Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

10 minuten leestijd

Bank

Terwijl de kamerleden en mijn collega's hun eerste vergaderweek hadden, genoot ik met volle teugen van een fantastische wandelvakantie in de Yorkshire Dales, mijn favoriete vakantiebestemming. Eerlijk is eerlijk, jezelf omringd te weten door duizenden koeien en tienduizenden schapen geeft een ontspannen gevoel, en al helemaal als je gewend bent dagelijks op te trekken met geachte afgevaardigden, allerhartelijkste collega's, dienaren van de Kroon en persmuskieten. Aan de rust en tevredenheid die van eerstgenoemden uitgaat, kunnen laatstgenoemden niet tippen.

Dit mag uiteraard niet worden gelezen als een diskwalificatie van degenen met wie ik buiten de vakantieperiode dagelijks verkeer en wier geloei en gemekker mij als muziek in de oren klinkt. Sterker nog, nu ik weer terug ben op mijn post, voel ik me weer helemaal thuis. Dat ik in gedachten nog af en toe terugzweef naar de hills and moors en de tweebenige en vierpotige bewoners in dit lieflijke, pastorale deel van Noord-Engeland, doet daar niets aan af of toe.

Banken

Dat de Tweede Kamer de draad weer heeft opgenomen was goed te merken. Op veel fronten was de SGP-fractie actief, en het moet gezegd, niet zonder resultaat. Een van de 'succesjes' die konden worden geboekt, betreft de bereikbaarheid van banken. Tot betrekkelijk kort geleden, had iedere plaats wel een 'boerenleenbank' of een filiaal van een andere bank dan wat nu de Rabobank is. Boeren, burgers en buitenlui konden daar terecht voor hun financiële zaken. Niet alleen handig, maar gewoon nodig om op die manier bankzaken af te kunnen doen.

Inmiddels leven we in de tijd van pinautomaten, chipknips en flappentaps. Mooivoor hen die hier goed mee overweg kunnen, maar dat geldt niet voor iedereen. Bovendien is af en toe een persoonlijk contact met een baliemedewerker wenselijk, en dat blijkt in toenemende mate een probleem. Om daar wat aan te doen diende PvdA-kamerlid Crone een wetsvoorstel in met de bedoeling wettelijk te regelen dat er voor iedereen een in redelijke mate bereikbare bank moet zijn. Sympathiek natuurlijk, maar tegelijkertijd wel erg'socialistisch', lees: regelzuchtig.Voor de SGP een dilemma, want het doel van het ini-

tiatief-Crone was goed, maar dat geldt niet voor de manier waarop.

Vorige week bleek dat de Tweede Kamer de wet-Crone niet zou aanvaarden.Voor fractievoorzitter Van der Vlies was dat het signaal om op dat moment een andere oplossing voor te stellen: alle betrokkenen verplichten tot overleg en vóór een bepaalde datum moet er een plan

van aanpak liggen. De SGP'er goot deze wens in een motie, en zowaar, zowel PvdA'er Crone, minister Zalm van Financiën en de meeste andere fracties schaarden zich erachter Met als gevolg dat er uiterlijk op I januari 2007 een oplossing dient te liggen waardoor'de bank bij de mensen of de mensen bij de bank' worden gebracht. Met dank aan de fractievoorzitter van de SGP!

WiLC

Al eens gehoord van de WILG? Afgezien van een paar provinciebestuurders en een enkele oplettende landbouwer, zullen niet veel 'mensen in het land' weten wat de WILG is. De afkorting WILG staat voor Wet Inrichting Landelijk Gebied. Dat is een nieuwe wet die erop gericht is om, zoals de naam ook al zegt, ervoor zorg te dragen dat het lan-delijk gebied zo goed mogelijk wordt beheerd en ingericht.

Het voert te ver, en zal de gemiddelde 6on; erlezer ook weinig interesseren, de finesses van de WILG uit de doeken te doen. Hoofdzaak is dat als de WILG van kracht wordt de provincie de belangrijkste hoeder zal zijn van het landelijk gebied.Weliswaar houdt het Rijk nog een vinger in de pap, het zijn uiteindelijk de provincies die gaan over wat er wel en wat er geen prioriteit heeft en waar het geld (3, 2 miljard!) naartoe gaat. In feite is de WILG één grote decentraliseringsoperatie van het Rijk naar de provincies.Voor de SGP zijn daarbij twee dingen het belangrijkst.Ten eerste het behoud van het karaktervolle Nederlandse landschap. En twee: landbouwers moeten er goed mee uit de voeten kunnen. Dat was ook de kern van de inbreng van de SGP bij de behandeling van de WILG.

Groene stroom

Over landelijke gebieden gesproken. Waar de SGP ook enige furore mee maakte is het onderwerp 'groene stroom'. Eerder deze zomer besloot minister Wijn van Economische Zaken plotsklaps om de subsidiekraan voor groen stroom-projecten per ommegaande dicht te draaien. Met het bekende argument: het kost te veel. Het gaat hier om de zogenaamde MEP-regeling (MEP = Milieukwaliteit Electriciteitsproductie).

Op zichzelf genomen Is het natuurlijk een plausibele redenering dat als er uit een subsidiekraan te veel geld loopt, die kraan wordt dichtgedraaid. Maar dat ligt anders als het water uit die kraan wel buitengewoon goed van kwaliteit is en het ligt bovendien anders als die kraan zodanig ruw wordt dichtgedraaid dat er mensen door in de problemen komen. Welnu, in dit geval is daar naar het oordeel van de SGP-fractie sprake van. Degene die de kat hierover de bel aanbond was kamerlid Van der Staaij. De fractie was van diverse zijden benaderd door gedupeerden die stuk voor stuk aantoonden hoe onredelijk en hoe onrechtvaardig het stopzetten van de subsidies uitpakte voor al diegenen die recentelijk of al langer geleden hebben ingezet en geïnvesteerd in groene stroom.

De MEP-subsidies werden drie jaar geleden ingesteld om de bouw te stimuleren van installaties waarmee op milieu- vriendelijke wijze energie wordt opgewekt. Te denken is aan biogasinstallaties, windmolens en zonnepanelen.Waar dat maar enigszins kan, moeten we proberen onze energiebehoefte te dekken uit zuivere bronnen, leder redelijk mens zal inzien dat dat in ieders belang is. Niet alleen uit het oogpunt van het schoonhouden van water, lucht en bodem, maar ook om minder afhankelijk te zijn van landen waaruit we onze olie moeten importeren (met dank aan DWA/ Bodegraven).

Onder leiding van Kees van der Staaij werd de aanval geopend opWijns subsidiestop. De SGP'er toonde met de cijfers in de hand aan hoezeer boeren en anderen die al volop hebben geïnvesteerd in groene stroom, door Wijns maatregel worden gedupeerd.We praten hier bovendien over een succesvol project, getuige het feit dat velen, grote en kleine bedrijven uit het hele land, hebben ingetekend op de groene stroom. Als je voortgang wil boeken op dit terrein en de meest belanghebbenden zélf het belang ervan inzien, is het oliedom om zo'n goede ontwikkeling in de kiem te smoren. Uiteindelijk steunde een Kamermeerderheid Van der Staaij in zijn pogingen om de subsidie voor groene stroom alsnog te redden.

Zondag

Wie kan er bezwaar tegen hebben om een wet die nodeloos ingewikkeld is te vereenvoudigen? Niemand. Daarom kon SGP-woordvoerderVan der Vlies dan ook positief zijn over wat minister De Geus van Sociale Zaken wil met de Arbeidstijdenwet (ATW): vereenvoudigen. De ambtenaren op het ministerie hielden de ATW tegen het licht en stelden vast dat er best nog wel wat regels uit konden worden geschrapt of worden gestroomlijnd.Van der Vlies betuigde er zijn instemming mee.

Maar die instemming betrof niet het héle wetsvoorstel. Sterker nog, een van de 'vereenvoudigingen' betreft een punt dat voor de SGP zó zwaar weegt, dat het, als de minister hier niet tegemoetkomt aan de SGP-wensen, uitgesloten is dat de SGP de wet zal steunen. Het gaat hier over die bepalingen in de Arbeidstijdenwet die betrekking hebben op de zondag. Omdat dit voor ons een principieel punt betreft, is het goed om hier de kernpassages van de SGP-bijdrage nog eens letterlijk te citeren.

Van derVlies: "De SGP vindt het onbegrijpelijk dat juist ten aanzien van de arbeid op zondag de regels onder het mom van vereenvoudiging worden versoepeld. De bevordering van de zondagsrust is voor de SG P-fractie steeds een zaak van het allergrootste belang geweest. Dat geldt nog altijd.Voor de maatschappelijke ordening is het vierde gebod tot heiliging van de sabbat van wezenlijk belang. Evenals bij het huwelijk gaat het bij de rustdag om een instelling van God die dateert van voor de zondeval. Wat een zegen is daarmee gegeven! Het is tot grote schade van de samenleving als juist deze gaven veronachtzaamd worden en de zondag wordt prijsgegeven aan de 'verfladdering'.

Op de overheid rust de taak om de zondagsrust te bevorderen en de ontheiliging van de zondag in het openbare leven tegen te gaan. Dit hoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de overheid in de handhaving van Gods geboden. De overheid is er om grenzen te stellen, ook om de ongebondenheid van en in het economische leven te beteugelen.

Winstbejag

Uitgangspunt is dat er op zondag gerust wordt van de arbeid, opdat die dag in het bijzonder wordt gewijd aan de Scheppen Werkzaamheden die zonder bezwaar op andere dagen verricht kunnen worden, blijven dan achterwege. Ook de SGP heeft altijd erkend dat er noodzakelijke werkzaamheden op de zondag te verrichten zijn, zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector de verzorging van dieren, en de werken van barmhartigheid, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van zieken. Daarvoor moet er ruimte zijn en blijven. Nodeloze, onnodige zondagsarbeid die bijvoorbeeld louter door motieven van winstbejag worden ingegeven, moet evenwel krachtig bestreden worden"

Het was goed dat Van der Vlies dit nog eens naar voren haalde. Want tegenover hem stond CDA'er minister De Geus, geen vreemdeling in het christelijke Jeruzalem. Zelf zei hij ooit plechtig dat het woord zondagsrust door hem met hoofdletters wordt geschreven. Een mooie uitspraak, om in te lijsten. Maar des te zuurder en treuriger is het te zien dat uitgerekend deze minister beschermende bepalingen ten behoeve van de zondagsrust op de helling zet.

Niet alleen zuur en treurig, maar ook onbegrijpelijk.Als er één minister is die op dit punt een verbetering had kunnen bereiken, is hij het wel. Maar in plaats daarvan versoepelt hij de ATW, met als gevolg dat de zondag er juist slechter af komt. Dit te moeten constateren ten aanzien van een 'CDA-minister' stemt buitengewoon verdrietig.

Terrorisme

Uit recent onderzoek blijkt dat de angst voor terroristische aanslagen uit islamitische hoek er stevig in zit, bij zowel Europeanen als Amerikanen. Begrijpelijk, na alles wat er gebeurd is sinds I I september 2001.Terecht dat de meeste westerse regeringen de oorlog tegen het terrorisme dan ook serieus nemen. Amerika voorop, maar er zijn gelukkig genoeg andere landen die de ernst en noodzaak ervan inzien.

In dat opzicht doet ook de Nederlandse regering haar best. Niet alleen is Nederland onder dit kabinet (met de PvdA in de regering kon dat wel eens een stuk anders worden) loyaal aan de Amerikaanse politiek, ook binnenslands hebben de verantwoordelijke bewindslieden Donner en Remkes wetten in het Staatsblad weten te brengen die het -menselijkerwijs gesproken- veiliger moeten maken. Natuurlijk zal 100 procent veiligheid nooit te garanderen zijn, maar het is de plicht van de overheid om het maximaal mogelijke te doen om haar burgers te beschermen.

Vorige week sprak de Tweede Kamer opnieuw over deze materie.Van der Staaij bracht namens de SGP een paar punten in. Een van de belangrijkste was zijn vraag naar de resultaten van het beleid tegen radicalisering van islamitische jongeren. Eerlijk gezegd ziet de SGP daar nog niet echt veel positieve ontwikkelingen. Minister Donner put hoop uit wat hij noemt een toenemende weerbaarheid van moslims, maar Van der Staaij zei te betwijfelen of die weerbaarheid positief kan worden geduid. Rekent u zich niet te snel rijk? vroeg hij. En de kans op succes bij het'lospeuteren' van de radicale kern uit het geheel van de islamitische gemeenschap werd door de SGP-woordvoerder ook niet erg hoog ingeschat. Bovendien: wat bereik je dan? Dat betrokkenen nog onhanteerbaarder en nóg onzichtbaarder, en dus onvindbaar worden!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 2006

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken