Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Aanhoudende aandacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Aanhoudende aandacht

5 minuten leestijd

Over publieke aandacht heeft de SGP niet te l< lagen. Veelal richt die aandacht zich op de overbekende discussie over de positie van man en vrouw en helaas veel minder op de positieve bijdrage die, om een voorbeeld te noemen, de SGP fractie voortdurend in de Tweede Kamer levert. Onze aandacht werd ook getrokken door de opvallende en, wat de SGP betreft, meevallende uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Katwijk. Gemeentelijke herindeling bracht met zich mee dat daar op woensdag 9 november j.l. raadsverkiezingen gehouden werden.

Onderzoek

Er zijn onderwerpen die we vanwege de weerbarstigheid van de materie geneigd zijn te laten liggen. De beginseluitspraak van de SGP dat het passieve kiesrecht, evenals een kerkelijk ambt, op het terrein van de man ligt, lijkt zo'n onderwerp te zijn. Het gevolg daarvan kan zijn dat ook de bekendheid met de argumenten die tot dit standpunt hebben geleid, wegebt. Dit gegeven en het feit dat de gewenste betrokkenheid van de vrouw, de invulling van haar roeping een "huipe die als tegenover hem zij", bij jongeren (en ouderen!) in toenemende mate verschillend werd (en wordt) opgevat, is door het Hoofdbestuur ernstig genomen. Aan een vijftal personen, waaronder vier theologen is geruime tijd geleden gevraagd om de traditioneel gebruikte bijbelse onderbouwing van dit standpunt te beoordelen, te becommentariëren en/of aan te vullen. Gaat het om een traditie of is het een bijbels beginsel? Tradities kunnen waardevol zijn, maar aanpassing aan veranderende omstandigheden is niet onmogelijk; soms zelfs geboden. Als het een bijbels beginsel is mogen wij daar niet aan tornen, al hebben we de gehele wereld tegen. Of kunnen we er niet omheen dat het SGP-beginselprogram, met de uitspraak dat het passieve kiesrecht de vrouw niet toekomt, zich terecht baseert op de bijbelse scheppingsorde? De vijf schrijvers hebben degelijk werk geleverd. Het verschil in schrijfstijl en ook een gebrek aan samenhang (veroorzaakt door de door het Hoofdbestuur voorgestelde volgorde van hoofdstukken en bijlages) vereisten een nadere bezinning op dit concept. Daarvoor zijn twaalf'meelezers', toonaangevende personen uit de kerkgenootschappen waarin de SGP-stemmers zich bevinden, gevraagd om een schriftelijke reactie te geven. Daaraan is door allen voldaan. De ingeleverde reacties toonden een grote betrokkenheid bij het onderwerp. Op maandag 14 november j.l. zijn deze reacties in een soort'hoorzitting' met de meelezers (niet allen konden aanwezig zijn) be­ sproken. Deze 'hoorzitting' was uiterst leerzaam en bovendien samenbindend.

Conclusies

Vrij breed werd de conclusie van de auteurs, dat de SGP zich in deze inderdaad baseert op een bijbels gegeven, onderschreven. De behandeling van de in het geding zijnde teksten beoordeelde men als uiterst zorgvuldig.Algemeen vond men dat de brochure door een scribent, met gebruikmaking van het geleverde materiaal, in één stijl herschreven moest worden. Daarbij moest in het bijzonder ook aandacht besteed worden aan de vraag waar de grenzen van de gewenste betrokkenheid van de vrouw liggen. Ligt die inderdaad bij het buitengewoon lidmaatschap? In haar vergadering van donderdag 17 november j.l. heeft het Hoofdbestuur besloten om a) een van de vijf scribenten te verzoeken de brochure te herschrijven; b) de andere vier schrijvers toestemming te vragen hun inbreng te mogen gebruiken; c) een aantal personen met een verschillende deskundigheid te verzoeken ter ondersteuning van de schrijver een soort klankbord- of adviesrol te vervullen.Tegelijkertijd zal een aantal juristen zich buigen over de vraag in welke vormen, uitgaande van de principiële afwijzing van het passief kiesrecht (regeermacht), de betrokkenheid van vrouwen gestalte zou kunnen krijgen.

Dit alles zou moeten leiden tot een conceptbrochure waarop door de eerder genoemde groep 'meelezers', aangevuld met andere deskundigen en betrokkenen waaronder vrouwen, schriftelijk gereageerd kan worden. Deze reacties worden besproken in een 'hoorzitting' met het Hoofdbestuur.Vervolgens wordt de definitieve tekst vastgesteld. Het streven is om in de week van 10 maart 2006 D.V. deze brochure aan de kiesverenigingen toe te zenden. De veel gestelde vraag of een en ander zal leiden tot aanpassing van de statuten valt nu niet te beantwoorden. Een van de bouwstenen daarvoor is het advies van de juristen.Wat ik op dit moment wel kwijt wil is mijn waardering voor de volwassen wijze waarop onze jongeren afgelopen vrijdag en zaterdag over dit bestreden en omstreden standpunt discussieerden.

Katwijk

"Die zich aangordt, beroeme zich niet als die zich losmaakt". Een wijs antwoord van de goddeloze koning Achab. Daaraan dacht ik toen ik de verwachtingen las van partijen die bij de raadsverkiezingen in Katwijk dachten grote winst te boeken. Het aantal te verdelen zetels leek te klein. De woordvoerder van de SGP was bescheidener. Handhaving van de vier zetels zou tot dankbaarheid leiden. Welnu, de opkomst was nauwelijks 50%, het CDA verloor ruim 2000, de CU bijna 1400 en de SGP ruim 100 stemmen. Dit, gezien alle omstandigheden een tot dankbaarheid stemmend resultaat, leverde de SGP 5 raadszetels op. Daarvoor is gebeden èn gewerkt.Als partij zijn wij onze Katwijkse vrienden daarvoor zeer erkentelijk. Helaas is het niet gelukt, ondanks alle inspanningen, waarover ondergetekende beschuldigd is dat hij gesproken zou hebben met vertegenwoordigers van de PCK die daartoe, volgens de beschuldiger, niet het recht hadden, plaatselijke verdeeldheid bevredigend op te lossen. Het is niet uitgesloten dat hierdoor SGP-ers thuisgebleven zijn en zelfs een zesde SGP-zetel is verloren gegaan.

Correctie

Een lezer had gelijk. De Ruyter citeerde niet Psalm 62 maar 63: 2."Mijn ziel dorst naar U...." Een ootmoedig gebed als besluit van een roemrucht en godvruchtig leven.

W.Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Aanhoudende aandacht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken