Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Versnelde inspanninger

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Versnelde inspanninger

5 minuten leestijd

De val van het kabinet balkenende II leidt tot vervroegde verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. In plaats van in mei 2007 worden de stemgerechtigden al op 22 november 2006 D.V. ter stembus geroepen. Dat betekent een ernstige verstoring van het tijdschema waarin de kandidatenlijst moet worden vastgesteld, waarin het verkiezingsprogramma moet worden geschreven en waarin de campagne moet worden voorbereid en gevoerd. Meteen na het bekend worden van de verkiezingsdatum is een nieuw schema opgesteld en zijn de nodige maatregelen genomen om alles tijdig gereed te hebben. De partij is daarover reeds geïnformeerd, maar enkele punten verdienen extra aandacht.

Kiesverenigingen

Onze reglementen voorzien in een 'noodprocedure' waarbij, voor het vaststellen van een kandidatenlijst bij vervroegde verkiezingen, de kiesverenigingen geen rol spelen. Met enige extra inspanningen is het nu echter mogelijk om de gewone procedure af te werken. Dat heeft onze sterke voorkeur omdat hierdoor de kiesverenigingen hun reglementaire invloed kunnen uitoefenen. De kiesverenigingen vormen immers de basis van onze partij. Het zou jammer zijn indien kiesverenigingen er vanaf zouden zien om hun inbreng in de kandidaatstelling te leveren. Gezien de vastgestelde data moet men er wel voor zorgen dat zij hun lijst met minimaal 15 namen vóór 15 september 2006 aan het partijbureau hebben toegezonden. Lijsten met minder dan 15 namen en lijsten die na 15 september ontvangen worden, doen niet mee! Het is ons bekend dat vergaderen in de eerste helft van september kan leiden tot een matige opkomst. Het kan helaas niet anders want op 22 september D.V. moet de kandidatenlijst vastgesteld worden. Op die datum vergadert namelijk het Hoofdbestuur met de Raad van Advies. Aansluitend op die vergadering stelt het Hoofdbestuur, gehoord het advies van de Raad van Advies, de definitieve kandidatenlijst vast. Later is onmogelijk wegens de wettelijke termijnen die gelden voor de kandidaatstelling. Het krappe tijdschema is dus werkelijk onontkoombaar. De besturen van de kiesverenigingen zijn hiervan door middel van een brief van 10 juli jl. op de hoogte gesteld. De ervaring leert echter dat (helaas) een herinnering niet bij voorbaat overbodig is.

Gevolgen

Een van de gevolgen van de vervroegde verkiezingen is dat het verkiezingsprogramma, waarmee al een aanvang gemaakt was, voor eind september afgerond moet zijn. De commissie die belast is met het opstellen van dit pro­ gram heeft meteen een aangepast schema opgesteld. Een schema opstellen is een zaak maar het volgens plan uitvoeren is nog wat anders. De volle zwaarte daarvan komt dan toch op een enkeling, met name de penvoerder, aan. De schrijver van het program is deze keer de heer De Bruyne, onze bekende fractievoorlichter. Voor hem betekende de eervolle benoeming tot schrijver van het verkiezingsprogram (hij doet dit niet voor de eerste keer) een streep door de vakantieplannen. Op de warmste dagen sinds mensenheugenis zat hij, in een onder die omstandigheden weinig comfortabele werkruimte, z'n hoofd te breken op de vraag hoe de aangeleverde stof het best verwoord kan worden. Hoe dan ook, de vaart zit er in, de planning wordt gehaald en voor zover het nu beoordeeld kan worden heeft de kwaliteit niet geleden onder de 'haastige spoed'. De vervroegde verkiezingen hebben ook gevolgen voor de verkiezingscampagne. De campagnecommissie heeft besloten om, gezien de korte tijd waarin de verkiezingsstrijd gevoerd moet worden, in te zetten op een aantal grotere regionale verkiezingsbijeenkomsten. Dit houdt in dat individuele kiesverenigingen geen beroep kunnen doen op de kandidaten om spreekbeurten te vervullen in plaatselij­ ke of gemeentelijke bijeenkomsten. Dit is op zich best jammer omdat voor kiesverenigingen hiermee een goede mogelijkheid vervalt om aan 'klantenbinding' te doen. Iedereen zal echter begrijpen dat gezien de korte tijd en het aantal beschikbare kandidaten noodgedwongen gekozen moet worden voor groter opgezette verkiezingsbijeenkomsten. Ook hiervan zijn de besturen van de kiesverenigingen via de eerder genoemde brief in kennis gesteld.

Afspraken

Om er voor te zorgen dat de resultaten van alle inspanningen zo breed mogelijk (ter voorkoming van kennelijk levende misverstanden: de SGP maakte en maakt geen gebruik van radio- of tvzendtijd voor politieke partijen en/of reclame) onder de Nederlandse bevolking verspreid worden, zijn er eerder enkele bijeenkomsten belegd met besturen van provinciale verenigingen. Het gaat dan om het plakken van biljetten in gebieden waar geen of nauwelijks SGPkiesverenigingen actief zijn. De provinciale propagandacoördinatoren zouden hierin een rol moeten spelen. Er ligt een afspraak (gemaakt in de vergadering met propagandacoördinatoren op 23 maart 2006) dat er een voorzet gemaakt zou worden van de toedeling van alle gemeenten aan de pkv-en in diezelfde provincie. Die pkv-en zijn dan vervolgens verantwoordelijk voor het plakken van de biljetten in die gemeenten. Aan die afspraak, die urgent geworden is, is nog nauwelijks voldaan. Bij deze doe ik een dringende oproep om ruim voor de volgende vergadering met de coördinatoren (28 september D.V.) deze belofte in te lossen.

Resultaten

De bekende woorden 'Bid en werk' stellen al onze activiteiten die we betrachten om een goed verkiezingsresultaat te halen in de juiste volgorde en in het juiste licht. In een tijd waarin het egoïsme en het materialisme, ook onder ons, hoogtij viert, wordt het zegenrijke van een program dat gebaseerd wenst te zijn op Gods Woord niet (h)erkend. Dat er een voortdurend gebed tot de Allerhoogste Koning, Die de harten van mensenkinderen kan neigen als waterbeken, voor een goed resultaat op basis van dat heilzaam fundament mag zijn.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 augustus 2006

De Banier | 20 Pagina's

Van de voorzitter · Versnelde inspanninger

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 augustus 2006

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken