dan is de voorbede tevens bedoeld voor alle partijen en alle regeringsleden. Is dat niet teveel gevraagd? Als ik kijk naar Paulus, dan zeg ik, wat heeft hij van overheden veel last gehad. Denk maar aan Filippi, waar Paulus en Silas om

de Naam van de Heere Je zus door de overheid gegeseld werden en in de gevangenis gezet werden. Moeten we voor zo'n overheid bidden? Daar kunnen we mee zitten als we geroepen worden tot voorbede

voor de regering. Dat we zeggen: "kunnen wij als christelijke partij wel voor nietchristelijke partijen bidden, want die gaan tegen Gods

wetten, dan kun je bij de Heere toch geen pleidooi voeren voor hen". Als u en jij niet weet hoe dat moet, kijk dan achter in uw Bijbel. Daar staan enkele voorbeelden van gebeden. En als u neemt het gebed waarboven staat "Een gebed voor alle nood der christenheid des zondags na de predikatie", dan zien we dat er in het gebed een grote plaats ingeruimd is voor de overheid. We lezen dat er gebeden werd: "wij bidden voor de Overheden, die het U beliefd heeft over ons te stellen." Dan worden de overheidspersonen genoemd zoals ze in die tijd (1600-1700) genoemd werden. Wij zouden nu zeggen: koningin, de landelijke regering, de provinciale bestuurders, burgemeester en wethouders, enz. En dan gaat het gebed verder: "Verleen hun allen Uw genade en gaven, een iegelijk in zijn beroep en staat. waarin hij van U gesteld is, opdat zij het volk, dat Gij hun toevertrouwd hebt, wijs regeren, kloek beschermen. Uw dienst getrouw handhaven en de justitie aan hun onderdanen recht verschaffen. Wil voorzitten met Uw Heiligen Geest in hun samenkomsten (...), opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid". Dat is onze opdracht.

Onze houding

Dat Paulus bad voor koningen en overheden had een bedoeling. Als we verder lezen in I Timótheüs 2 zien we dat koningen en overheden zorgen voor een stil en gerust leven en dat daardoor de verkondiging van Gods Evangelie zou kunnen doorgaan en Gods Koninkrijk zou worden uitgebreid. Het gaat uiteindelijk om de komst van Gods Koninkrijk en om Gods eer. Zo met het oog op Gods eer bidden voor koningen en overheden, wie kan dat en wie doet dat? Dan is het nodig dat we inzien en beleven dat we deze houding van onszelf niet hebben. Dat de Heilige Geest ons hart verlicht. Dan zien we dat we van onszelf niet kunnen bidden voor overheden en koningen zoals God het wil en eist in Zijn Wet. Dan merken we dat we graag zouden willen dat die eis van God er niet was en dat we daar omheen zouden kunnen. Maar dat kan niet. Want God eist van ons liefde en dat is Gods recht. Dat we die liefde niet hebben, is onze schuld. Maar die liefde kunnen we wel ontvangen, maar dan door het geloof in de Heere Jezus Christus. Hij is de grote Voorbidder en de Bron om aan de Heere Jezus, Die voor alle overheden bad, terwijl de kerkelijke overheid (Kajafas), de provinciale overheid (Herodes) en de landelijke overheid (Pilatus) Hem ter dood veroordeelden. Waarom? Omdat de Heere Jezus zo is. Daarom worden we opgeroepen: vraag van de Heere een wedergeboren hart met Zijn liefde, die de haat in ons doodt en de liefde doet groeien en die leert bidden voor koningen en overheden, opdat de kerk van God zal bloeien en groeien. En wie de Heere liefheeft, die weet wel waarom Paulus de gelovigen moet vermanen omvoorbede te doen. Liefde ontvan­

gen van Jezus Christus en die liefde beoefenen zijn twee dingen die bij elkaar horen, maar

niet automatisch samenvallen. Dan hebben we elke dag de leiding van Gods Woord en Geest nodig. Want wat zijn er veel verzoekingen en aanvechtingen om niet voor koningen en overheden te bidden. Want als de over­

zoekt en als we niet de gelegenheid en ruimte krijgen om godzalig te leven? Dan maar niet meer voor hen bidden, want het helpt toch niet? Dan kan het gebed voor de overheid verflauwen of het is formeel, omdat het moet. Bidt voor onze overheid en laten we grote gedachten van God hebben. Want Paulus heeft verschillende keren ondervonden dat de overheid ingreep ten gunste van hem en Gods kerk (denk maar aan Caesarea, waar de Joden Paulus wilden doden). De Heere heeft al zo vaak gebeden willen verhoren en dan weten wij niet hoe het gaat en hoe de Heere het doet, dat ligt in Gods hand. Hij is Soeverein, geloof dat, want zo komt God aan Zijn eer!

ds.j. van Dijk, Ridderkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 2005

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Voorbede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken