Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afscheid van een bevlogen voorlichtingsfunctionaris

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Afscheid van een bevlogen voorlichtingsfunctionaris

8 minuten leestijd

Na een dienstverband van zeven jaar binnen de SGP heeft Rudi Biemond per 1 juni de SGP verlaten. We blikken met haar terug én kijken vooruit.

Hoe ben je eigenlijk bij de SGP terecht gekomen?

In 1976 ben ik geboren als jongste in een gezin met acht kinderen op een akkerbouwbedrijf op het prachtige Goeree-Overflakkee. Na het VWO ging ik van dit veilige Zuid-Hollandse eiland naar de grote stad Utrecht om muziekwetenschap te studeren. De studie was leuk, interessant en sloot aan op mijn liefde voor muziek en orgelspelen in het bijzonder, maar ik ontdekte al snel dat de muziekwereld wél wat nauw was om na de studie een verantwoorde baan in te vinden. Daarom heb ik binnen deze studie de specialisatie literatuurwetenschap gekozen en ben na mijn afstuderen gaan solliciteren in de boekenwereld, bij uitgeverijen bijvoorbeeld. Het lukte niet om in die branche een baan te vinden.Toen ben ik breder gaan solliciteren en zo kwam ik uiteindelijk in juni 1999 als medewerker in algemene dienst op het partijbureau van de SGP terecht.

Als vrouw werkzaam bij een partij waar regelmatig gepraat wordt over de positie van de vrouw. Hoe heb je dat ervaren?

Nü kan ik het wel eerlijk zeggen... maar ik heb voordat ik bij de SGP begon, nooit beseft dat het vrouwenstandpunt en alles daaromheen zo'n grote rol zou spelen in de partij en, zo bleek al snel, ook in mijn werk. Er werd wel kritisch naar mijn standpunt gevraagd in het sollicitatiegesprek, maar pas later werd mij duidelijk waarom. Het speelde op dat moment niet voor mij. De discussie begin jaren '90 heb ik niet zo gevolgd. Meer en meer ben ik me er aan gaan storen dat dit standpunt door de buitenwereld zo misbruikt en uitvergroot wordt om een karikatuur van de SGP te maken. Maar ook intern, zowel van links als rechts, moeten we oppassen dat we elkaar op dit punt niet de maat gaan nemen en iemands SGP-gehalte gaan afmeten aan zijn of haar visie op het vrouwenstandpunt. De kern van de SGP is een heel andere: de HEERE regeert en Zijn Woord moet regeren in politiek en samenleving. De vragen die ik in mijn SGP-tijd over het vrouwenstandpunt heb beantwoord, zijn talloos. In het eerste jaar dat ik voor de SGP werkte, heb ik alle voorlichtingsdossiers doorgewerkt om ze te updaten en zó te ordenen dat we infoaanvragen snel kunnen beantwoorden. Dat is ontzettend leerzaam geweest, ook wat betreft deze discussie. De geschiedenis van de partij inclusief standpunten trok op die manier op papier aan mijn ogen voorbij.

e hebt het naar je zin gehad op het Kerstenhuis!

Zeker, het eerste anderhalf jaar van mijn tijd bij de SGP was ik in dienst van het Hoofdbestuur en werkte als medewerker in algemene dienst 70% voor Voorlichting & Vorming en de rest van de tijd voor het partijbureau.Van de toenmalige voorlichtingsfunctionaris Peter vanVugt leerde ik de kneepjes van het voorlichtingsvak en werd ik gedeeltelijk in de vormingstaken voor lokale bestuurders ingewijd. Het was vanaf het begin heel erg leerzaam voor zo'n net afgestudeerde musicoloog... Die politiek, dat gaat ergens over! Van Peter, Menno de Bruyne en andere 'oudere' SGP-collega's zoals Jan Mulder leerde ik veel over politiek en de partijgeschiedenis.

Wat ons bindt als collega's is een gezamenlijke achtergrond, de binding aan één politieke partij en de belangstelling voor politiek. Naarmate je elkaar beter kent en eikaars privé-omstandigheden kent, geeft ook dat binding, saamhorigheid en gezelligheid. Een gezamenlijke ideologische achtergrond is heel belangrijk! Bovendien had ik ook veel contact met Janie de Jong, secretaresse van de SG P-fractie.

Toen Peter in september 2001 van baan veranderde en het SW-bestuur mij vroeg hem op te volgen, ben ik dan ook met het bestuur hierover in gesprek gegaan, hoewel ik het wel als een manco zag dat ik zelf geen ervaring had in het lokaal bestuur. De toenmalige voorzitter en secretaris wisten mij ervan te verzekeren dat dat geen probleem hoefde te zijn en zo kwam ik in dienst van SW en verhuisde naar een ander kamertje op de tweede verdieping van het Kerstenhuis. Het zwaartepunt in mijn werk verschoof van algemene voorlichting naar voorlichting en vorming voor lokale bestuurders.

Wat was het aantrekkelijke van je werk?

Het leuke van het werken voor een kleine organisatie is dat je een veelzijdig takenpakket hebt.Van vliegtickets regelen voor delegatieleden in het kader van de werkgroep Oost-Europa tot het schrijven van een stevig Doelwit-artikel over dualisme. Deel uitmaken van de SGP-campagnecommissie en tevens participeren in een Werkgroep Seniorenbeurs met vertegenwoordigers van alle politieke partijen... die diversiteit sprak mij enorm aan. Gemiddeld was ik de helft van mijn tijd bezig met politiekinhoudelijke zaken, de rest van de tijd met organisatorische dingen er om heen. Door de tijd heen was er veel diversiteit in werkzaamheden en werkdruk. Denk aan raadsverkiezingen of Tweede-Kamerverkiezingen.Vanaf ongeveer een jaar voor de verkiezingsdatum begint je dagprogramma er dan écht anders uit te zien.Mijn takenpakket werd in beginsel gevormd door het jaarlijkse activiteitenplan van SW. In de praktijk was het onderhevig aan allerlei invloeden van buitenaf: de politieke werkelijkheid, partijontwikkelingen, verkiezingen, signalen van lokale bestuurders, feedback op plannen door het altijd betrokken meedenkende SW-bestuur, contact met de Tweede-Kamerfractie.

...en je contacten met de raadsleden en de wethouders?

Behalve het functioneren als vraagbaak en loket voor alle mensen die een vraag hebben over de SGP of SGP-standpunten, is een belangrijke taak van Voorlichting SVorming het contact houden met de lokale SGP-bestuurders, het signaleren van ontwikkelingen die voor hen van belang zijn, informatie verzamelen en weer uitzenden door middel van bijvoorbeeld Doelwit, Doelmail of in het beantwoorden van een vraag. Als raadslid X de ene week aan ons meldt hoe in zijn gemeente geprobeerd is de nuloptie te bereiken in het bordeelbeleid, moet dat ergens in onze informatiedatabases, hetzij op papier, digitaal of in een hoofd, verwerkt worden en blijven hangen, zodat we daar over een half jaar bestuurderY uit een andere gemeente weer mee van dienst kunnen zijn. Aan de contacten met lokale bestuurders, niet in het minst het SGP-wethoudersoverleg, bewaar ik goede herinne- ringen. De volksvertegenwoordigers en de bestuurders vormen het hart van de partij. In de schil daar omheen staan de kiesverenigingbestuurders en de leden. Gedreven door hetzelfde beginsel en doel: politiek op basis van de Bijbel om Gods Woord tot meerdere erkenning te brengen in ons land, tot Gods eer en het welzijn van ons volk. Europese, nationale, provinciale en lokale politiek hebben een link met elkaar, ook al zijn de taken verschillend. Het is van groot belang dat er een schakel is tussen deze verschillende niveau's. Dat er gelegenheid is dat bestuurders van verschillende overheidslagen elkaar kunnen spreken. Daar ligt een belangrijke taak voor SW en de andere geledingen in het Kerstenhuis. Om een spil te vormen waar de partij-organisatie soepel omheen kan draaien.

Hoe zie je de rol van voorlichting in de komende tijd?

In de periode dat ik voor de SGP werkte, heb ik voorlichting en communicatie in z'n algemeenheid enorm zien digitaliseren. In het begin kwamen er wekelijks nog wel een paar infoaanvragen op papier binnen, maar dat gebeurt nu nog maar zelden. Daarnaast is het aantal infoaanvragen enorm toegenomen. De drempel om een vraag te stellen is door de digitalisering verlaagd. Daar moet op ingespeeld worden door de informatievoorziening via onze website te optimaliseren.We zijn al begonnen met een onderdeel standpunten en de over die standpunten meest gestelde vragen, maar dit zou in de toekomst nog verder uitgewerkt moeten worden. Ook de voorlichting aan lokale bestuurders moet verder geoptimaliseerd worden. Ondanks het drukke leven van veel van deze mensen zou het een goede zaak zijn wanneer bereikt kan worden dat zij meer vormende activiteiten bijwonen, om scherp te blijven en van elkaar te leren.

Wat zijn je persoonlijke plannen voor de toekomst?

Per I juni heb ik ontslag genomen. Sinds vorig jaar heb ik een vriend in Canada. Het valt niet mee om elkaar beter te leren kennen op 10.000 kilometer afstand.. . Wim is dit voorjaar een tijd in Nederland geweest en het tweede halfjaar is het mijn beurt om naar Chilliwack te gaan.Voorlopig ga ik bij een

broer wonen die al een aantal jaren is geëmigreerd. Ik wil proberen daar werk te vinden en ook anderszins 'in te burgeren'. Als het fenomeen heimwee niet al te zeer toeslaat, is het de bedoeling dat we ons volgend jaar definitief in Canada vestigen. Blijven werken voor de SGP is dus -helaas- geen optie. Het voelt een beetje als deserteren om op dit moment, in deze situatie, de partij te verlaten. De SGP is in een cruciale periode van haar bestaan. Nu gaat het niet om de SGP of om mensen, maar wel om het voortbestaan van een op Gods Woord alleen gegronde politieke boodschap in onze steeds sterker secularisende samenleving. Ik hoop en bid dat de partij met allen die zich verenigd weten rondom zo-even genoemd beginsel, door deze moeilijke periode

heen mag worden geleid, dat de eenheid op 24 juni blijft bewaard en dat het besluit over de subsidie in hoger beroep ongedaan wordt gemaakt. Ik zal de SGP en de vele contacten in de partij missen. Maar je kunt er zeker van zijn dat ik straks, eenmaal in Canada, nog met veel belangstelling het nieuws over de Nederlandse politiek en in het bijzonder de SGP zal blijven volgen!

Rudi, bedankt voor al je inzet van de afgelop jaren. De samenwerking verliep bijzonder pre tig, je hebt veel voor onze bestuurders kunne betekenen! Het ga je goed in de toekomst, en we hopen dotje Gods zegen mag ervaren.

J.P.Tanis Voorzitter SVV

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juni 2006

De Banier | 32 Pagina's

Afscheid van een bevlogen voorlichtingsfunctionaris

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juni 2006

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken