Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

10 minuten leestijd

Uitslag

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zal de gemoederen in Den Haag nog geruime tijd bezighouden. Want vrij algemeen worden deze lokale verkiezingen gezien als de voorbode van wat ons volgend jaar te wachten staat, als het volk weer naar de stembus wordt geroepen om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Politicologen en andere wetenschappers die verstand hebben van kiezersgedrag mogen dan beweren dat die vergelijking niet op gaat, verreweg de meeste politici en journalisten weten het beter - zeker de overwinnaars van de raadsverkiezingen, zeg maar links. Die ruiken nu al de schone overwinning die hen volgend jaar wacht....

Allemaal begrijpelijk, want het is erg menselijk om naar jezelf toe te rekenen, maar of die verwachting ook uit zal komen? Als iets vaststaat, is het wel dat de Nederlandse kiezer op drift is. Het aantal zwevende kiezers neemt per verkiezing toe, waar nog bij komt dat het Nederlandse volk erg vatbaar blijkt voor 'toevallige' omstandigheden en gebeurtenissen. Een spectaculaire aanslag uit de moslimhoek vlak voor de Kamerverkiezingen, en Geert Wilders komt met 15 zetels in de Tweede Kamer. Blijft het daarentegen stil vanuit die hoek, en de geblondeerde parlementariër mag blij zijn als hij z'n ene zeteltje handhaaft. Scoort Wouter Bos goed in het grote televisiedebat vlak voor de gang naar de stembus, dan kan hij beschikken over 50 zetels en meer Heeft de PvdA-voorman die avond echter een slechte dag, en hij zakt naar 30. Met andere woorden: hoe het plaatje er volgend jaar uitziet? Niemand die het weet. Echt niemand!

Peil

En dan heb je nog de opiniepeilingen. Er zijn partijen en politici die 'zweren' bij de natte duim van Maurice de Hond en de zijnen; die hun mening afstemmen op de uitkomsten van het radioprogramma stand.nl. Wat de meerderheid vindt, vinden zij ook! Zoals de wind waait, waait hun jasje. En op basis van wat de peilers melden, speculeren ze op de aandelenmarkt van het Binnenhof en worden er al lijnen uitgezet naar toekomstige coalities. Je ziet het nu al in de berichtgeving: als Maurice cum suis uitwijzen dat de linkse partijen samen een meerderheid halen, wordt er al volop geschreven over de kansen van een volksfrontregering van SR Groenlinks, PvdA en CU. En bij een uitkomst waarbij PvdA en CDA het samen net redden, lees je al dat Rouvoet dan mooi aan kan schuiven als verbindingsschakel tussen Bos en de 'sociale' CDA-opvolger van Balkenende.

Met, als er geen kink in de kabel komt, nog een jaar te gaan, is dit allemaal rijkelijk voorbarig. Het kabinet gaat het oogstjaar in. Ongetwijfeld zullen Balkenende en Zalm dan zoetjes uitdelen na al het zuur.Wat doet de internationale economie, die nu toch behoorlijk lijkt aan te gaan trekken? Hoe gaat het verder in het Midden-Oosten en met de Osama's bin Laden? Welke politici zullen excelleren en wie van hen gaat er onderuit? Houden de partijen die in de min staan het hoofd koel of laten ze zich dat hoofd juist op hol jagen? Wie dat allemaal kan voorspellen en daar nü al weet van heeft, die heeft recht van spreken. Maar wie eerlijk is, zal moeten vaststellen dat het voorlopig nog maar beter is te zwijgen en de ontwikkelingen af te wachten.

Zwanger en ziek

Intussen heeft de Tweede Kamer de draad die was blijven liggen voor het voorjaarsreces weer opgepakt.Veel verhapstukt is er de afgelopen anderhalve week nog niet. En echt 'grote onderwerpen' stonden er al evenmin op de agenda. Meer wat kruimelwerk, zoals het debatje over de al vele jaren slepende kwestie of zwangere en zieke kamerleden nu wel of niet tijdelijk vervangen moeten kunnen worden door een ander. Dat dit onderwerp al zo lang op de agenda terugkomt, heeft te maken met het feit dat de meeste partijen er lang niets voor voelden, én dat daarvoor een wijziging van de Grondwet nodig is.

Welnu, die Grondwetswijziging is er inmiddels gekomen, in twee lezingen, waarbij uiteindelijk een tweederde meerderheid van de Tweede Kamer instemde met deze inbreuk op het tot dan toe geldende staatsrechtelijke uitgangspunt. De vraag die afgelopen week op het bordje van de Tweede Kamer lag was of de uitwerking die de regering heeft gegeven aan deze vervangingsregeiing de juiste is. Zieke of zwangere kamerleden kunnen op basis van dat re­ geringsvoorstel maximaal drie keer per zittingsperiode van vier jaar er tijdelijk tussenuit stappen wegens ziekte of bevalling. En dat voor een periode van maximaal 16 weken per keer

De SGP heeft van meet af aan staatsrechtelijke bezwaren gehad tegen zo'n regeling. Maar nu die er is, moest de fractie toetsen of deze uitwerking ermee door kan of niet.Tijdens het debat met de andere kamerleden en met minister Pechtold stelde woordvoerder Van der Staaij geen overwegende bezwaren te kunnen inbrengen tegen de vormgeving van de vervangingsregeling die de regering heeft bedacht. Bovendien heeft de Tweede Kamer zelf nog enkele amendementen ingediend, die, als ze worden aangenomen, een verbetering betekenen ten opzichte van het wetsvoorstel. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de SGP-fractie bij de stemming over het wetsontwerp haar steun daaraan niet zal onthouden.

Terrorisme

"Terrorisme is een veelkoppig monster dat zich niet alleen door wetgeving of ander overheidsoptreden laat verslaan - zie de folder die vorige week op ieder huisadres in de bus rolde.Terroristen trachten met hun acties de samenleving te ontregelen, maar ook het dreigen met acties kan al voldoende zijn om dat doel te bereiken.Althans, in zoverre dat een zich bedreigd voelende samenleving offers moet brengen om weerbaar te zijn. Eén van die offers is het inleveren van vrijheid. In zoverre zijn terroristen al in hun opzet geslaagd dat ze een bevolking angst aanjagen alleen al door de dreiging die in de lucht hangt, nog vóórdat van een actie sprake hoeft te zijn. Ze raken ook de rechtsorde, niet eens door aanslagen daarop, maar doordat die rechtsorde zich teweer stelt met middelen en methoden die haar tot voor kort vreemd waren. Het wetsvoorstel is daarvan een voorbeeld."

Met deze inleidende woorden begon SGP-woordvoerderVan der Staaij zijn bijdrage aan het debat met de regering over het wetsvoorstel waarin opnieuw stappen worden gezet die politie en justitie meer instrumenten in handen moeten geven om op te treden tegen terroristen. Uit wat de SGP'er zei, kun je al min of meer opmaken dat het voor de SGP geen uitgemaakte zaak is om zomaar klakkeloos de regering te vol- gen als er nieuwe maatregelen worden voorgesteld op dit terrein.Want aan de ene kant van de weegschaal ligt het belang dat de maatschappij adequaat moet worden beschermd tegen terrorisme, aan de andere kant is er het gevaar dat we doorschieten en de staat zich bevoegdheden toeeigent die in de nabije of verre toekomst óók een gevaar vormen voor vrije burgers in een vrij land.

Nuchter

In dit soort kwesties kiest de SGP altijd voor een nuchtere benadering. Het hoofd erbij houden en kijken welk gevaar het grootst is op dit moment. Zo zei Van der Staaij het ook.Toegepast op de huidige omstandigheden: "Het onderschatten van terroristische dreigingen vormt op dit moment naar mijn mening een grotere bedreiging voor onze open samenleving dan de mogelijke beperkingen op de privacy. Oftewel: een onveilige samenleving is uiteindelijk ook onvrij."

Vanuit deze grondgedachte heeft de SGP het kabinet de afgelopen jaren gesteund toen het voorstelde scherpere maatregelen te nemen tegen de terroristische dreigingen van buitenaf en binnenuit. Maar, zei de SGP-afgevaardigde: "Dit laat onverlet -ook dat punt wil ik in dit debat uitdrukkelijk neerleggendat mijn fractie oog wil blijven houden voor het feit dat ook de overheidsmacht kan perverteren en corrumperen. Het is niet een kwestie: het gevaar is groter, dus verruiming van bevoegdheden is altijd beter. Daarom is waakzaamheid gepast bij het aanreiken van instrumenten aan de overheid, die een inperking van de privacy en andere rechtsstatelijke verworvenheden kunnen vormen.We moeten ons realiseren dat we -onder druk van bijzondere omstandigheden op dit moment- bijzondere wetten maken voor in beginsel onbepaalde tijd!"

Een punt dat de SGP in dit verband nog maar eens herhaalde, is dat we nu wel weer nieuwe voorstellen kunnen doen, maar dat we wellicht al een heel stuk verder kunnen komen als we de bestaande wetten en regels eens consequent toepassen. Wet na wet, maatregel na maatregel, regeling na regeling, het oogt allemaal indrukwekkend en lijkt de burgers extra veiligheid te bieden, maar het kan ook een schijnveiligheid zijn, en overkill. Op zich verzet de SGP zich niet tegen het maken van nieuwe wetten, maar dan moeten we ons wel iedere keer de vraag blijven stellen of de bestaande wettelijke middelen en instrumenten ook echt effectief worden ingezet. Zo lang dat niet het geval is, is terughoudendheid vereist bij het bedenken en uitwerken van allerlei nieuwe plannetjes. Kortom: een alerte toepassing van het bestaande instrumentarium moet voorop blijven staan. Hier is echt nog veel te winnen, betoogde de SGPwoordvoerder.

Zondag

Het kabinet laat de Winkeltijdenwet willens en wetens verslonzen. Dat stelde de SGP naar aanleiding van de antwoorden die minister Brinkhorst van Economische Zaken vorige week gaf op Kamervragen over de ontduiking door de gemeente Almere van deWinkeltijdenwet.Almere besloot (zie vorige Ranier) vier weken geleden dat de winkels in de gemeente alle zondagen van het jaar open mogen zijn. Dat gebeurde met een beroep op de 'toerismebepaling' in de wet.

In de praktijk blijkt die bepaling steeds vaker gebruikt te worden om de winkels alle zondagen van het jaar open te laten zijn, ook in niet-toeristische gebieden. SGP, SP en ChristenUnie maakten deze kwestie eind februari aanhangig bij het kabinet. Minister Brinkhorst antwoordde daarop dat de gemeente Almere niets te verwijten valt.

De SGP laat het niet bij deze ontwijkende antwoorden zitten. Bij de aanstaande evaluatie van de Winkeltijdenwet (gepland voor april) hoopt de fractie erop terug te komen.Toen de Winkeltijdenwet totstandkwam hebben PvdA, CDA, SR CU en SGP bewerkstelligd dat er in de wet drempels werden opgeworpen tegen algehele zondagsopenstelling. Nu blijkt dat dit niet werkt, wil de SGP bij de evaluatie het initiatief nemen om die drempels alsnog effectief te maken. We gaan er daarbij van uit dat PvdA en CDA ons zullen steunen, net als SP en CU, en wellicht nog andere fracties.Vorige week nog deden de woordvoerders van PvdA en CDA, de kamerleden Smeets en ten Hoopen, hierover veelbelovende uitspraken in RMU-Contact en het Nederlands Dagblad. Het wachten is nu op veelbetekenende daden.

Kinderen gedetineerden

Tijdens het algemeen overleg over de jeugdzorg vorige week donderdag vroeg de SGP speciale aandacht voor de kinderen van gedetineerden. Uit allerlei gegevens en berichten blijkt dat deze kinderen op school al snel met de nek worden aangekeken. Als één van hun ouders in de gevangenis zit, is dat al snel bekend, en kinderen kunnen dan ook naar elkaar erg hard zijn. Ook het gezin komt dikwijls in een isolement terecht. Dit is een bron voor problemen.

De SGP drong er bij monde van kamerlid Van der Staaij bij de regering op aan om deze groep ondersteuning te laten krijgen vanuit de jeugdzorg. Op die manier kan tenminste geprobeerd worden om die gesignaleerde problemen waar mogelijk te voorkomen. De kinderen waar het hier om gaat moeten goede opvang en ondersteuning krijgen om gedragsproblemen nu en in de toekomst te voorkomen. Zo niet, dan is de kans groot dat deze kinderen achter hun vaders/moeders aan 'het verkeerde pad opgaan'.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 2006

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken