Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Gemengde stof

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Gemengde stof

5 minuten leestijd

Ons partijblad De Banier heeft als reglementair doel het contact tussen de partij en haar kiezers, de leden, kiesverenigingen en anderen te bevorderen. Met vierentwintig nummers per jaar legt de partijorganisatie zichzelf een zware last op. Hoewel wij niet mogen klagen over de belangstelling voor het partijorgaan zou de inspanning van redactie en schrijvers, naar mijn mening, beloond moeten worden door meer abonnees. Lidmaatschap van de SGP is in vergelijking met andere partijen goedkoop. Het abonnement op De Banier is ook niet erg prijzig, maar lidmaatschap plus abonnement blijkt voor heel wat mensen kennelijk net iets teveel. Jammer, want daardoor kunnen we een deel van de achterban niet bereiken als het gaat om voorlichting over het beleid van het Hoofdbestuur en het werk van onze bestuurders en vertegenwoordigers in Kamers, staten, raden en Europees Parlement. Deze leden missen ook de artikelen die materiaal verschaffen voor gedachte- en meningsvorming binnen de partij. Dit kan een proces van vervreemding inleiden.

Vervreemding (I)

Het Reformatorisch Dagblad van 25 februari 2005 toonde aan de hand van een enquête aan dat SGP en Christen- Unie uit elkaar groeien en dat bij de Christenunie, meer dan bij de SGP, verschillen van opvatting tussen oudere raadsleden en nieuwkomers bestonden. Dit is geen onbekend verschijnsel. Hoeveel niet alles over één kam geschoren mag worden, zullen heel wat SGP-vertegenwoordigers deze 'vervreemding' uit de praktijk herkennen. Er zijn voorbeelden aan te halen over het verschil in inzicht omtrent zondagsrust, professionele sportbeoefening, maar ook op het terrein van de emancipatie. Met dit laatste doel ik niet op het bekende verschil van opvatting over een omstreden SGP-standpunt, maar op het steunen van voorstellen die eisen dat op bijvoorbeeld directeursfuncties in overheidsorganisaties evenveel mannen als vrouwen benoemd moeten worden. Als ze zich niet aanmelden moeten ze maar gezocht worden! Hoewel cijfers, zoals recent van het Sociaal en Cultureel Planbureau, onomstotelijk uitwijzen dat heel veel vrouwen dit helemaal niet willen, wordt dit op landelijk en, wat mijn voorbeeld betreft, op provinciaal niveau doorgedreven. Dat heeft de SGP-ers die bij deze besluitvorming betrokken waren pijn gedaan. Desondanks heb ik in mijn reactie op de RD-enquête bewust grote terughoudendheid betracht door te wijzen op het bekende spreekwoord: 'Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht'.

Vervreemding (II)

Waarom zo terughoudend? Mede omdat het cijfermateriaal dat op de SGP sloeg ook vragen op kon roepen! Daarnaast zou het interessant, misschien wel onthutsend, zijn indien deze vragen ook eens gesteld zouden worden aan onze leden en kiezers. SGP-bestuurders en vertegenwoordigers maken namelijk ook deel uit van andere verbanden; kerken, scholen, gezinnen en organisaties. Het is al te eenvoudig om ontwikkelingen geïsoleerd binnen de SGP te signaleren, te beoordelen of te veroordelen, zonder daarbij kerk, school en gezin te betrekken. Daarover uitte een van onze gemeenteraadsleden onlangs zijn zorg. Hij constateerde vanuit zijn jarenlange ervaring in de gemeentelijke politiek toenemende vervreemding tussen onze raadsleden en de achterban. Zijn waarneming was, nee niet dat die SGP-ers in de gemeenteraad water bij de wijn waren gaan doen, maar dat zijn fractie zich geregeld uitsprak tegen voorstellen en begrotingsposten waar velen uit de achterban al lang en breed gebruik van maken. Hiermee geef ik slechts aan dat bezinning op ontwikkelingen die we op eigen erf (hebben) zien gebeuren niet alleen een taak van de SGP is. Het dient ons allen aan te gaan. Persoonlijk, onze gezinnen, scholen en kerken. Ondanks vrees voor toenemende vervreemding tussen de verschillende bestuurlijke geledingen en delen van de achterban - iets wat overigens in alle partijen voorkomt - zijn er nog altijd tal van weldadige blijken van saamhorigheid, onderlinge liefde en verdraagzaamheid. Dat moeten we blijven koesteren! Wanneer deze loyaliteit gebaseerd mag zijn op de oprechte begeerte om onvoorwaardelijk te buigen voor Gods Woord, zal het met de SGP goed blijven gaan.

Niet gehaald

In onze huidige maatschappij is het'in' om meetbare doelen te stellen waarop men afgerekend kan worden.Welnu, wij hebben een doel gesteld èn we hebben het niet gehaald. Op de verschijningsdag van deze Banier zou, na een vergadering van het Hoofdbestuur, de langverwachte brochure over de positie van man en vrouw verschijnen. Waarschijnlijk zullen de media voor die tijd hier al over bericht hebben, maar wij hechten eraan om u hierover rechtstreeks te informeren.Waarom is de toegezegde datum niet gehaald? Het opgezette schema was krap, maar toch, het was op eigen initiatief toegezegd. De belangrijkste oorzaak voor de vertraging wordt gevormd door het op zich positieve en zeer te waarderen feit dat op de concepttekst tientallen reacties zijn binnen gekomen. Deze reacties zijn inmiddels besproken in een tweetal hoorzittingen. Naast het Hoofdbestuur waren daarbij onder meer aanwezig de Raad van Advies, een deel van de 12 geselecteerde 'meelezers' (predikanten en ambtsdragers uit de kerken waar SGP-stemmers toe behoren), vertegenwoordigers en medewerkers van de geledingen binnen de SGP parlementariërs, wethouders en gedeputeerde. Zorgvuldige en eerlijke verwerking van alle schriftelijke en mondelinge reacties, die op een waardige wijze, waarvoor wij de aanwezigen dankbaar zijn, ter tafel zijn gekomen, kan niet binnen enkele dagen gebeuren. Ook zal er tijd genomen moeten worden om tegemoet te komen aan een verzoek om, voordat de brochure de partij ingaat, afrondend te kunnen reageren richting bovenbedoelde personen.Aan Gods zegen is altijd alles gelegen, maar mogen wij onze partij in deze tijden wel in het bijzonder in uw gebeden aanbevelen?

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 maart 2006

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Gemengde stof

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 maart 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken